Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Мультиплікатор сбалансірованногобюджета


Який міг би бути результат об'єднання еффектовдвух впливів, представлених на рис 28-2 ірис 28-3? Перший і, як здається, найбільш очевид-ний відповідь полягає в тому, що рівний за велічінепрірост та державних закупівель, та податків недолжен надати будь-якого впливу на рівень до-ходів. Однак цей висновок є помилковим По-чого?
Припустимо, що обсяг державних заку-пок збільшується від нуля до 100 і на таку жевелічіну зростають податки. Інвестиції остаютсяравнимі 250, а показник MPC і раніше со-ставлять 0,75. Приріст урядових расходовпочті відразу викликає збільшення сукупного спро-са на 100 одиниць. І одночасно приріст налоговсокращает величину наявного доходу теж на100. Проте - і цей пункт є тут ключі-вим - скорочення наявного доходу на 100едініц зменшить сукупний попит тільки на 75 (0,75 х 100), тобто на величину, рівну проізведеніюMPC та суми скорочення наявного доходу.
Таким чином, попит на товари при первоначаль-ном рівноважному рівні доходів зріс на 100 (з-Iза збільшення державних закупівель) і одночасним-,, менно знизився на 75 (через збільшення податків). Отже, при вихідному рівні доходів, рівному 1000, сукупний попит показує чистий приріст в 25едініц. Отже, випуск продукції збільшив-ся. І цей приріст рівноважного випуску продук-ції дорівнює величині мультиплікатора 4, помножена-ної на суму приросту попиту при вихідному рів-ні випуску продукції в 1000 одиниць.
\
На рис 28-4 показано, як вплив з боку [збільшених державних витрат і сократівше-гося рівня споживання, взятих разом, перемещаеткрівую AD вгору, в положення AD '. Новий одно-весна рівень доходів дорівнює 1100 (1000 + 4 х 25). Наші міркування припускають, що величина при-росту рівноважного рівня доходів може бути ви-числі за допомогою стандартної формули МУЛЬТІПОСТ-лікатора: мультиплікатор х приріст витрат пріісходном, первісному рівні доходів .
Даний приклад є гарною іллюстраціейособого варіанту фіскальної політики: фіскально-го розширення збалансованого бюджету, коли іналогі, і урядові витрати збільшують-ся на однакову величину. У цьому випадку ми одержимо знаменитий ефект дії мультипликаторасбалансированного бюджету
Про Мультиплікатор збалансованого бюд-жету встановлює, що приріст правитель-дарських витрат, супроводжуваний равнимпо величиною приростом податків, має своімрезультатом збільшення випуску продукції.
Причина того, чому обсяг випуску продукцііувелічівается (замість того, щоб залишитися неіз-менним), полягає в тому, що приріст державних, | них витрат призводить до негайного повели-чению сукупного попиту на всю величину етогопріроста, в той час як приріст податків, як митолько що могли бачити у наведеному прикладі, скорочує рівень споживчого попиту на го-раздо меншу величину.
Ці два ефекти, узяті f-разом, дійсно приводять до збільшення сово-купного попиту і, отже, є причи-;? Ної зростання випуску продукції.
При незмінному даному рівні інвестицій ре-зультат дії мультиплікатора збалансовано-1-го бюджету буде ще більш специфічним. Як і | передбачалося у наведеному вище прикладі, вели-чину мультиплікатора збалансованого бюджетав цьому випадку буде в точності дорівнює 1. А це озна-\ чає, що обсяг випуску продукції буде увеличи-; тися рівно на величину приросту урядових-них витрат. - I

Доходи, випуск продукції
РІС. 28-4. Спільне вплив збільшення державних витрат і зростання податків. Державні витрати возрастаютс нуля до 100, і одночасно на 100 одиниць збільшуються податки. Крива AD переміщується вгору на 25 пунктів. Нова кріваясовокупного попиту AD 'перетинає бісектрису системи координат в точці E'. Це означає, що рівноважний рівень доходів те-пер вище, ніж він міг би бути при повній відсутності державних витрат і оподаткування
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Мультиплікатор сбалансірованногобюджета"
 1. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 2. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  мультиплікатора: multбанк=1 / rr. Ще одна його назва - мультиплікатор депозитного розширення (депозитний мультиплікатор). Всі ці терміни означають одне і те ж, а саме: якщо збільшуються депозити комерційних банків, то грошова маса збільшується в більшому ступені, тобто М=D? mult банк. Наприклад, в США банківський мультиплікатор дорівнює 2,7. Банківський мультиплікатор
 3. Цілі та інструменти монетарної політики
  мультиплікатор. Фактичний обсяг грошової маси є результатом операцій комерційних банків з приймання депозитів і видачі кредитів. Зростання пропозиції грошей відповідає стимулюючої, а стиснення грошової маси - стримуючої монетарної політики. До інструментів монетарної політики, що дає можливість центральному банку контролювати величину грошової маси, відносяться: 1) зміна норми
 4. Вплив інструментів фіскальної політики на сукупний попит
  мультиплікатора. Розглянемо, як впливають на економіку державні закупівлі. Припустимо, що держава додатково закупило товарів або послуг на 100 дол (підвищив заробітну плату чиновнику чи вчителю або купило додаткове обладнання для свого підприємства або початок будувати автостраду і т. п.), тобто? G=100 дол Продавець товару або послуги отримав додатковий дохід на цю
 5. Кейнсианство
  мультиплікатора, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу і норми відсотка. У сучасному кейнсианстве домінують дві тенденції: американська, пов'язана з іменами ряду економістів США, та європейська, пов'язана насамперед з дослідженнями французьких економістів. У числі американських послідовників вчення Дж. Кейнса найчастіше згадуються Е. Хансен, С. Харріс, Дж.М. Кларк і
 6. Мультиплікатор та акселератор
  мультиплікатора. Дослівно мультиплікатор означає «множник». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду, викликають кола на воді, так і інвестиції, «кинуті» в економіку,
 7. Висновки
  мультиплікатора. У теорії Кейнса мультиплікатор (множник) А MPS Ефект мультиплікатора показує взаємозв'язок між збільшенням інвестування та зростанням рівня економічної активності в одному і тому ж році. Ефект акселератора полягає в тому, що масштаби інвестування в поточному (?) Році залежать від збільшення ВНП в попередньому (f-1) порівняно з роком (? -2), Тоді /,=A (Yf, - Y: _.)
 8. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 9. Запитання для самоперевірки
  мультиплікатора показує: а) зміна доходу при збільшенні інвестицій, б) зміна доходу при зниженні інвестицій; в) зміну доходу при незмінній величині інвестицій; г) зміна доходу при зміні
 10. Типи фіскальної політики
  мультиплікатора. Друга складова фіскальної політики - зміна державних витрат. Державні витрати роблять на сукупний попит вплив, аналогічне інвестиціям, і, подібно до інвестицій, володіють мультиплікаційним ефектом (див. докладніше гол. 14). В основі бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція
© 2014-2022  epi.cc.ua