Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Моніторинг

Моніторинг - безперервне комплексне спостереження за об'єктами, вимірювання параметрів і аналіз їх функціонування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моніторинг "
 1. 80. ОРГАНИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  моніторингу в порядку, що визначається за згодою між ними, інформують один одного про наявні у них матеріалах про податкові правопорушення і податкові злочини, вжиті заходи для їх припинення, проведених ними податкових перевірках , а також здійснюють обмін іншою необхідною інформацією. Митними органами є: Федеральна митна служба; регіональні митні управління;
 2. Питання 52 Управління фінансовою системою
  моніторингу (Росфінмоніторинг). Законодавчу базу управління фінансами забезпечують профільні комітети Державної думи. Серед основних завдань Міністерства фінансів, пов'язаних з управлінням фінансовою системою, виділяються: [105] - Розробка та реалізація фінансової політики; - складання проекту і виконання федерального бюджету; - здійснення фінансового контролю; - забезпечення
 3. 9.2. Кілька слів про ризики
  моніторинг якості з урахуванням фактора ймовірності. Такі програми містять сім наступних етапів. 1. Аналіз ризиків - виявлення потенційно можливих видів небезпеки, які можуть мати місце на етапах життєвого циклу продукції. При цьому під аналізом ризиків розуміється експертна оцінка ймовірності виникнення цих небезпек (тобто ризиків) і порівняння їх з деяким мінімальним рівнем
 4. Фінансова політика
  моніторингу. При цьому в механізмах стимулюючої або стримуючої бюджетно-податкової політики вони мають протилежну
 5. 20.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
  моніторингу. Освоєння резервів зростання прибутку на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже і без збільшення суми постійних витрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність роботи підприємства, але і запас його фінансової міцності. Виручка від реалізації продукції збільшиться за рахунок обсягу продажів на 4396 млн руб. і за рахунок підвищення якості
 6. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Моніторинг (від лат. Monitor - застережливий) - систему спостережень за ходом економічного розвитку
 7. 32.7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ З ПІДТРИМКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ
  моніторингу ринку праці з метою збалансованості попиту та пропозиції робочої сили. Підвищенню ефективності регулювання процесів на ринку праці має сприяти вдосконалення моніторингу попиту та пропозиції робочої сили, що передбачає: - розвиток міжгалузевої координації робіт щодо забезпечення зайнятості населення; - розширення банку вакансій і вільних робочих місць,
 8. 2. Структура національної економіки
  моніторинг, узгоджувати реальну структуру з майбутнім її розвитком. Структура конкретної національної економіки формується під впливом безлічі чинників - географічних, культурних, соціальних, психологічних і т. д. Вона специфічна стосовно кожної певній країні і не може бути штучно впроваджена. З боку держави може бути здійснено тільки опосередкований вплив на
 9. Висновки і пропозиції
  моніторингу податкових нововведень; - перетворення граничних індикаторів економічної безпеки в основу для розробки бюджету та прогнозу соціально- економічного розвитку країни, для чого необхідно уточнити ці граничні індикатори та затвердити їх урядом; - зміна стратегії управління зовнішнім державним боргом у бік зменшення боргових платежів, збільшення періодів
 10. Об'єкти оподаткування
  моніторингу водних об'єктів та інших природних ресурсів, а також геодезичних, топографічних, гідрографічних і пошуково-знімальних робіт; 9) використання акваторії водних об'єктів для розміщення і будівництва гідротехнічних споруд гідроенергетичного, меліоративного, рибогосподарського, воднотранспортного, водопровідного і каналізаційного призначення; 10) використання
 11. Питання 4 Органи влади, що здійснюють регулювання економіки
  моніторинг земель, землевпорядкування та територіальне планування; - державний земельний контроль; - технічний облік та інвентаризація об'єктів капітального будівництва. Основні функції РосОЕЗ: - надання державних послуг і здійснення правозастосовних функцій у сфері управління особливими економічними зонами; - контроль за виконанням угод про ведення промислово
 12. 12. ДОГОВІР КОМІСІЇ
  моніторинг нормативних правових актів, - складання прогнозів податкових зобов'язань організації та наслідків планованих угод, - складання графіка відповідності виконання податкових зобов'язань та зміни активів фірми, - прогноз і дослідження можливих причин різких відхилень від середньостатистичних показників діяльності організації та податкових наслідків інновацій або
 13. 79. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  моніторингу.
 14. Про шляхи вирішення екологічних пробле
  моніторингу, включаючи систему біосферних катастроф, служби ефективного контролю і т.д.; | проведення обов'язкової незалежної екологічної експертизи проектованих, споруджуваних і діючих об'єктів, що є джерелом підвищеної небезпеки; | забезпечення глобальної та національної безпеки через систему ефективності природоохоронного взаємодії всіх держав світового співтовариства;
 15. 30.5. ЕКОНОМІКА РОСІЇ: ШЛЯХИ ВИХОДУ З КРИЗИ
  В даний час економіка Росії має багато мінусів: високий рівень безробіття, різке падіння життєвого рівня, зростаюча диференціація доходів, наростання соціальної напруженості. Але чи є вихід із ситуації? Щоб відповісти на це питання, необхідно визначитися: якою країною ми хочемо бути? залежною або незалежною? Якщо ми орієнтуємося на «допомогу» (в лапках)
 16. 14.2. Ймовірні орієнтири
  моніторингу ефективності роботи систем. Цей захід дозволить налагодити регулярну вироблення і реалізацію заходів з підвищення ефективності систем і своєчасне внесення відповідних змін у нормативну документацію. Робота на основі критерію ефективності та мережі моніторингу стане одним з напрямків створення систем якості наступного покоління, які по праву можна буде іменувати
 17. Боргові проблеми субфедерального рівня
  моніторингу та управління державним боргом, включаючи зовнішні позики суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування, формування програми погашення та обслуговування державного боргу. Програма повинна містити нормативи, при порушенні яких прийняття нових боргових зобов'язань автоматично призупиняється. Одночасно має бути забезпечений моніторинг зовнішньої заборгованості
 18. 30.9. Галузеві позабюджетні фонди
  моніторингу навколишнього середовища; - Рослегпрома; - Комітету РФ по металургії; - РАО «Газпром»; - Мінпаливенерго РФ; - Комітету РФ з машинобудування; - Рослеспром; - Комітету РФ по хімічній і нафтохімічної промисловості; - Федеральної служби геодезії і картографії; - Мінбуду РФ; - Мінтрансу РФ (сім фондів за видами (транспорту) Мінзв'язку РФ; - Міністерства шляхів соотшенія
 19. 5. Поведінкова теорія споживання - Мічиганський школа
  моніторинг, результати. Матері-мули міжнародної конференції. М., 1997). 651 ція доходів, а також ставок відсотка та інших «об'єктивних» змінних. Катона вважає неприпустимим таке «спрямлення» логічного ланцюжка, перш за все тому, що на проміжні змінні, а через них - на дискреційні споживчі витрати поз-діють не тільки економічні, а й політичні (війни,
© 2014-2022  epi.cc.ua