Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Монетаристская модель


Як і прихильники кейнсіанського підходу, представники школи монетаристів (насамперед М. Фрідмен) виходять із твердої структури цін на робочу силу і, більш того, з передумови їх односпрямованого, підвищувального руху.
На думку представників даної школи, для ринку праці негативними факторами, що підсилюють ринкову нерівновагу, є встановлення державою мінімального рівня заробітної плати, сильні позиції профспілок, відсутність усієї необхідної інформації про наявність вакансій і резервної робочої сили.
Для зрівноважування ринку монетаристи пропонують використовувати інструменти грошово-кредитної політики. Йдеться, зокрема, йде про необхідність використовувати такі важелі, як облікова ставка центрального банку, розміри обов'язкових резервів комерційних банків на рахунках центрального банку, що дозволить, зокрема, стимулювати інвестиційну і ділову активність і таким чином збільшити зайнятість у країні.
На думку монетаристів, грошова політика в кінцевому рахунку повинна бути спрямована на досягнення природного рівня безробіття, що відбиває структурні диспропорції на ринку праці і не пов'язаного з циклічною кон'юнктурою в економіці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Монетаристская модель "
 1. 3. Монетаристская модель
  Як і прихильники кейнсіанського підходу, представники школи монетаристів (М. Фрідмен, Е. Феліс та ін.) виходять із твердої структури цін на робочу силу і, більш того, з передумови їх односпрямованого, підвищуючого руху. Вони обгрунтовують положення про те, що ринкова економіка являє собою самонастраивающуюся систему, ціновий механізм, який сам визначає раціональний рівень
 2. Неортодоксальний монетаризм-Реальні проблеми
  70-х років спонукали економістів уважніше підійти до питання про те, що визначає природний стан \ безробіття і які фактори, його зумовлюють. Серед них | Г) | .1 Лі названі: продуктивність праці, структура зайнятості, ус-[лопія міжнародної торгівлі і т.д., а також соціально-психологічні чинники, які визначають претензії людей, їх небажаних; нне визнати нову ситуацію і
 3. Висновки
  1. Ринок праці - складова частина ринкової економіки, являє собою систему конкурентних зв'язків між суб'єктами ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві. 2. Функції ринку праці: економічна, соціальна, що розміщує, селективна, стимулююча. 3. Класифікація ринку праці здійснюється на основі
 4. Концепції загальної економічної рівноваги
  Формально ніхто з представників класиків (Д. Рікардо, А. Сміт тощо) не оперував макроекономічними категоріями. Для них характерний мікроекономічний аналіз. Однак у їхніх поглядах і підходах цілком виразно простежуються чіткі уявлення про функціонування ринкової системи досконалої конкуренції в цілому. Так, А. Сміт висловив ідею про те, що в умовах вільної взаємодії
 5. Механізм грошових імпульсів
  Розглянемо докладніше передавальний механізм грошових імпульсів. На економічну кон'юнктуру впливають не тільки готівка М0, а й вклади, депозити в комерційних банках М1, М2, за термінологією монетаристів - не тільки готівкові гроші, а й в цілому монетарний базис, або сукупність готівки і банківських резервів. Точного визначення поняття монетарного базису в літературі немає. Фрідмен
 6. Висновки
  1. В економічній науці існує кілька основних концепцій функціонування ринку праці. Провідними серед них є неокласичний, монетаристский, кейнсіанський, інституціоналістських і марксистський підходи. Кожна з концепцій окремо не дає повної і адекватної картини функціонування ринку робочої сили, хоча і відображає окремі його елементи. 2. Ринок праці, підкоряючись в цілому
 7. Взаємодія двох ринків
  Точка перетину IS і LM задовольняє подвійному умові (грошового) рівноваги: по-перше, рівноваги заощаджень (S) і інвестицій (I), по-друге, рівновазі попиту на гроші (L) та їх пропозиції (М). «Подвійне» рівновага встановлюється в точці Е, коли IS перетинає LM (рис. 25.6). Рис. 25.6. Рівновага на двох ринках Припустимо, поліпшуються перспективи інвестицій; норма відсотка залишається
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 10. § 49. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція
  Класична школа політичної економії та марксизм. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту Класична школа політичної економії та марксизм. Першою школою в економіці, яка прагнула з'ясувати правила господарської діяльності, був меркантилізм. А. Монкретьєн ще на початку XVI в. обгрунтовував необхідність активного втручання держави в економічне життя
© 2014-2022  epi.cc.ua