Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Загальна характеристика податкової системи США. Повноваження державних органів США в податковій сфері


В основі податкової системи США лежить принцип «оподаткування світового доходу», який полягає в оподаткуванні доходів громадян, резидентів і корпорацій США, отриманих ними не тільки на території США, але і у всіх інших країнах світу, де вони мають дохідні джерела. А також принцип «самооподаткування податком», який вимагає від платників податків, що беруть участь у бізнесі на території США, щорічно заповнювати та подавати податкові декларації, показуючи в них розрахунки річного доходу та суму обчислених до сплати податків.
Система державних фінансів США відображає триступеневу організацію державної влади. Податкова система США, будучи складовою частиною системи державних фінансів, також є трирівневої.
Податковими повноваженнями наділені федеральні і регіональні уряди, в той час як органи влади муніципалітетів отримують права щодо встановлення та збору податків в результаті їх делегування органами влади штатів.
Відмінною особливістю податкової системи США є те, що в бюджет кожного рівня бюджетної системи зараховуються надходження лише тих податків, права щодо встановлення та адміністрування яких належать уряду даного рівня (це означає, що в США немає практики встановлення регулюючих податків як, наприклад, в Росії та ряді інших європейських країн).
Структура і основні види податків в США представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Система податків і зборів в США? Федеральні податки Податки штатів Місцеві податки Федеральний прибутковий податок з населення.
Федеральний податок на прибуток (доходи) корпорацій.

Федеральні внески до фондів соціального страхування.
Федеральні акцизи.
Федеральний податок зі спадщини і дарувань.
Мита. Прибутковий податок з населення штату.
Податок на прибуток (доходи) корпорацій штату.
Внески до фондів соціального страхування штату.
Акцизи штату.
Податок з спадщини і дарувань штату.
Податок з продажів штату.
Майнові податки штатів. Місцевий прибутковий податок з населення.
Місцевий податок на прибуток (доходи) корпорацій.
Місцеві внески до фондів соціального страхування.
Місцеві акцизи.
Місцевий податок зі спадщини і дарувань.
Місцевий податок з продажів.
Місцеві майнові податки.
Місцеві екологічні податки. ? Мита стягуються тільки на федеральному рівні; податок з продажів і майнові податки стягуються тільки на рівні штатів і муніципальних утворень.
Податки, що дають найбільш великі та стабільні надходження, направляються у федеральний бюджет. З них найбільшу роль у формуванні доходів федерального бюджету відіграють прибутковий податок з населення і внески до фондів соціального страхування. На частку зазначених податків припадає більше 75% доходів федерального бюджету. Найменша частка в доходах федерального бюджету належить акцизах (в середньому 3%) і митних зборів (4%). На частку корпоративного податку припадає близько 10% доходів федерального бюджету.
Основне місце в податкових доходах бюджетів штатів належить непрямим податкам (акцизах та податку з продажів). На відміну від бюджетів штатів, в бюджетах місцевих органів влади головним джерелом податкових доходів є майнові податки.

Важливо відзначити, що податки в США визнаються одними з найнижчих в індустріально розвинених країнах - їх частка становить 25,4% від ВВП (для порівняння: у країнах ЄС цей показник становить у середньому 41,5 %, в країнах-членах ОЕСР - 36,3%). Це пояснюється досить великим ступенем «терпимості» американського бюджету до дефіциту, який в кінцевому рахунку фінансується грошовою емісією.
Розглянемо повноваження державних органів США в податковій сфері.
Законодавчими повноваженнями щодо встановлення однакових для всієї території США податків, утвердження федерального бюджету наділений Конгрес США (вищий законодавчий орган країни). Для вирішення питань, пов'язаних з оподаткуванням та податковою політикою, з 1926 року в складі Конгресу існує об'єднаний комітет у справах оподаткування (об'єднаний податковий комітет).
Компетенцією з розробки рекомендацій у сфері податкової політики США наділене Міністерство фінансів США (головний орган в апараті економічного регулювання на федеральному рівні).
Контрольними та наглядовими повноваженнями в податковій сфері наділена підконтрольна Міністерству фінансів США Служба внутрішніх доходів (головне податкове відомство США).
Процес законотворчості в сфері оподаткування в США вважається досить закритим і заплутаним. У ньому безпосередньо беруть участь Президент, секретар казначейства, члени комісії Конгресу за джерелами фінансових коштів, члени сенатського комітету з фінансів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальна характеристика податкової системи США. Повноваження державних органів США в податковій сфері "
 1. Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
  характеристиці фінансового контролю сприяє розгляд його в системі схеми "мета - засіб - результат". Складовою частиною фінансового контролю виступає податковий контроль - це встановлена нормативними актами сукупність прийомів і способів щодо забезпечення дотримання податкового законодавства і податкового виробництва. Метою податкового контролю є забезпечення своєчасного і
 2. 3. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Конституційно-правова база оподаткування в Німеччині
  податкових правовідносинах платник податків повинен по мінімуму відкривати державі своє приватне життя); - податкова система повинна виключати подвійне оподаткування; - величина податків повинна відповідати розміру державних послуг, включаючи захист громадянина і все, що громадянин може отримати від держави. Державний устрій Німеччини припускає триступеневу систему
 3. 1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії
  податкових надходжень Японії складають: прибутковий податок (32%), корпоративний податок (21,6%), споживчий податок (20,7%), податок на спадщину і дарування (3 , 3%), та інші. При цьому останнім часом спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків, на які в сукупності припадає близько 40% всіх податкових надходжень. До особливостей японської податкової системи можна віднести також
 4. 3. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів КНР
  характеристик суб'єкта податку, або в залежності від категорії платника податку. Розглянемо, як розподіляються податкові надходження між бюджетом Центрального уряду і місцевими бюджетами Китаю. Податкові надходження від сплати ПДВ (внутрішнього) за нормативом 75% зараховуються до бюджету Центрального уряду, за нормативом 25% - до місцевих бюджетів. Податкові надходження від сплати
 5. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити
 6. Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
  характеристика податкової системи Великобританії. 2. Система податкових органів Великобританії. 3. Характеристика основних видів податків і зборів в податковій системі Великобританії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Великобританії:
 7. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 8. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції:
 9. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  характеристику лейбористської партії на тому ж II конгресі Комінтерну в 1920 р. В. І. Ленін вказував, що лейбористська партія в ос-новних складається з робочих, але з цього зовсім не випливає, що всяка партія, що складається з робітників, є в той же час і політичної робочої партією . Це залежить від того, чим вона керується, який зміст вкладає в свою діяль-ність і в свою
© 2014-2022  epi.cc.ua