Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Проте в США доходи за так званими муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються

Проте в США доходи по так званим муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються податком. З цієї причини відсоток по муніципальних облігаціях, як правило, встанов-ється нижче, ніж по облігаціях корпорацій або федерального уряду. 540 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Акція - цінний папір, свідчу-щая про частку її власника у власності фірми. Ринок акцій. Інший спосіб залучення коштів, необхідних компанії Inte. для будівництва нового заводу з випуску напівпровідникової техніки, - прс-дажа акцій. Акція свідчить про частку її власника у капіталі, фірми і дає право на частину одержуваної нею прибутку. Так, наприклад, якщо при створенні фірми: випускається 1 000 000 акцій, власник кожної з них має право на 1/1000 00> ~ частку власності компанії. Корпорації використовують для залучення інвестицій як випуск акцій, та: - і облігацій, однак сутність цих інструментів фінансового ринку різна Так, володар акцій компанії Intel є її співвласником, а володар обли-гацій - тільки кредитором.
Якщо діяльність Intel виявиться прибутковою, її акціонери отримають додатковий дохід, у той час як власники облігацій розраховують тільки на встановлений відсоток. Якщо компанія збанкрутує, її майно піде в першу чергу на оплату зобов'язань перед кредиторами z тільки після цього решта буде розподілена між власниками ком-панії. Таким чином, вкладення коштів в акції, в порівнянні з покупкою обліго ций, потенційно більш прибутково, але й більш ризиковано. Після того як корпорація розмістить весь випуск нових акцій, подальші операції з ними проводяться на фондовій біржі. Від цих угод, супроводжую-трудящих переходом акцій з одних рук в інші, компанія не отримує ніякого прибутку. До найважливіших фондовим біржам США відносяться Нью-Йоркська фон-довая біржа, Американська фондова біржа і Біржа автоматичної котирування Національної асоціації фондових дилерів (NASDAQ). Більшість країн світу мають власні фондові біржі. Біржові ціни акцій визначаються попитом і пропозицією.
Оскільки вла-дення акціями увазі участь у власності фірми, біржовий попит на них (а значить, і їх ціни) відбиває уявлення про її прибутковості. Якщо майбутнє компанії виглядає безхмарним, попит на акції та їх ціни ростуть. Якщо очікується зниження прибутків фірми або збитки, вартість акцій компанії знижується. Загальний стан цін на акції відстежують різні біржові індекси.Бір-жевой індекс обчислюється як середній рівень біржових цін на акції група компаній. Найвідоміший біржовий показник - Промисловий індекс Доу-Джонса, що веде свою історію з 1896 р. В даний час він розраховується на основі даних про біржові цінах на акції 30 найбільших американських корпс-рацій, таких KaKGeneral Electric, General Motors, Coca-Cola, AT & T і IBM. Також широко відомий і Індекс SP 500, який визначається агентством Standard & Зростав на основі аналізація на акції 500 провідних компаній.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Однак у США доходи за так званими муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються "
 1. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  проте в цих випадках відсоток за облігаціями зменшується. Спеціальні випуски державних позик розміщуються серед урядових установ і фондів (страхових, пенсійних та ін.), облігації спеціальних випусків не підлягають купівлі-продажу. Державні позики в країнах з розвиненою ринковою економікою розміщуються переважно за посередництва банків та небанківських фінансових
 2. 6. Монопольні ціни
  доходом. Неважливо, як саме власники магазинів домоглися обмеження пропозиції, що виставляється на продаж. Класичним прикладом монополістичної діяльності є фізичне знищення частини наявного запасу. Зовсім недавно це практикувалося бразильським урядом, спалюють велику кількість кави. Однак той же самий ефект може бути досягнутий, якщо залишати частину запасу
 3. 4.6. Додаткова інформація
  дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і рідше вдаються до медичної допомоги. Однак на здоров'я людини
 4. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  однак, означати наведення порядку в нашому економічній поведінці - перехід від суспільства з низькими інвестиціями і високим споживанням до суспільства з більш високими інвестиціями і більш низьким споживанням. У певний момент нинішня система торгівлі буде насмерть задушена своїми японськими профіцитами, своїми американськими дефіцитами і всіма невдалими спробами проникнути на другий у світі
 5. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  доходу. До майна відносяться як реальні активи, наприклад реальний капітал (К), так і фінансові активи (акції, облігації), крім того, виділяють майнові права та інтелектуальну власність, Портфель активів - сукупність активів, що належать економічному суб'єкту. Реальні грошові (касові) залишки - запас платіжних засобів, який економічний суб'єкт бажає тримати в
 6. Глосарій
  однак зниження процентної (облікової) ставки не відбувається, так як вона знаходиться на дуже низькому рівні. В результаті зберігати гроші в банках ніхто не хоче, через що заощадження не перетворюються в інвестиції М Макроекономіка - розділ економічної науки, що вивчає господарство як єдине ціле Макроекономічна рівновага - це збалансованість і пропорційність основних параметрів
 7. 9.3 . Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Доходи. Одночасно проводяться необхідні заходи в соціальній сфері: здійснюється програма дорожнього та житлового будівельник-ства. Вступ США в епоху НТР ознаменувалося зрушеннями в еконо-номічному і соціальному розвитку. Промисловість, а потім і сільське господарство стали функціонувати на абсолютно новій технічній основі. Швидко зростала наукоємність виробництва, а разом з нею
 8. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Сшая громадська форма розвитку продуктивних сил лише в рамках окремих національних держав. Але оскільки сучасні продуктивні сили все більше переростають межі окремих країн, посилюється процес інтернаціоналізації технологічного способу виробництва, їх суспільною формою розвитку стають більш перспективні, в порівнянні з державною, форми власності. До них,
 9. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  сшая регулююча роль бюджету дала підставу західним ученим розглядати його як план фінансового господарства, який служить засобом досягнення економічної стабільності і виконує функції вбудованого бюджетного стабілізатора. Таке призначення бюджетного механізму багато в чому залежить від джерел, характеру формування його дохідної частини і спрямованості державних витрат.
 10. Глосарій
  проте не стре-мятся зберігати їх на абсолютно фіксованому рівні ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ ЧЕРЕЗ ДОХОДИ (СКО-Зростання звернень). Income velocity of money (orvelocity). Число раз, яке номінальна грошова маса звертається за рік у процесі фінансування совокупнихрасходов або доходів. Вимірюється у вигляді відношення номінального ВНП до номінальної грошової маси ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА.
© 2014-2022  epi.cc.ua