Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Визначення дати здійснення виплат і інших винагород (отримання доходів)Дата здійснення виплат і інших винагород або отримання доходів визначається як:
- день нарахування виплат і інших винагород на користь працівника (фізичної особи, на користь якої здійснюються виплати) - для виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків - особами, що роблять виплати фізичним особам;
- день виплати винагороди фізичній особі, на користь якої здійснюються виплати, - для платників податків - фізичних осіб, не визнаних індивідуальними підприємцями;
- день фактичного отримання відповідного доходу - для доходів від підприємницької або іншої професійної діяльності, а також пов'язаних з цією діяльністю інших доходів.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення дати здійснення виплат і інших винагород (отримання доходів) "
 1. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
  визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі доходи: - доходи від реалізації, що визначаються відповідно до статті 249 НК; - позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 НК. При визначенні об'єкта оподаткування не враховуються доходи, зазначені у статті 251 НК, а також доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх оподаткування вироблено
 2. Порядок визначення витрат
  визначенні об'єкта оподаткування платник податків зменшує отримані доходи на такі витрати: 1) витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів, а також на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів; 2) витрати на придбання нематеріальних активів, а також створення нематеріальних активів самим
 3. 4. Облік витрат виробництва
  певні послуги. Різні прирощення витрат дають різні результати. Деякі прирощення витрат залишаються марними, якщо не відбувається ніякого додаткового приросту обсягу виробництва. З іншого боку, і це є відхиленням від другої умови збільшення фізичного випуску не завжди вимагає пропорційного збільшення витрат, а іноді взагалі не потребує будь-яких
 4. 4.6. Додаткова інформація
  визначень і термінів У даний час при проведенні операцій з нерухомістю, в діловій і економічній літературі, використовуються в основному поняття і термінологія, або мають конкретну трактування в чинних законодавчих і нормативних актах, або загальноприйняті і однозначно розуміються в суспільстві поняття. Нижче наведені в алфавітному порядку найбільш вживані поняття у сфері
 5. Тіньова економіка
  певний облік цього розмежування в правових актах по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією, в господарському законодавстві в цілому ; - налагодити громадський контроль за діяльністю господарюючих суб'єктів у межах «правового поля», пов'язаний, зокрема, із загальнодоступністю даних про правопорушення у сфері економіки; - зміцнити довіру до влади, що припускає
 6. Глосарій
  певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції якого
 7. 7.2. Виконання бюджету
  визначення їх режиму. Єдиний рахунок федерального бюджету - він же єдиний рахунок Федерального казначейства знаходиться в Центральному банку Російської Федерації. Таким чином, виконання федерального бюджету за доходами включає: - перерахування і зарахування доходів федерального бюджету на єдиний рахунок Федерального казначейства; - розподіл відповідно до затвердженого федеральним бюджетом
 8. Словник термінів
  певний період часу. ВВП - модифікація іншого макроекономічного показника - валового національного продукту (ВНП), від якого відрізняється на величину сальдо розрахунків із зарубіжними країнами. Валовий дохід - різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції і матеріальними витратами на виробництво. Включає заробітну плату і прибуток або заробітну плату і чистий доход.
 9. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  певну плату або комісійні (за угодою сторін); в) дилер - купує цінні папери на своє ім'я і за свій рахунок, а потім перепродує їх. Виручка від такого перепродажу - його прибуток. Маклери (за допомогою брокерів) визначають, при якому курсі цінних паперів досягається їх найбільший кругообіг. Це так званий курс касових угод або єдиний курс. Для цього на біржі зводяться воєдино
 10. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  визначення дати отримання доходу за касовим методом мають організації, у яких в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування ПДВ та податку з продажу не перевищила 1 млн. руб. за кожний квартал. При визначенні виручки від реалізації необхідно враховувати, що доходи з метою оподаткування прибутку за загальним правилом визнаються в тому звітному
© 2014-2022  epi.cc.ua