Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Необхідність реформування підприємств


З досягненням фінансової стабілізації в 1996-97гг. і в 1999р. в сформованих умовах лібералізації економіки головною перешкодою економічного зростання стає повільна реформа підприємств. В на-варте час в ході економічної трансформації сформувалися фактори, що негативно впливають на становище в промисловості:
- трансформація інфляції в кризу неплатежів і виникнення в економіці "боргового навісу";
- відсутність механізму забезпечення інтересів власників і біс-контрольні менеджерів;
- надмірно повільна внутрішня реструктуризація підпри-ємств.
Криза неплатежів проявляється у зростанні заборгованості підприємств і в першу чергу перед бюджетом.
Причинами зростання неплатоспроможності підприємств являють-ся:
- Дефіцит кредитних ресурсів у 1992-95гг. в результаті відсутності нормальної системи комерційного кредитування, в якості якої скрізь у світі виступає поставка продукції на умовах 30-90-денного кредиту. Це - основа ринкової економіки.
У Росії в умовах станов-лення ринку діє система повної передоплати, обусловившая Неплях-тежі.
- Чинна система бухгалтерського обліку - вона була розроблена для максимізації збору податків: витрати на сировину і комплектуючі з-Делія оцінювалися на початку перехідного періоду за цінами придбання. Оскільки між моментом придбання сировини, комплектуючих і ви-пуском готової продукції проходить час, в період високої інфляції витрати занижуються, а прибуток - завищується. Але з цієї завищеною при-були стягувалися податки в бюджет, в результаті чого податок на прибуток "з'їдав» оборотні кошти, амортизаційні відрахування. Це кредито-вання підприємствами державного бюджету за рахунок раніше істота-вавших в промисловості інвестиційних, а потім і оборотних коштів. Скорочення інфляції призвело до зникнення механізму вос-виробництва "дутої" прибутку - припинилося зростання цін, вилучення оборотного капіталу дійшло до межі.
- Високі штрафи за несвоєчасні сплату податків (ставка по пені і штрафів, перевищує 120 % річних) були встановлені за часів високої інфляції, але до цих пір їх ставка не скоригована, що робить нереальною сплату штрафів і пені.
У структурі недоїмок на пені і штрафи доводиться 168%.
- Податкова система адаптована до колишньої структурі економіки, домінуюче положення в якій займали виробничі підпри-ємства. Зараз, коли все більшу роль в економіці стала грати сфера послуг, що включає і весь фінансовий сектор, чинна податкова система обумовлює вкрай нерівномірне розподіл ваги на-даткових вилучень з різних видів господарюючих суб'єктів - основ-ве тягар податків продовжують нести промислові підприємства - про-переводячи 37% ВВП, вони сплачує 51% всіх податків, а торгівля, яка дає 20% ВВП, вносить до бюджету всього 3 - 4% податків. Звідси випливає, що для підвищення збирання податків необхідно перерозподіл опо-вої навантаження між сферами економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Необхідність реформування підприємств "
 1. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  реформування підприємств. 2. Напрямки реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних під-приємств в перехідній
 2. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  необхідну об'єктивну інформацію про пропозицію. Відбувається катастрофа в ціноутворенні, що відбивається на графіку іншим за характером ділянкою і потім зовсім нової кривої. Приблизно так можна уявити теорію катастроф, розроблену математиками, але не економістами. Падаючий, обвальний характер зміни цін по відношенню до якоїсь групи товарів, в свою чергу, відбивається на ринковій
 3. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  необхідністю одночасного подолання кризових явищ, що загострилися внаслідок вступу суспільства в перехідну економіку. У зв'язку з цим головні завдання перехідної економіки Росії наступні: 1. Лібералізація економіки - це система заходів, спрямованих на скасування або різке скорочення заборон і обмежень, а також державного контролю у всіх сферах господарського життя. 2.
 4. Роздержавлення і приватизація
  необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства , як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. ВЛАСНІСТЬ За
 5. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  необхідності рішучих змін в промисловості та сільському господарстві, в інших областях економічного життя та управління писав у «Заповітних думках» Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907). Чи не були професіоналами в економіці відомі революційні діячі, наприклад енциклопедист і дослідник суспільних відносин на селі, перший російський марксист Георгій Валентинович Плеханов
 6. 7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
  необхідно було здавати державі за надзви-но низькими цінами. Подібні зміни були зроблені і в області зовнішньої торгівлі. Згідно з прийнятим в 1935 р. закону "Про оборону імперії" відбулося скорочення імпорту продукції і збільшення експорту для отримання валюти під покупку стратегічної сировини. В основу зовнішньоторговельних відносин Німеччини лягли три ідеї: перехід до багатосторонньої систе-ме
 7. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  необхідне поголів'я худоби, посівні площі під основні культури. Підвищувалися заготівельні і закупівельні ціни, знижувалися норми поставок для особистих підсобних господарств. Раз-вирішувалося видавати на трудодні у вигляді авансу до 25% коштів, отриманих від реалізації тваринницької продукції. Були намічені заходи по зміцненню кормової бази, будівництву і механі-зації. Водночас такий
 8. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  необхідно виділяти його «судинну» систему, що включає дороги, канали, трубопроводи, системи комунікацій, енергопостачання, складського господарства і т. д. Залежно від функцій, які виконуються в процесі праці, певна річ може виступати і предметом, і засобом праці. Так, функціонуючий токарний верстат належить до засобів праці, а перебуває на ремонті, - до предметів праці. В
 9. § 27. Підприємства та їх основні види
  необхідного і додаткового продукту. Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники. Як юридична особа воно повинно мати статут, баланс доходів і витрат, рахунок у банку і право укладати договори з іншими юридичними особами. Однак навіть при наявності більшості з цих ознак, але існуванні за рахунок держави чи головною компанії,
 10. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  необхідне поєднання індивідуального та колективного привласнення. Різні комбінації таких форм привласнення стануть ще однією тенденцією еволюції відносин власності. Названі тенденції розвитку технологічного способу і відносин власності зумовлюють відповідні зміни господарського механізму. У найближчі десятиліття відбуватиметься, насамперед, його ускладнення. Поряд з
© 2014-2022  epi.cc.ua