Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

5.6. Деякі підходи до вибору джерел формування фонду матеріального заохочення і критеріїв, що оцінюють обсяг і якість праці.


Фонд оплати праці (ФОП) може формуватися з наступних основних джерел:
- коштів бюджету в межах планового фонду заробітної плати на основі тарифікації працівників та затвердженого кошторису витрат на звітний рік;
- коштів, отриманих від платної медичної діяльності. ФОП включає:
- фонд заробітної плати (ФЗП);
- фонд матеріального заохочення (ФМП). Оскільки ФМП є складовою частиною ФОП, то в принципі він утворюється за рахунок тих же джерел.


Рис. 5.3 Фонд оплати праці
Використання коштів бюджету для формування ФМП стало можливим з виходом наказу МОЗ СРСР від 05.07.88 № 528 «Про заходи щодо подальшого поліпшення охорони здоров'я населення і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я», відповідно до якого керівникам закладів охорони здоров'я було надано право затверджувати штатні розписи установ в межах встановленого планового фонду оплати праці. Внесення до штатного розпису змін, спрямованих на інтенсифікацію праці конкретних підрозділів, служб, (внутрішнє суміщення, бригадний підряд та ін.) дозволяє заощадити кошти ФОП. Ці кошти і можуть бути одним із джерел формування ФМП, який у подальшому підлягає розподілу відповідно до чинної системи диференційованої оплати праці.
У структуру вартості платної медичної послуги закладається певна рентабельність, що передбачає отримання установою прибутку від платної медичної діяльності. У виборі конкретних напрямів використання коштів прибутку пріоритет належить адміністрації установи. Крім іншого ці кошти повністю або частково можуть бути спрямовані на формування фонду матеріального заохочення.
Зазначені джерела не є альтернативними, а взаємодоповнюючими, при цьому питома вага кожного джерела в структурі ФМП може варіювати, їх співвідношення залежить від конкретних умов діяльності ЛПУ. Зниження доходів по одному із зазначених джерел компенсується за рахунок інших.
Оскільки в бюджетних установах охорони здоров'я фінансування залежить від виконання показників ресурсного забезпечення, остільки пріоритет, в тому числі при використанні бюджетних коштів для диференційованої оплати праці, належить кількісними показниками.
Одним з основних кількісних критеріїв роботи лікаря є виконання нормативного навантаження.
Індивідуальний коефіцієнт навантаження в першу чергу враховує кількість хворих в порівнянні з нормативом посаді лікаря відповідного клінічного профілю і категорії складності курації.
У випадку, коли фактична кількість хворих нижче нормативу посаді лікаря, утворюється резерв робочого часу. Виробити резерв лікар може шляхом проведення консультативної допомоги та чергувань. Індивідуальний коефіцієнт навантаження розраховується як співвідношення фактичного навантаження до нормативної, виражена у відсотках.
Надбавка нараховується тільки в разі виконання лікарем нормативного навантаження (Uкн=100 і більше). Таким чином, виконання нормативного навантаження є "перепусткою" системи диференційованої оплати праці, що дозволяє працівникові претендувати на отримання додаткових коштів.
Але не завжди людина може перебувати на робочому місці. Виникають ситуації, коли людина хвора, але йому також виплачуються посібник і лікарняні з тимчасової непрацездатності.
Первинними обліковими документами для нарахування заробітної плати та допомог з тимчасової непрацездатності є: 1.
Накази по установі про зарахування, звільнення і переміщення співробітників. 2.
Табелі обліку використання робочого часу. 3.
Лікарняні листи (листки тимчасової непрацездатності) та інші документи.
Одним з основних первинних документів з нарахування заробітної плати є табель обліку використання робочого часу.
Табелі ведуться щомісячно за встановленою формою особами, призначеними наказом по установі. Записи в них здійснюються на підставі табеля за минулий місяць, а потім - у міру отримання наказів про зарахування, звільнення, переміщення працівників.
Не можна виключати з табеля працівників, які перебувають у відпустках без вмісту по догляду за немовлям.
Табелі ведуться по установі в цілому або в розрізі структурних підрозділів (відділів, відділень), факультетів, лабораторій та ін
Наприкінці місяця за табелем визначається загальна кількість відпрацьованих днів, а також годинник переробок.
Найважливішим показником при розрахунку відпускних та компенсації за невикористану відпустку є величина середнього заробітку.
Для обчислення середнього заробітку конкретного працівника використовується середній денний заробіток. Середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсацій за невикористані відпустки обчислюється:
1) у разі, якщо весь розрахунковий період відпрацьований повністю, шляхом ділення нарахованої суми заробітної плати у розрахунковому періоді на 3 і на:
- 25,25 - середньомісячне число робочих днів при оплаті відпустки, встановленого у робочих днях;
- 29,60 - середньомісячне число календарних днів із оплаті відпустки, встановленого в календарних днях;
2) у разі, якщо кожен з трьох місяців розрахункового періоду відпрацьований не повністю, шляхом розподілу нарахованої суми зарплати за пророблена час на:
- кількість робочих днів за календарем шестиденного робочого тижня, що припадають на відпрацьований час (при наданні відпустки у робочих днях);
- кількість календарних днів, що припадають на відпрацьований час (при наданні відпустки в календарних днях);
3) у разі, коли в розрахунковому періоді один або два місяці відпрацьовані не повністю, - шляхом ділення нарахованої суми заробітної плати у розрахунковому періоді на сумарну кількість днів, визначених для повністю відпрацьованих місяців, виходячи з умов, встановлених для повністю відпрацьованого періоду; для місяців, відпрацьовані не повністю - виходячи з умов, встановлених для періоду, відпрацьованого не повністю.

При визначенні середнього денного заробітку з розрахункового періоду виключаються неробочі святкові дні, встановлені законодавством Російської Федерації.
Таким чином, оплата праці працівників охорони здоров'я здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, яка, на жаль, не має стимулюючої функцією і не завжди забезпечує відтворювальну функцію заробітної плати. У медичних працівників вона не залежить від кінцевих результатів, а визначаться фактично відпрацьованим часом., Тому необхідно змінити систему оплати праці і створити зацікавленість медичних працівників у кінцевих результатах роботи. Один з таких методів вже введений - матеріальне стимулювання медичних працівників шляхом впровадження системи диференційованої оплати праці залежно від обсягу та якості медичної допомоги.
. Перехід галузі від бюджетного фінансування, заснованого на показниках ресурсного забезпечення до багатоканального фінансування, зорієнтованому на кінцеві результати роботи ЛПУ, вимагає підвищити якість медичних послуг. Наприклад, в нашій країні чудові хірурги, які віртуозно проводять найскладніші операції, але післяопераційний період пов'язаний з багатьма труднощами: низький сестринський догляд (брак середнього медичного персоналу), не завжди комфортабельні умови перебування в стаціонарі, дефіцит лікарських препаратів. При наявності всіх цих умов одужання хворого було б більш швидким і результати операції радували лікаря і пацієнта
Таким чином, система оплати праці повинна створити зацікавленість медичних працівників у кінцевих результатах роботи, забезпечуючи баланс між рівнем економічної мотивації і результатами професійної діяльності. Необхідно поліпшити якість медичного обслуговування за матеріальної зацікавленості медичних працівників.
Запитання для самоконтролю: 1.
Перерахуйте основні функції заробітної плати. 2.
Назвіть форми заробітної плати. 3.
Дайте характеристику відрядної форми заробітної плати, назвіть її види. 4.
Дайте характеристику погодинної форми заробітної плати, назвіть її види. 5.
Дайте визначення тарифної системи оплати праці. 6.
Дайте визначення безтарифної системи оплати праці. 7.
Дайте визначення додаткових видів оплати праці, що застосовуються в охороні здоров'я. 8.
Дайте визначення доплат в охороні здоров'я, приведіть класифікацію. 9.
Перерахуйте основні джерела формування ФОП. 10.
Перерахуйте первинні облікові документи, що використовуються для нарахування заробітної плати. 11.
Наведіть порядок визначення середнього денного заробітку. 12.
Назвіть недоліки існуючої системи оплати праці в охороні здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6. Деякі підходи до вибору джерел формування фонду матеріального заохочення і критеріїв, що оцінюють обсяг і якість праці. "
 1. Додаток 5 Сукупний обсяг коштів Резервного фонду
  фонду Джерело: Дані Мінфіну
 2. Додаток 6 Сукупний обсяг коштів Фонду національного добробуту
  {foto10} Сукупний обсяг коштів Фонду національного добробуту Джерело: Дані Мінфіну
 3. Контрольні питання
  джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 4. 27.7. Фонди розвитку митної системи та податкової системи
  джерел, встановлених митним законодавством, включаючи доходи в іноземній валюті. Кошти Фонду в 1999 р. використовувалися на утримання центрального апарату Державного митного комітету РФ, випробувальних науково-дослідних та освітніх установ, а також установ охорони здоров'я та інших об'єктів, забезпечення особового складу, бойову підготовку та
 5. Загальне розуміння потрібності
  підходу до розуміння цілі організації і ролі людини в цьому процесі. Дві філософії, або системи керівних принципів, - філософія договору (контракту) і філософія загальної
 6. 5.3. Системи заробітної плати
  підходити до оплати праці працівників, гарантуючи і забезпечуючи лише частину заробітної
 7. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  джерелами формування; - фактори, що обумовлюють формування фонду заробітної плати; - продуктивність праці; - співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати. Основними джерелами інформації для аналізу праці та заробітної плати НДІ є: статистична звітність з праці та заробітної плати (форма № 1-праця - місячна; форма № 6 - кадри - річна;
 8. Контрольні питання
  джерел вони створюються? 4. Розкрийте зміст податків, що зараховуються до дорожні фонди, і поясніть, як вони розподіляються між федеральним дорожнім фондом та територіальними фондами. 5. Назвіть мета створення і джерела формування і напрями витрачання коштів фонду відтворення мінерально -сировинної бази. 6. Охарактеризуйте відрахування на відтворення мінерально-сировинної
 9. 3.1.2. Основні риси і цілі реклами
  формування - формування у споживача певного рівня знань про даний товар, послугу; - формування у споживача певного образу фірми; - формування потреби в даному товар, послугу; - формування доброзичливого ставлення до фірми; - спонукання до придбання саме даного товару у даної фірми;-напучування - поступове,
 10. Контрольні питання
  джерелам доходів суб'єктів економічних відносин і податкових доходів держави. 2. Що таке податкоємність валового внутрішнього продукту або податковий тягар економіки і які їхні показники в різних країнах? 3. Розкрийте сутність податку як економічної та правової категорії. 4. Які відмінні ознаки податку від інших обов'язкових платежів та умови його реалізації в правовому
 11. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
  джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, - коштів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, - коштів державних позабюджетних цільових фондів, - доходів організацій охорони здоров'я від здійснення в установленому законом порядку підприємницької
 12. Опції державного регулювання економіки
  формуванням ринкових відносин: - - розробка господарського законодавства, адекватного умовам ринкової економіки; - демонополізація і заохочення конкуренції; - приватизація державної власності та заохочення приватного сектора. Крім того, в протягом певного періоду держава змушена брати на себе окремі функції, які в розвиненій ринковій системі зазвичай
 13. 25.1. Витрати на соціальне забезпечення
  деяких груп населення. 1. Відповідно до Постановою Верховної Ради РРФСР від 22 грудня 1990 р. був створений Пенсійний фонд Російської Федерації, мета якого - державне управління пенсійним забезпеченням громадян. Пенсійний фонд формується головним чином за рахунок страхових внесків підприємств усіх форм власності, осіб, які працюють за наймом, і асигнувань з
 14. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
    джерел: - надходження від єдиного соціального податку у розмірі, визначеному податковим законодавством; - перерахування з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації (з бюджетів виплачуються внески за непрацююче населення - дітей, студентів, пенсіонерів, зареєстрованих безробітних); - інші надходження (доходи від використання тимчасово вільних фінансових
 15. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
    деякими інвесторами для прийняття інвестиційних рішень на підставі бухгалтерської норми прибутку. Бухгалтерська норма прибутку - відношення середньої прогнозованого прибутку проекту після вирахування амортизації і податків до середньої бухгалтерської вартості інвестицій. Отримане відношення порівнюється із середніми показниками для фірми або галузі. Цей критерій ефективності інвестиційних проектів
 16. Витратний підхід
    підхід представлений насамперед методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на
© 2014-2022  epi.cc.ua