Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

4. Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення. Оскарження актів податкових органівПодатковим правопорушенням визнається винне досконале протиправне (з порушенням законодавства про податки і збори) діяння (дія або бездіяльність) платника податків, податкового агента та інших осіб, за яке НК встановлено відповідальність.
Відповідальність за вчинення податкових правопорушень несуть організації та фізичні особи у випадках, передбачених главами 16 і 18 НК.
Фізична особа може бути притягнута до податкової відповідальності з 16-річного віку.
Непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до відповідальності, тлумачаться на користь цієї особи.
Особа не може бути притягнуто до відповідальності за вчинення податкового правопорушення при наявності хоча б однієї з таких обставин:
1) відсутність події податкового правопорушення;
2) відсутність вини особи у вчиненні податкового правопорушення;
3) вчинення діяння, яке містить ознаки податкового правопорушення, фізичною особою, яка не досягла до моменту вчинення діяння 16-річного віку;
4) закінчення терміну давності притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

Винним у вчиненні податкового правопорушення визнається особа, яка вчинила протиправне діяння навмисно або з необережності.
Податкове правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своїх дій (бездіяльності), бажала або свідомо допускав настання шкідливих наслідків таких дій (бездіяльності).
Обставинами, що пом'якшують відповідальність за скоєння податкового правопорушення, визнаються:
1) вчинення правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих або сімейних обставин;
2) вчинення правопорушення під впливом погрози чи примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності;
3) інші обставини, які судом можуть бути визнані пом'якшуючими відповідальність.
Обставиною, що обтяжує відповідальність, визнається вчинення податкового правопорушення особою, раніше залученим до відповідальності за аналогічне правопорушення.
Особа, з якого стягнуто податкова санкція, вважається підданим цієї санкції протягом 12 місяців з моменту вступу в силу рішення суду або податкового органу про застосування податкової санкції.

Обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за вчинення податкового правопорушення, встановлюються судом і враховуються ним при накладенні санкцій за податкові правопорушення в порядку, встановленому НК.
Особа не може бути притягнуто до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, якщо з дня його вчинення або з наступного дня після закінчення податкового періоду, протягом якого було скоєно це правопорушення, минули три роки (термін давності) .
Обчислення строку давності з дня вчинення податкового правопорушення застосовується щодо всіх податкових правопорушень, крім передбачених НК.
Обчислення строку давності з наступного дня після закінчення відповідного податкового періоду застосовується щодо податкових правопорушень, передбачених НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення. Оскарження актів податкових органів "
 1. Питання 5. Сучасні теорії податкових відносин
  . Розглянемо етапи формування вітчизняної податкової системи. Зародження науки про податки почалося в першій половині ХVI століття. Багато чого зі створення податкової системи в Росії було зроблено на початку ХVIII століття. Зокрема, в 1706 р. були видані укази «Про заснування губерній з приписом начальникам, в тих губерніях про грошові збори і всякі справи придивлятися, і для підношення Йому,
 2. Питання 6 Податкова політика в системі державного регулювання економіки
  . Параметри податкової системи багато в чому залежать від проведеної державою податкової політики, під якою розуміється сукупність здійснюваних державою заходів спрямованих на забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів, в обсягах, що дозволяють доставити йому необхідне фінансування. Податкова політика як сукупність науково обгрунтованих і економічно
 3. Питання 1. Система нормативних документів, що регулюють податкові відносини
  . Законодавство РФ про податки і збори відноситься до публічно-правових галузях законодавства, якому притаманні: нерівність сторін, наявність субординації владних відносин, залежність однієї із сторін від волевиявлення іншої, вищої ієрархії. Російське законодавство про податки і збори складається з Податкового кодексу та прийнятих відповідно до нього федеральних законів про податки і збори.
 4. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  . При виконанні угоди об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка і порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть
 5. Питання 2 Концептуальні напрями реформування податкової системи Росії
  . Податковий правотворчий процес виступає одним з елементів податкового процесу * (1). Необхідність включення в податковий процес податкового правотворчого процесу обумовлена тим, що за допомогою останнього розкривається порядок вироблення нормативної правової основи правового регулювання податкових відносин, втілення вихідних правових ідей в прямі і конкретні установки правового
 6. 4.1. Податкові відносини: поняття, ознаки та види
  Характеристика податкових відносин дається в ст. 2 НК РФ, відповідно до якої регулюються владні відносини, що складаються в процесі встановлення, введення та справляння податків і зборів, а також здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) їх посадових осіб, притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення . Для
 7. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  Виходячи з конституційної норми (ст. 57 Конституції РФ) про те, що кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори, платник податків зобов'язаний самостійно виконати обов'язок по сплаті податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори. Обов'язок зі сплати податку повинна бути виконана в строк, встановлений законодавством про податки і збори.
 8. 5. ЗАКОНОДАВСТВО РФ про податки і збори
  Конституцією РФ встановлені норми, що регулюють основи податкової системи Росії. Конституція РФ закріплює обов'язок сплачувати законно встановлені податки і збори, розмежовує податкові повноваження між РФ, її суб'єктами та місцевим самоврядуванням. Законодавство про податки і збори являє собою сукупність нормативно-правових актів законодавчих (представницьких) органів
 9. 6. ПРЕДМЕТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
  Предмет податкового права включає владні відносини по встановленню, запровадження і стягування податків і зборів, відносини, що виникають у процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення (ст. 2 НК РФ). Цей перелік вичерпний і розширювальному тлумаченню
 10. Податкове законодавство
  Законодавство РФ про податки і збори складається з Податкового Кодексу РФ (НК) та прийнятих відповідно до нього федеральних законів про податки і збори. НК встановлює систему податків і зборів, що стягуються у федеральний бюджет, а також загальні принципи оподаткування і зборів в РФ, в тому числі: 1) види податків і зборів, що стягуються в РФ; 2) підстави виникнення (зміни, припинення) та
© 2014-2022  epi.cc.ua