Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

максимізують, чи підприємства-небудь?


Чи реалістично припускати, що керуючі віз-де і завжди приймають саме ті рішення, кото-які максимізують прибуток? Ясно, що ні: все со-вершать помилки. Однак це не заперечує право-мірність економічної теорії підприємець-ського поведінки.
Припустимо, що всі виробники снарков7питаются заробити якомога більше грошей, але
7 См прим пер. до п. 4 цієї глави.
Жоден з них не може придумати наілучшійспособ виробництва Снарке. Ймовірно, разниефірми спробують різні способи виробництва.
Удачливі виберемо найкращий спосіб і будутпроцветать. У інших будуть високі витрати, иони почнуть скорочуватися. Фірми-невдахи могутподражать більш удачливим і, таким чином, про-переводити оптимальним способом, в протилежному випадку вони можуть бути викинуті з ринку. У любомслучае на ринку домінуватимуть фірми, ис-пользующие оптимальний спосіб проізводстваснарков, навіть при тому, що жоден управляющійсознательно нічого не максимізує.
Таким чином, принаймні в першому наближенні, можна охарактеризувати результат це-го конкурентного процесу як максимізацію при-були, навіть при тому (як це відбувається в случаепотребітельского поведінки), що сам процес при-йняття рішень не описується максимізацією.
Економісти чаото говорять, що конкуренція ви-потре фірми діяти так, як якщо б онімаксімізіровалі прибуток, хоча свідомо адмі-ністрації може нічого не максимізувати, при-нимая ті чи інші рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " максимізують, чи підприємства-небудь? "
 1. Види конкуренції
  максимізує прибуток в т.? кривих граничної виручки MR і граничних витрат МС. Дане положення означає, що фірми будуть виробляти максимально можливу кількість продукції доти, поки граничні витрати ресурсу не будуть рівні ціні, за яку його вдалося купити. При цьому досягається не тільки висока ефективність розподілу ресурсів, а й максимальна виробнича
 2. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  максимізує прибуток при обсязі виробництва меншому, ніж той, який би найвищу технологічну ефективність. Іншими словами, в масштабі всього суспільства перехід до стану монополістичної конкуренції веде до того, що споживачі платять за товари дорожче, випуск товарів менше потенційно можливого, і як наслідок, має місце недовантаження виробничих потужностей і
 3. Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
  максимізуючи прибуток. Відрізок кривої Х1Х5 буде кривої пропозиції фірми при всіх можливих цінах від Р1 до Р5. Таблиця 11.1. Динаміка витрат і доходів фірми {foto41} Звернімося до прикладу з фірмою (див. гл. 10) і розглянемо її дії в кожному з наведених трьох варіантів (табл. 11.1). Оскільки в умовах досконалої конкуренції граничний дохід дорівнює ціні продукції, для фірми він
 4. Глава 7. Организацияпредпринима-тельскойаеятельностппповедениепроизводите-лей
  Максімізіруютпрібиль У наступних розділах ми покажемо, чтоето сильне припущення, що дозволяє нам по-няти, як реально діють підприємства. Однак, як і припущення про максимізацію корисності, жваво обговорювалось у гол. 6, припущення про максими-зації прибутку часто піддавалося сомненію.Разумно чи припускати, що існуючі в дей-ствительности фірми взагалі що-небудь максімізі-руют? Якщо так,
 5. 4. Бухгалтерський облік і економіческаяреальность
  максимізувати економіч-ську прибуток, або різницю між доходом і з-Держко. Про Аоход фірми - це сума, полученнаяот продажу товарів або послуг протягом дан-ного періоду (скажімо, одного року). Іздержкіфірми - це витрати, пов'язані з виробниц-ством проданих протягом даного періодатоваров або послуг. Прибуток, або чистий до-хід, являє собою перевищення доходанад витратами. Ці
 6. Облікова вартість і альтернатівнаястоімость
  максимізують економічний прибуток, товажно зрозуміти, яким чином ця різниця возника-ет. Бухгалтери та економісти згодні з тим, що впринципі витрати фірми за будь-який період равнистоімості ресурсів, використаних фірмою дляпроізводства реалізованих протягом цього періоди-да товарів і послуг. (Це визначення наведене спочатку даного параграфа) Бухгалтери зосереджена-ни на витратах, які
 7. Резюме
  максимізують економіч-ську прибуток. Конкуренція змушує фірми дей-ствовать так, як якщо б вони максимізувати при-бувальщина, і акціонери намагаються дати стимули керую-щим, щоб зробити їх метою отримання максімумапрібилі. Максимізація прибутку зазвичай є гарною апроксимацією реального підприємцям-нізації поведінки. 7. Доходи - це суми, одержувані фірмою від реалі-зації своїх
 8. Глосарій
  максимізує массупрібилі фірми за тієї умови, що вона не збирається пре-скорочується функціонування. ВІДНОСНА ЦІНА. Relative price Ціна товару іліуслугі А щодо ціни деякого іншого товару іліуслугі В; дорівнює відношенню ціни А до ціни В. Негативне ЕКОНОМІЯ ВІД МАСШТАБУ (ССМ-лишнього ЕФЕКТ МАСШТАБУ). Diseconomies ofscale (or decreasing returns to scale). Має місце в
 9. 1.Економіческіе витрати і економічний прибуток
  максимізує прибуток, повинна враховувати всі витрати. Бухгалтерські (явні, зовнішні) витрати разом з альтернативними (неявними, внутрішніми) витратами утворюють економічні витрати фірми (рис.1). Таким чином, економічні витрати - це витрати фірми на всі економічні ресурси при найбільш вигідному з точки зору підприємця їх продуктивному використанні. Рис.1. Види
 10. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  підприємства до інституціональним умовами своєї країни. У довгостроковому плані в ролі підприємця і капіталіста наявність або відсутність тарифів не приносить йому ні користі, ні шкоди. Він буде виробляти ті товари, які при даному положенні справ виробляти найбільш прибутково. Заважати або сприяти його короткостроковими інтересам можуть тільки зміни інституційного оточення. Але ці
© 2014-2022  epi.cc.ua