Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

37. Державна політика зайнятості

Державна політика зайнятості - це комплекс заходів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства і кожного його члена. Вона має декілька рівнів: загальнодержавний, регіональний і локальний. Виділяють європейську, скандинавську й американську моделі політики зайнятості.
Європейська модель передбачає скорочення числа зайнятих при підвищенні продуктивності праці і як наслідок зростанні доходів працюючих; така політика передбачає дорогу систему допомоги для великої кількості безробітних.
Скандинавська модель грунтується на забезпеченні зайнятості практично всім трудящим шляхом створення робочих місць у державному секторі з середніми умовами оплати праці. Така політика розрахована в основному на державні кошти, при дефіциті яких настає спад виробництва, що тягне за собою звільнення.
Американська модель орієнтується на створення робочих місць, що не вимагають високої продуктивності, для значної частини економічно активного населення. При цьому безробіття формально зменшується, але збільшується кількість людей з низькими доходами.
Використання тієї чи іншої моделі впливає на політику зайнятості на макро-і на мікрорівні. На макрорівні нові підходи в політиці зайнятості сприяють підвищенню гнучкості ринку праці, зменшення витрат на робочу силу, ведуть до згортання соціальних програм.
Однак розширюються системи підготовки та перепідготовки кадрів, створюються додаткові робочі місця, посилюються умови видачі посібників. Вживаються заходи щодо посилення ролі приватного сектора в рішенні проблем зайнятості. Інших соціальних проблем. На мікрорівні проводиться політика стримування зростання заробітної плат, подовження тривалості робочого тижня. Більш широко використовуються різні форми неповної зайнятості. В результаті кризові явища загострюються.
Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення спрямована на:
1) розвиток людських ресурсів для праці;
2) забезпечення рівних можливостей всім громадянам незалежно від факторів (стать, вік і т. д.) в реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості;
3) створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;
4) підтримку трудової і підприємницьких ініціатив громадян, здійснюється в рамках законності, а також сприяння розвитку здібностей до продуктивної, творчої праці;
5) забезпечення соціального захисту в галузі зайнятості населення , проведення спеціальних заходів, що сприяють забезпеченню зайнятості громадян, особливо потребують соціального захисту і що зазнають труднощі в пошуку роботи;
6) попередження масової і скорочення тривалого безробіття;
7) заохочення роботодавців, які зберігали діючі та створюють нові робочі місця, передусім для громадян, особливо потребують соціального захисту і що зазнають труднощі в пошуку роботи;
8) поєднання самостійності органів влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування у забезпеченні зайнятості населення;
9) координацію діяльності в галузі зайнятості населення з діяльністю за іншими напрямами економічної і соціальної політики;
10) координацію діяльності державних органів, професійних спілок , інших представницьких органів працівників і роботодавців в розробці та реалізації заходів щодо забезпечення зайнятості населення;
Проведення активної політики держави в галузі зайнятості населення здійснюється шляхом розробки та реалізації федеральної і регіональної програм зайнятості, які формуються виходячи з ситуації на ринку праці та прогнозу його розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Державна політика зайнятості "
 1. 4.1. Мета та основні види державної економічної політики
  державної економічної політики є підтримання економіки, в стані повної зайнятості. Це гарантує відсутність безробіття та інфляції. Графічне зображення завдань державної економічної політики в періоди спаду і підйому показано на рис. 4.1 (а, б). {Foto44} Рис.4.1. Завдання державної економічної політики в періоди спаду (а) і підйому (б) Завдання
 2. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  політику сприяння реалізації прав громадян на повну, продуктивну і вільно обрану зайнятість. 2. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення спрямована на: розвиток трудових ресурсів; забезпечення рівних можливостей усім громадянам Російської Федерації ... у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; створення умов, що забезпечують
 3. Контрольні питання
  політики зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 4. 9.1. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації» від 19 квітня 1991 р. (ВВС, 1991, № 18, ст. 565) в редакції Федерального закону від 20 квітня 1996 р. (СЗ, 1996, № 17, ст. 1915) [витяг]
  державної політики сприяння зайнятості населення, в тому числі гарантії держави щодо реалізації конституційних прав громадян Російської Федерації на працю та соціальний захист від
 5. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 6. Г Л А В А 12 ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  державного бюджету, стала основним засобом регулювання економіки з метою забезпечення економічного зростання, досягнення повної зайнятості, стримування інфляції, забезпечення рівноваги платіжного
 7. Висновки
  державних витрат впливає на сукупний попит, і отже, на величину ВНП, зайнятість і ціни. У короткостроковому періоді зниження податків і збільшення урядових витрат робить підвищувальний вплив на сукупний попит, навпаки, збільшення податків і скорочення державних витрат зменшує сукупний попит. У довгостроковому періоді фіскальна політика може чинити
 8. Цілі та інструменти фіскальної політики
  державного бюджету, а саме: державні закупівлі, податки і трансферти. Державні закупівлі товарів і послуг та трансферти являють собою видатки державного бюджету, а податки - основне джерело доходів бюджету, тому фіскальна політика також носить назву бюджетно-податкової. Зміна величини державних закупівель товарів і послуг впливає тільки на
 9. 3. Монетаристская модель
  політики.
 10. Роль держав
  державне підприємництво. Державні компанії були приватизовані в Британії, Франції, Італії, Португалії та в інших країнах. Значна увага приділялася посилення бюджетної політики. Бюджетні дефіцити центральних урядів скоротилися з 5% до 1% ВВП. У порівнянні з 80-ми роками знизилися темпи приросту державного споживання в 1,6 рази, а темпи приросту
 11. Сутність безробіття
  державну або комерційну службу зайнятості, використовували або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися до адміністрації підприємства (роботодавцю), використовували особисті зв'язки та інші способи, робили кроки до організації власної справи; - були готові приступити до роботи. При віднесенні до безробітних повинні бути дотримані всі три перерахованих критерію. К
 12. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  державних витрат і оподаткування, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП. Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи. Фінансова політика включає фіскальну (у сфері оподаткування та регулювання
 13. Поняття зайнятості
  політики зайнятості на ринку праці? По-перше, вони більш точно визначають трудовий потенціал суспільства, що бере участь в створення національного доходу, в умовах, коли участь і неучасть у громадській праці визначаються не тільки економічними факторами, а й потребами самої людини, її пріоритетами в сфері зайнятості та можливостями їх реалізації. По-друге, вони дозволяють більш точно
 14. недозанятость (часткова зайнятість
  політики зайнятості. недозанятость існує у двох формах: видимої і невидимої, іншими словами - кількісної та якісної. Кількісна форма недозанятості виражається в тривалості робочого часу, її вимушене скорочення порівняно з нормативною, якісний аспект - це низька заробітна плата, низька продуктивність праці, недовикористання
 15. Типи фіскальної політики
  державних витрат і податків вводяться автоматично Громадські роботи Зміна трансфертних платежів Маніпулювання податковими ставками Вбудовані стабілізатори Зміни в податкових надходженнях Допомоги по безробіттю та інші соціальні виплати Субсидії фермерам Типи, види та інструменти фіскальної політики
 16. Питання 7 Проблеми безробіття в РФ
  державні установи « центри зайнятості населення »(ГУ ЦЗН). Щорічно підрозділи державної служби зайнятості влаштовують на роботу кілька мільйонів безробітних (рис. 5). Величина допомоги з безробіття в РФ (для громадян, визнаних у встановленому порядку безробітними) в 2006 р.: мінімальна - 720 руб., максимальна - 2880 руб. Рис. 5. Кількість працевлаштованих органами
© 2014-2022  epi.cc.ua