Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

38. Трудова мобільність: поняття, фактори

Найважливішим фактором, який відображає стан зайнятості всіх соціально-демографічних груп населення, є його мобільність, яка відображає готовність і можливість населення змінювати соціальний статус, професійну приналежність і місце проживання. Трудова мобільність обумовлена потребами економіки в праці певного змісту і місця докладання, а також здатністю і готовністю особистості до змін в істотних характеристиках праці. Трудова мобільність робочої сили характеризується певними факторами, які можна розділити на чотири групи:
1) передбачають настійність змін до мобільності робочої сили (поточне положення, можливості поліпшення умов праці, життя, зроблені вкладення);
2) відображають бажаність мобільності в силу цілого ряду соціально-економічних обставин (положення працівника на новому місці, можливість просування на новому місці, збереження вкладень);
3) оцінюють легкість мобільності через систему характеристик, які можуть сприяти або перешкоджати їй (об'єктивні і суб'єктивні характеристики, ступінь зміни, витрати на переміщення);
4) відображають інформованість людини про можливі варіанти мобільності, що вкрай важливо в умовах становлення та розвитку ринкових відносин (наявність інформації про вакантні робочі місця, вартість інформації, достовірність інформації).

Історія економічного розвитку знає різні способи управління трудовою мобільністю, які суттєво диференціюються залежно від того, в умовах якої системи вони можуть бути реалізовані. Ступінь втручання держави в управління економікою виявляється в тому, наскільки воно регламентує трудові відносини та механізм впливу на трудові міграції. В умовах планової економіки існувала досить струнка система управління трудовою мобільністю: (розподіл випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів; організований набір робітників; сільськогосподарське переселення сімей; громадські заклики; працевлаштування за допомогою органів з працевлаштування; самостійний прийом працівників організаціями). Трудовий мобільність в умовах адміністративно-командного управління економікою перебувала під сильним впливом державної політики в галузі праці. Політика в цій сфері розроблялася і реалізовувалася з точки зору глобальних політичних завдань. Їх рішенням часто була підпорядкована доцільність тих чи інших соціально-економічних проектів. Практика жорсткого тиску держави на громадян при прийнятті рішення про зміну місця проживання приводила до великого обсягу нераціональних міграцій, низькому приживлюваності новоселів, нестабільності більшості трудових колективів у районах нового освоєння і т.
д. нераціонально витрачалися державні кошти , що направляються на організацію трудових переміщень робочої сили в масштабах всіх країни. Практика країн з ринковою економікою демонструє інші підходи до регулювання міграційних процесів, у тому числі і трудової мобільності.
Вплив економічної підсистеми суспільного устрою на динаміку населення і трудову мобільність складно і багатоаспектне. Як би не був самостійний людина в прийнятті свого рішення про зміну місця проживання, роботи, він повинен рахуватися з навколишнього його економічною реальністю. Тому реальна можливість працевлаштування в конкретному населеному пункті в чому визначається економічною ситуацією та інвестиційним кліматом в місті чи районі. Ці фактори можуть залежати від федеральної влади, органів місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Трудова мобільність: поняття, чинники "
 1. Основні поняття
  мобільність факторів виробництва - Міжнародне переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога
 2. Основні поняття
  мобільності капіталу Досконала мобільність капіталу Досконала немобільності капіталу Відносно низька мобільність капіталу Відносно висока мобільність капіталу Політика зміни витрат Кредитно-грошова політика Автоматичний грошовий регулятор платіжного
 3. Основні поняття
  факторів - Закон порівняльної переваги - Відносна ціна товару - Відносна заробітна
 4. Глава 14. Трудові ресурси
  трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 5. Основні поняття
  факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Олина - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна фактора виробництва - Мобільні
 6. Завдання
  мобільності капіталу при плаваючому курсі. 2. Використовуючи рис. 13.2, побудуйте графік, що показує вплив податково-бюджетної політики на випуск за досконалої мобільності капіталу при плаваючому курсі. 3. Використовуючи рис. 13.3, побудуйте графік, що показує вплив кредитно- грошової політики на випуск за досконалої мобільності капіталу при плаваючому курсі і поясніть, чому при одному і тому
 7. Переплетення, мобільність і взаємозамінність економічних ресурсів
  трудові ресурси, що видно з внутрішньої і зовнішньої міграції робочої сили у світі у помітних розмірах (див. гл. 36). Ще більш мобільні підприємницькі здібності, хоча часто вони переміщаються не самі по собі, а разом з трудовими ресурсами або / і капіталом (це пов'язано з тим, що носіями підприємницьких здібностей є або наймані керуючі, або власники капіталу). Найбільш
 8. Запитання для повторення
  трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5 . Які соціально-економічні наслідки трудової
 9. Основні поняття
  мобільності капіталу при плаваючому курсі? Який механізм впливу кредитно-грошової політики на випуск при плаваючому курсі? 4. Які основні зовнішні фактори, що впливають на рівноважний стан
 10. Теорія специфічних факторів виробництва
  трудових ресурсів для створення товару X. При цьому зростання трудових витрат у цій галузі відбивається зрушенням вниз по вертикальній осі координат, а зростання його випуску - зрушенням по горизонтальній осі вправо. У верхньому лівому кутку (квадрант I) зображена границя виробничих можливостей країни при використанні всіх ресурсів для створення товару Y. Причому зростання трудових витрат у цій галузі відбивається
 11. Запитання для закріплення матеріалу
  мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в себе теорію факторних пропорцій? Сформулюйте ці теореми. 5. Чому необхідні спрощують допущення і як вони впливають на реалістичність моделі X-О? 6. Яким чином зміна цін на товари ділить їх на категорії експортних та імпортних товарів? 7. Як співвідносяться
 12. Ринок праці
  трудовий ресурс) - приріст загальних витрат виробництва в результаті застосування однієї додаткової одиниці праці (найму одного робітника). Внаслідок платності та обмеженості трудового ресурсу кожне підприємство має визначити оптимальну кількість його використання у виробничому процесі. Оптимальна кількість працівників підприємства, що дозволяє отримати максимальний прибуток від
 13. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  трудової організації властива своя специфічна трудова середу. Трудова діяльність людини завжди здійснюється в певному просторі і в певний час, з використанням конкретних засобів виробництва (засобів праці і предметів праці). Крім того, в процесі конкретної трудової діяльності між працівниками складаються і певні соціально-трудові відносини, які також
 14. 3. Інституційні чинники, що визначають структуру економічної теорії
  фактори, пов'язані з умовами існування професійного співтовариства економістів в різних странах2. Наприклад, переважанню неокласичного підходу сприяє структура ринку економістів в Північній Америці. На цьому ринку (продавці своїх послуг - економісти та їх покупці - університети) склалася ситуація практично вільної конкуренції. Мобільність фахівців в Америці дуже
 15. Приклади розв'язання завдань
  трудової міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах у порівнянні з власною країною; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з-за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок більш дешевої в порівнянні з національною іноземної
© 2014-2022  epi.cc.ua