Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Обчислення показників продукції галузей економіки, які використовуються в СНР при обчисленні ВВП, грунтується на наступних принципах:
при обчисленні показників продукції галузі визначається одиниця класифікації, що описує економічні одиниці, з яких складається галузь;
одиницею класифікації згідно з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (МСОК) є заклад, тобто підрозділ підприємства, зайняте однорідним видом діяльності з точки зору складу вироблених товарів і послуг, розташоване в одному місці. В якості закладу може виступати і ціле підприємство, однак, як правило, воно складається з декількох різних закладів, які відносяться до різних галузей. Визначення закладу припускає, що на практиці можна отримати дані про його продукції та витратах;
галузь - це сукупність всіх однорідних закладів, а продукція галузі - це сукупність всієї продукції, виготовленої закладами, складовими галузь;
в якості основних показників галузі використовуються показники випуску і валової доданої вартості (ВДВ);
показник випуску являє собою початкову точку у вимірі результатів виробництва. Він відображає вартість всіх вироблених товарів, яка визначається як сума обсягу реалізації і зміни запасів готової, але не реалізованої продукції. Цей показник обчислюється на валовій основі, т.
е. з нього не виключається вартість витрачених сировини, матеріалів та інших елементів проміжного споживання;
показник ВДС більш точно характеризує результати господарської діяльності, так як обчислюється за вирахуванням вартості проміжного споживання. Він називається валовим, бо з нього не виключається вартість споживання основного капіталу (основних фондів);
показники випуску і ВДС обчислюються в поточних і постійних цінах. Оцінка показників продукції в постійних цінах проводиться з метою вивчення динаміки фізичного обсягу виробленої продукції; при обчисленні випуску та ВДВ у поточних цінах використовуються ціни, що існували на момент виробництва, а не на момент реалізації товарів. В умовах високої інфляції ціни на момент виробництва і на момент реалізації товарів можуть значно відрізнятися; при визначенні вартості реалізованої продукції (найбільш важливого компонента виробленої продукції) в розрахунок приймаються нараховані, а не фактично надійшли від замовника суми грошей. Це означає, що в обсяг продукції включаються поставки виробів замовнику на момент виникнення зобов'язань замовника перед постачальником, але не на момент фактичної оплати;
при обчисленні показників продукції в постійних цінах використовуються середні поточні ціни будь-якого періоду , прийнятого за базу. Зазвичай такі постійні ціни застосовуються протягом п'ятирічного періоду, проте в умовах високої інфляції вони можуть змінюватися щорічно.

Слід зазначити, що поряд з показниками продукції в рамках СНР аналогічні показники обчислюються в галузевій статистиці для організації поточного спостереження за динамікою виробництва. Методологія обчислення показників продукції в галузевій статистиці в основному базується на описаних вище принципах. Однак на практиці можливі деякі відступи, обумовлені головним чином труднощами, що виникають при отриманні даних, а також необхідністю більш оперативного отримання інформації. Наприклад, у багатьох країнах показник ВДС, обчислюваний в статистиці промисловості, визначається на основі спрощеної методології, згідно з якою при визначенні ВДС не виключаються витрати на оплату виробничих послуг. Такий спрощений показник ВДС прийнято називати в міжнародній практиці ВДС по концепції перепису. Посилання на перепис в цьому визначенні пов'язана з тим, що цей показник обчислюється на основі даних промислових переписів.
Іншою особливістю визначення показників в галузевій статистиці є те, що при обчисленні індексів фізичного обсягу застосовуються і інші (у порівнянні з СНС) постійні ціни.
Нижче більш докладно розглядаються питання методології обчислення показників продукції основних галузей економіки в галузевій статистиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ "
 1. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
  загальні закономірності економічної організації суспільства, проблеми власності як найважливішої характеристики економічної системи, аналізуються основні риси ринкової економіки, місце і роль держави в господарському житті суспільства, особливості сучасної російської економіки.==================================***
 2. Запитання для повторення
  загальні економічні умови, що підготували перехід до рабовласницького спо-собу виробництва, 2. Назвіть загальні закономірності економічного розвитку країн Стародавнього Сходу? 3. У чому суть давньоєгипетської системи освоєння сільськогосподарських угідь? 4. Охарактеризуйте господарство Стародавньої Греції після об'єднання полісів? 5. Охарактеризуйте господарство Стародавнього Риму в період його розквіту?
 3. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 4. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО
 5. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІД-ІНШОЇ ЕКОНОМІКИ
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕХІД-ІНШОЇ
 6. § 2.5. Система принципів оподаткування. Економічні принципи оподаткування
  загальні принципи оподаткування, притаманні всій системі оподатковування в цілому (саме про загальні принципи оподаткування, встановлення яких входить до спільне ведення Російської Федерації і її суб'єктів, йдеться в підпункті «і» ст. 72 Конституції Росії), так і приватні принципи оподаткування, які відповідають тільки деяким розділам і положенням оподатковування, наприклад принципи
 7. Принципи Торгівлі по Серединної Лінії 1-3
  загальні спостереження, зроблені Ендрюсом, які допоможуть трейдеру знати, чого очікувати при використанні Серединної Лінії. Торговий Принцип Серединної Лінії 1: Коли Серединна Лінія проводиться за найостаннішими коливанням, ціна повинна повернутися до Серединної Лінії приблизно в 80 відсотках випадків. Торговий Принцип Серединної Лінії 2: Коли ціна повертається до Серединної Лінії, це місце часто
 8. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  загальні принципи оподаткування прибутку (доходів) корпорацій в країнах з розвиненою ринковою економікою. На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах з характеристикою основних елементів корпоративного податку. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи
 9. Оцінюючи політику генерації нових знань, важливо відрізняти загальні знання від специфічних технологічних знань.
  Загальні знання від специфічних технологічних знань. Технологічні знання, такі Kai винахід нового акумулятора великої ємності, можна запатентувати. Изоб-ретатель має можливість витягувати велику, хоча безумовно не всю, частину вигоди зі своєї розробки. Навпаки, математик не має можливості запа-тент теорему; подібного роду знання відносяться до загальнодоступних. Други-ми
 10. 15.1. Економічна сутність і значення податків з населення
  загальні принципи оподаткування: - загальність охоплення податками; - застосування пропорційних або прогресивних ставок прибуткового податку, що дозволяє сплачувати лише частина доходу; - широке застосування непрямих податків. По об'єкту оподаткування податки класифікуються на податки з доходів, майна тощо По механізму формування податки поділяються на прямі і непрямі Згідно
 11. Розділ 1. Загальні принципи формування, функціонування та розвитку податкових систем в зарубіжних країнах. Податкова статистика
  принципах побудови, функціонування і розвитку податкових систем зарубіжних країн, про особливості та типології податкової політики зарубіжних держав. Студенти повинні отримати уявлення про рівень оподаткування в різних країнах, про застосовуваних там методах оцінки податкового тягаря, повинні навчитися аналізувати податкову статистику зарубіжних країн. Тема 1. Загальні принципи
 12. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - Практична функція - забезпечує економічну
 13. Терміни і поняття
  загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А . Лаффера Коефіцієнт податкового тягаря Бюджетно-податкова політика Фінансова політика Фіскальна політика та її типи: дискреционная і автоматична Податковий
 14. Терміни і поняття
  загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна та соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового тягаря Бюджетно-податкова політика Фінансова політика Фіскальна політика та її типи: дискреционная і автоматична Податковий
 15. 2.1. Принцип справедливості
  принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 16. Стаття 1. Законодавство Російської Федерації про податки і збори, законодавство суб'єктів Російської Федерації про податки і збори , нормативні правові акти представницьких органів місцевого самоврядування про податки і збори
  загальні принципи оподаткування і зборів в Російській Федерації, в тому числі: 1) визначає види податків і зборів, що стягуються в Російській Федерації; 2) встановлює підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків і (або) зборів; 3) визначає основні початку встановлення податків і зборів суб'єктів Російської Федерації і місцевих податків і
 17. Практикум Капіталізм, комунізм і колективні ресурси ишшш Один з Десяти принципів економіці
  загальні ресурси 247 Критики капіталізму вказують, що вона призводить до нерівномірного рас-пределенія багатства. Ті, кому пощастило, ті хто талановитий або практичний, часто отримують більше ресурсів суспільства, ніж їхні співгромадяни. Багато критики капи-талізм закликають до скасування приватної власності, що буде першим кроком на шляху до безкласового суспільства. Карл Маркс, батько теорії коммуніз-ма,
© 2014-2022  epi.cc.ua