Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ МЕВ Б УМОВАХ РИНКУ


Об'єкти і суб'єкти МЕВ, в принципі, не відрізняються від таких у рамках національного ринкового господарства. Нові кількісні та якісні моменти характеризують їх множинність. Як об'єктів МЕВ виступають передусім товари та послуги, які звертаються в міжнародній торгівлі, обсяг якої перевищує нині 8 трлн. доларів / 2 /. Важлива особливість тут - стійкість і масштабність товаропотоків. Обмін товарами і послугами відрізняється великими обсягами, широтою асортименту, диференціацією за якістю, як правило більшою конкурентоспроможністю. Предметом МЕВ є безпосередні зв'язки по спеціалізації і кооперації в галузі виробництва і науково-технічних робіт. Особливого значення набуло переміщення факторів виробництва між країнами, хоча, як зазначалося, в світогосподарських відносинах тому є ряд перешкод. Сюди відноситься перш за все рух капіталу в різних формах, міжнародне використання фінансово-кредитних ресурсів, міжнародна міграція робочої сили, обмін інтелектуальною власністю. В якості особливого об'єкта слід виділити багатостороннє і різноманітне співробітництво країн і міжнародних організацій в об-ласті екології та за рішенням інших проблем глобального характеру.
Більше особливостей в суб'єктах МЕВ. Але й тут, як в цілому в ринковому середовищі, відносини між партнерами з різних країн - це по перевазі зв'язку на рівні приватних фірм, підприємств, окремих підприємців, складові несучу основу світогосподарських контак-тов, при необхідній свободі вибору. Практично для більшості країн з ринковою економікою це означає, що суб'єктам господарської діяльності не потрібно якихось особливих умов і дозволів на ведення зовнішньоекономічної діяльності, для них немає принципової різниці між внутрішнім і зовнішнім ринком. Проте їх маркетингова завдання ускладнюється: необхідні постійне вивчення зовнішнього ринку, даної і перспективної ситуації на ньому, порівняльні оцінки внутрішніх і міжнародних умов і партнерів. Значно зростає роль і обсяг макроекономічного аналізу. У той же час в якості суб'єктів МЕВ в багатьох випадках виступають державні структури: безпосередньо урядові та інші державні органи різних рівнів (центральні, регіональні, муніципальні), а також державні підприємства та організації.
Такі варіанти державної участі різні:
- пряме здійснення операцій центральними міністерствами та відомствами;
- регіональними та муніципальними органами управління, в тому числі цільові закупівлі та продажу продукції на зовнішньому ринку;
- надання повноважень окремим підприємствам, фірмам, комерційним і банківським структурам, зокрема приватним, щодо здійснення конкретних операцій, здійснення тих або інших зовнішньоекономічних угод;
- гарантування експортно-імпортних операцій.
Нарешті, в ролі суб'єктів МЕВ виступають міжнародні організації, зокрема системи ООН, особливо при наданні фінансово-кредитної допомоги, інвестуванні коштів в окремі проекти. Масштабна діяльність у сфері МЕВ здійснюється так само транснаціональними корпораціями та міжнародними об'єднаннями. Роль цих суб'єктів МЕВ тим більш значна на ринку капіталів, фінансово-кредитних і валютних ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ МЕВ Б УМОВАХ РИНКУ "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  об'єктивного задоволення. Висловлюючи подібні погляди і рекомендуючи відповідні критерії для формування політики держави, ці теоретики пропонують звертатися з людьми як з худобою. Але реформатори не в змозі зрозуміти, що універсальних принципів харчування, застосовних до всіх людей, не існує. Вибір принципів залежить цілком від цілей, до яких прагне суб'єкт. Скотарське
 2. 4. Позичковий ринок
  об'єкту. Насправді це виправдання ілюзорно, так як ціни відносяться не до незмінним фізичними властивостями речей, а до мінливих цінностей, які присвоюють їм діючі суб'єкти. Однак при вивченні процентних ставок не можна висунути навіть цього незадовільного виправдання. Реальні валові процентні ставки не мають між собою нічого спільного, крім тих характеристик, які
 3. 2.2. Основні види вартості нерухомості
  об'єкта оцінки - найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини. Для визначення ринкової вартості не можна прийняти ціни продажів аналогічних об'єктів без проведення
 4. 4.6. Додаткова інформація
  об'єктів нерухомості. Акт передачі засвідчує передачу титулу на землю дочірньому особі (іпотечної компанії або банку) в якості застави, який забезпечує гарантію виплати боргу на умовах і який повертається після виплати боргу. У разі невиконання зобов'язань з боку позичальника довірена особа має право продати землю для компенсації боргу. Акт купівлі об'єкту нерухомості -
 5. Господарська діяльність. Блага і потреби
  об'єктом економічної діяльності людей. До матеріальних благ іноді відносять не тільки матеріальні речі (дари природи, продукти праці і т.д.), але і всі права (патентні, авторські, проїзду, користувача і т.д.), часткові зобов'язання, заставні, всі види монополій і привілеїв. Крім матеріальних благ, можна виділити нематеріальні блага - це блага, що впливають на розвиток
 6. Висновки
  об'єкт ринку) не продаються і не купуються подібно до інших товарів, вони обмінюються на інші ліквідні кошти. 4. Грошовий ринок - частина фінансового ринку, до якого поряд з грошовим (обліковим, міжбанківським, валютним) включається ринок капіталів (ринок цінних паперів, ринок середньо-і довгострокових банківських кредитів). 5. Механізм грошового ринку включає попит на гроші (величина грошових
 7. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  об'єкти і зони оборотності. Введення часткової конвертованості для резидентів, т.е . місцевих власників валюти, означає надання їм права вільного ввезення-вивезення і переказу коштів за кордон, купівлі іноземної валюти без будь-яких обмежень. Така форма часткової конвертованості вводиться з метою лібералізації імпорту і називається внутрішньою. Введення часткової конвертованості
 8. Висновки
  об'єктивний процес переплетення національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях. Основні види інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, валютний союз, політичний союз. Рівень реальної інтеграції характеризується коефіцієнтами: переваги (К "=Т / Т ^; взаємного уподобання,
 9. Форми власності
  об'єктивно необхідні і суспільно корисні в ринковій економіці. Сам ринок байдужий до форм власності, але не байдужий до того, наскільки самостійні ринкові суб'єкти і наскільки вони вільні у своїй господарській діяльності (у рамках закону), не байдужий до умов конкуренції. Історії людського суспільства відомі найрізноманітніші форми власності, з яких
 10. Висновки
  об'єктам). Особливо виділяється приватна (індивідуальна, трудова та нетрудова), колективна (групова, акціонерна, кооперативна, власність громадських організацій), державна (загальнодержавна, муніципальна, окремих утворень). 7. Методи переходу до різноманіття форм власності - роздержавлення (сукупність заходів щодо перетворення державної власності,
© 2014-2021  epi.cc.ua