Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкові відрахування (статті 218-221 НК РФ)При визначенні розміру податкової бази щодо доходів за податковою ставкою 13% платник податків має право на одержання наступних податкових відрахувань, які розділені на чотири групи: стандартні, соціальні, майнові, професійні. У табл. 7.1 наведені стандартні відрахування.

Таблиця 7.1. Стандартні відрахування

--- --- T --- ---
| Категорія платників | Розмір стандартного відрахування |
+ --- --- + --- +
| Особи, які стосуються категорії "чорнобильців" та прирівняних до | 3 000 руб. за кожен місяць опо-|
| них з точки зору оподаткування громадян: інваліди Великої | вого періоду |
| Вітчизняної війни; інваліди з числа військовослужбовців, які стали | |
| інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих | |
| при захисті СРСР, РФ або при виконанні інших обов'язків | |
| військової служби чи отриманих внаслідок захворювання, | |
| пов'язаного з перебуванням на фронті, або з числа колишніх | |
| партизан, а також інші категорії інвалідів, прирівняні по | |
| пенсійним забезпеченням до зазначених категорій військовослужбовців | |
+ --- --- + - --- +
| Герої Росії або герої Радянського Союзу, нагороджені орденом | 500 руб. за кожен місяць податково-|
| Слави трьох ступенів, та ін; батьки та дружини військовослужбовців, | го періоду |
| які загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва , отриманих | |
| ними при захисті СРСР, РФ або при виконанні інших обов'язків | |
| військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з | |
| перебуванням на фронті; батьки та дружини державних | |
| службовців, які загинули при виконанні службових обов'язків; | |
| громадяни, звільнені з військової служби або призиваються на | |
| військові збори, які виконували інтернаціональний обов'язок в Республіці | |
| Афганістан та інших країнах, в яких велися бойові дії; | |
| громадяни, що брали участь відповідно до рішень | |
| органів державної влади РФ у бойових діях на | |
| території РФ | |
+ --- --- + --- --- +
| Платники податків, які не відносяться до числа пільгових категорій | 400 руб.
За кожен місяць податково-|
| | го періоду до місяця, в якому |
| | обчислений наростаючим підсумком з |
| | початку року дохід не перевищив |
| | 20 000 руб. |
+ --- --- + --- --- +
| Особи, на піклуванні яких перебуває дитина до 18 років, | 600 руб. на кожну дитину за |
| учень денної форми навчання - до 24 років (батьки, подружжя | кожний місяць податкового періоду до |
| батьків, опікуни, піклувальники) | місяця, в якому обчислений на-|
| | наростаючим підсумком з початку року |
| | дохід не перевищив 40 000 руб. |
+ --- --- + --- --- +
| Вдови (вдівці), одинокі батьки, опікуни або піклувальники Під | 1200 руб. за кожен місяць опо-|
| самотнім батьком розуміється один з батьків, який не перебуває у | вого періоду до місяця, в якому |
| зареєстрованому шлюбі | обчислений наростаючим підсумком з |
| | початку року дохід не перевищив 40 |
| | 000 руб. |
L --- --- + --- ---

Одночасно це означає, що кожен працівник підприємства повинен подати до бухгалтерії заяву з проханням про надання йому стандартних податкових вирахувань.

За наявності у окремих категорій платників податків права на кілька відрахувань застосовується максимальний з них.
Якщо протягом податкового періоду відрахування не надавалися або були надані в меншому розмірі, то по закінченні податкового періоду платник податку може отримати їх перерахунок у податкових органах на підставі податкової декларації та відповідних підтверджуючих документів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкові відрахування (статті 218-221 НК РФ) "
 1. Глосарій
  податків, для відмивання незаконно нажитих коштів і т. п. Біженці - особи, що залишають країну або територію всередині країни з причин політичної, економічної чи етнічної дискримінації, а також в результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного
 2. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  податків, зборів і платежів. Наприклад, податки на майно включають: - податки на майно юридичних осіб (код 10401); - податки на майно підприємств (код 10402); - податки з майна, що переходить у порядку спадкування і дарування (код 10403); - податки на операції з цінними паперами (код 10404). Група «Податкові доходи» (код 2000): - доходи від майна, що у
 3. Питання 3 Ставки податку на додану вартість. Пільги з податку
  податкові органи вважають, що знову зареєстровані організації або підприємці не можуть отримати звільнення відразу ж. Це право може бути надано не раніше ніж через три місяці після реєстрації. До того ж за новою редакцією статті 145 НК РФ платник податків для отримання звільнення повинен представити виписку з бухгалтерського балансу. А значить, на думку податкових органів, до
 4. Питання 4 Обчислення ПДВ та порядок його сплати до бюджету
  податковими агентами, обчислювати і сплачувати податок до бюджету зобов'язані не тільки платники податку, а й особи, які не є платниками цього податку, так як пунктом 2 статті 161 НК РФ передбачено, що податкові агенти зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити до бюджету відповідну суму податку незалежно від того, виконують вони обов'язки платника податків,
 5. Питання 5 Оподаткування експортних операцій
  податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Статтею 164 передбачено кілька ставок ПДВ, з них дві - так звані розрахункові ставки і одна - нульова. Всі ставки ПДВ є процентними і маргінальними (безпосередньо зазначеними в законодавчому акті). Обкладення за нульовою ставкою застосовується при реалізації: - товарів, поміщених у митний режим експорту за умови
 6. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  податкова база, податковий період, податкова ставка і порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених в п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг),
 7. Тема 12 Особливості оподаткування іноземних юридичних осіб, які сплачують податки на території РФ.
  податковими агентами з ПДФО визнаються російські організації, індивідуальні підприємці і постійні представництва іноземних організацій в РФ, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, а також колегії адвокатів, адвокатські бюро та юридичні консультації щодо доходів, виплачуваних адвокатам. Зазначені особи, визнані податковими
 8. Питання 2 Особливості оподаткування та методика розрахунку податку на прибуток по бюджетним організаціям
  податкового) періоду, то при визначенні граничного розміру відсотків, що підлягають включенню до складу витрат, застосовуються такі правила. У цілях цього пункту при визначенні власного капіталу в розрахунок не приймаються боргові зобов'язання у вигляді заборгованості з податків і зборів, включаючи поточну заборгованість по сплаті податків і зборів, суми відстрочок, розстрочок, податкового
 9. Питання 1 Республіка Казахстан
  податкової політики проведення реформи податкового адміністрування. Враховуючи, що час вносить свої корективи в розвиток економіки, Указом Президента Республіки Казахстан від 15.08.2003 року № 1165 «Про подальші заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Казахстану до 2030 року» була затверджена нова Програма Уряду Республіки Казахстан на 2003 - 2006 роки. Даною програмою зазначено, що
 10. Звільнення від виконання обов'язків платника податків (стаття 145 НК)
  податкового органу за місцем свого обліку. Зазначені повідомлення і документи подаються не пізніше 20-го числа місяця, починаючи з якого ці особи використовують право на звільнення. Організації та індивідуальні підприємці, що направили до податкового органу повідомлення про використання права на звільнення (про продовження строку звільнення), не можуть відмовитися від цього звільнення до
© 2014-2022  epi.cc.ua