Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Необхідність і сутність держрегулювання


Теорія економічної політики як складова частина макроекономічної теорії пояснює необхідність державного регулювання економіки різними проявами недосконалості ринку, наданого самому собі (див. 5.6). При цьому мова йде, щонайменше, про наступні проявах.
1. Неспроможність конкуренції, що виражається в тому, що на деяких галузевих і регіональних ринках можуть виникати (і виникають) монополії, які, якщо цьому не протидіє держава, своїм ціноутворенням наносять шкоди добробуту суспільства.
2. Наявність численних товарів, життєво необхідних суспільству, які або не пропонуються ринком, або, якщо і могли бути запропоновані, то в недостатній кількості. Таких товарів (головним чином у формі послуг) багато в сферах освіти, охорони здоров'я, науки, культури, оборони та ін

3. Зовнішні ефекти (екстерналії), типовий приклад яких - забруднення навколишнього середовища, нанесення тими чи іншими господарюючими суб'єктами екологічного збитку суспільству, фізичним і юридичним особам.
4. Неповні ринки, одним з типових прикладів яких є ринок страхових послуг, насамперед медичних та пенсійних.
5. Недосконалість інформації, у багатьох відношеннях представляє собою суспільний товар, який в більш-менш достатній кількості при відповідній якості не може бути проведений без активної участі держави.
6. Безробіття, інфляція, економічне нерівновагу, особливо різко виявляється в періоди криз (рецесій) і депресій.
7. Зайве нерівномірний розподіл доходів, яке, якщо держава не вживає заходів для «соціальної компенсації» малозабезпеченим і знедоленим верствам населення, ставить під загрозу суспільну стабільність.

8. Наявність обов'язкових товарів (наприклад, початкова освіта), споживати які суспільство може змусити тільки держава, але ніяк не ринок.
Із зазначених та інших проявів недосконалості ринку випливає не тільки сама по собі необхідність державного регулювання, а й економічні функції держави, які й реалізуються за допомогою такого регулювання.
Державне регулювання економіки (держрегулювання) - процес впливу держави на господарське життя суспільства і пов'язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній доктрині (концепції). При цьому для досягнення поставлених цілей використовується певний набір засобів (інструментів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Необхідність і сутність держрегулювання "
 1. Регулювання інвестицій
  необхідності, бо такі зміни глибоко зачіпають всю систему ведення рахунків і бухгалтерського обліку фірми, розрахунку витрат, прибутку та податкової бази. Фактичне завищення обсягу амортизаційного фонду дозволять використовувати його не тільки по сутнісної приналежності, тобто для заміни зношених, вибувають елементів основного капіталу, але і для розширення останнього. В результаті
 2. 3. Апріорі і реальність
  необхідно пов'язана з апріорним мисленням. У цьому випадку неважливо, чи будуть люди, які обговорюють проблему, теоретиками, націленими виключно на чисте знання, або державними діячами, політиками, простими громадянами, що намагаються зрозуміти що відбуваються зміни і з'ясувати, який напрям державної політики або приватного поведінки буде відповідати їх власним інтересам. Люди
 3. 7. Предмет і особливий метод історії
  необхідно обумовлений картиною світу історика і тому не є неупередженим, а є результат упереджених ідей. Історія ніколи не зможе бути не чим іншим, крім спотворення фактів; вона ніколи не зможе бути по-справжньому наукової, тобто нейтральною по відношенню до цінностей і спрямованої виключно на відкриття істини. Не підлягає сумніву, що свобода відбору фактів, якою володіють
 4. 10. Метод економічної науки
  необхідні для будь-якої діяльності, необхідно піти далі і визначити зрозуміло, в категоріальному і формальному сенсі менш загальні умови окремих типів діяльності. Другу задачу можна було б вирішити шляхом опису всіх мислимих станів і дедуцірованіе з них усіх логічно допустимих наслідків. Така всеосяжна система дасть теорію, що відноситься не тільки до людської діяльності,
 5. 4. Імовірність події
  необхідної для різного роду міркувань, наприклад для трактування проблеми з точки зору конституції. Але якщо ми маємо справу з виборами 1944 або до виборів з їх майбутнім результатом, або після виборів з аналізом факторів, що визначили результат, ми взялися за окреме, унікальне і неповторне подія. Ця подія відрізняється власними унікальними якостями, воно складає клас сам по собі.
 6. 3. Людська праця як засіб
  необхідності досліджувати, вийде у них це чи ні. Вихідними даними для праксиологии є те, що люди прагнуть насолоджуватися дозвіллям і тому до своєї здатності виробляти результати ставляться інакше, ніж до можливостей матеріальних чинників виробництва. Людина, враховуючи витрати своєї праці, вивчає не тільки можливість застосування цієї кількості праці для досягнення більш
 7. 4. Виробництво
  необхідно робити певні заходи, щоб не піддавати суспільство небезпеки. Анархічне суспільство буде залежати від милості кожного індивіда. Суспільство не може існувати, якщо більшість не готова шляхом застосування або загрози насильницьких дій протистояти меншості, разрушающему громадський порядок. Цією владою наділяється держава чи уряд. Держава або
 8. 2. Критика холістичного і метафізичного погляду на суспільство
  необхідно подолати егоїзм індивідів і змусити їх пожертвувати своїми егоїстичними планами заради суспільства. Тут будь-яка холістична доктрина змушена відмовлятися від світських методів людської науки і логічних міркувань і приєднуватися до якого-небудь теологічному або метафізичного віросповіданням. Вони повинні припустити, що Провидіння за допомогою своїх пророків, апостолів і
 9. 2. Світогляд і ідеологія
  необхідного для життя, певною мірою змушені брати в розрахунок те, що поділ праці є більш продуктивним, ніж ізольована робота. Таким чином, вони визнають необхідність громадського співробітництва. Праксиология і економічна наука не готові обговорювати трансцендентні і метафізичні аспекти небудь доктрини. Але, з іншого боку, ніяке звернення до будь-яких
 10. 3. Могутність
  необхідно осягнути ідею взаємного обміну товарами та послугами. Необов'язково, щоб відповідні індивіди усвідомлювали, що така взаємність призводить до встановлення громадських зобов'язань та виникнення суспільної системи. Індивід не планує і не виконує дій, спрямованих на побудову суспільства. Його поведінка і відповідну поведінку інших породжують суспільні утворення.
© 2014-2022  epi.cc.ua