Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Мобільність робочої сили

Все свідчить про високої вимогливості ринку праці до мобільності робочої сили, яка передбачає гнучкість і регульованість робочих професій, свободу пересування на трудовому поприщі. Йдеться про галузевої, професійної та кваліфікаційної мобільності, які не можуть бути забезпечені без досить повної загальноосвітньої бази, без широкої професійної підготовки робочої сили. Вимоги реалізації досягнень НТП викликають необхідність переоцінки ролі освіти, включаючи вищу, в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку будь-якої країни, що прагне не відстати в розвитку НТП.

У багатьох випадках, як ми вже бачили, заробітна плата ніяк не в змозі швидко і своєчасно усунути дисбаланс на ринку праці, і насамперед між його окремими секторами. Для цього необхідні
час і кошти. Тому не можна забувати про цілий ряд факторів, які мають істотний регулюючий вплив на ринок праці.
Насамперед йдеться про широку освітній підготовці майбутніх працівників на рівні як загального, так і середньої спеціальної та вищої професійної освіти.
Саме робоча сила з такою підготовкою в змозі швидко і з меншою шкодою для себе і для суспільства в цілому відреагувати на вимоги, які пред'являє до неї науково-технічний прогрес. Це та основа, на якій може відбуватися і швидке підвищення кваліфікації, і перепідготовка за такими спеціальностями, за якими випробовується дефіцит у робочій силі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мобільність робочої сили "
 1. Основні сегменти ринку праці
  мобільність робочої сили, високий рівень оплати праці, широкі можливості для професійного зростання, значна конкуренція за робочі місця, другий - високий рівень безробіття та плинності кадрів, слабкі кар'єрні
 2. Основні поняття
  мобільності капіталу Досконала мобільність капіталу Досконала немобільності капіталу Відносно низька мобільність капіталу Відносно висока мобільність капіталу Політика зміни витрат Кредитно-грошова політика Автоматичний грошовий регулятор платіжного
 3. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 4. Глава 14. Трудові ресурси
  мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Не менш важливим компонентом сфери праці є кадрова робота на підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє використання трудових ресурсів країни, здійснюється їх внесок в економічне зростання в якості економічного ресурсу та фактора
 5. 38. Трудова мобільність: поняття, фактори
  мобільність, яка відображає готовність і можливість населення змінювати соціальний статус, професійну приналежність і місце проживання. Трудова мобільність обумовлена потребами економіки в праці певного змісту і місця докладання, а також здатністю і готовністю особистості до змін в істотних характеристиках праці. Трудова мобільність робочої сили характеризується
 6. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 7. Вартість робочої сили
  робоча сила, або ціна праці. Вартість робочої сили, як ми вже знаємо, визначається вартістю засобів існування, необхідних для відтворення робочої сили. Вартість робочої сили залежить від ряду факторів, зокрема кліматичних та інших природних умов тієї чи іншої країни. Крім природних потреб людини в їжі, одязі, житлі існують ще культурні та професійні
 8. 13.5. Використання робочої сили
  робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 9. Основні поняття
  мобільність факторів виробництва - Міжнародне переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога
 10. Зайнятість і капітал
  мобільність робочої сили на ринку
 11. 39. Територіальна і межфирменная мобільність
  мобільність - це міграція, під якою розуміється саме просторове переміщення працездатного населення, що викликається змінами в розвитку і розміщенні виробництва, умовах існування робочої сили. Територіальне перерозподіл робочої сили формується під впливом безлічі факторів, ступінь впливу яких розрізняється залежно від конкретних історичних умов
 12. Запитання для закріплення матеріалу
  мобільність факторів виробництва? 2. Чому міжнародне переміщення факторів виробництва є предметом суворого державного регулювання? 3. Назвіть основні критерії класифікації міжнародного переміщення капіталу і основні наслідки цього переміщення. Які природа і причини зростання ефективності застосування капіталу в результаті межстрановой мобільності? 5. j
 13. Приклади розв'язання завдань
  мобільності робочої сили як наслідок діяльності транснаціональних корпорацій; - становлення і розвиток глобально інтегрованою економіки. 2. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну імміграція Виїзд працездатного населення з країни еміграція Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян рееміграція Переміщення
 14. Питання 57 Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили
  мобільності трудових ресурсів, яка до цих пір знаходиться на більш низькому рівні, ніж, наприклад, мобільність капіталу. Вільне переміщення громадян країн - членів Європейського союзу в межах даного міждержавного утворення благотворно позначається на стані національних ринків праці і призводить до того, що вже зараз європейська економіка починає на рівних конкурувати з
 15. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua