Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Короткострокове пропозицію


У короткостроковому періоді сума фізичного капі-тала в національній економіці є фіксовано-ванні величиною. Кількість машин і станковкаждого типу, будівель і запасів сировини огранічено.Такім чином, з точки зору економіки в целомкраткосрочное пропозицію капітальних послуг з-вершенно невідповідно.
Однак окрема галузь цілком здатна вимірюв-няти кількість використовуваних капітальних услугдаже в короткостроковій перспективі Наприклад, кіль-кість послуг вантажних автомобілів в окремій
17 Чи можлива довгий ланцюжок, в якої кожна особа буде продаватьземлю іншої особи не для користування, а з метою продажу за більшевисоку ціною в майбутньому? В принципі так, але тільки протягом ограни-ченного періоду часу.
Такі спекулятивні «бульбашки» лопаються, коли ціни на землю виходять за рамки розумного в надії на ростарендной плати в майбутньому.
Галузі може змінюватися за допомогою переброскігрузовіков з інших галузей. Стосовно кболее спеціалізованому обладнанню, напри-мер до доменних печей, кількість послуг в краткос-рочной перспективі може бути фіксоване. Надал момент число доменних печей обмежена, а на будівництво нових необхідно продовж-тельное час.
На рис 18-4 показані два типи кривих запропонованого-вання для капітальних послуг в окремій галузі вкраткосрочном періоді Якщо в галузі застосовує-ся тільки спеціалізоване обладнання, то кіль-кість послуг в короткостроковому періоді являетсяфіксірованним і ситуація описується кривою S.
Використовуваний в даний час капітал можетбить запропонований даної галузі незалежно від рен-тной оцінки його використання, тому що він неможе бути використаний в іншій галузі. Якщо не-яка частина використовуваного капіталу не являетсяспециализированной і може бути оперативно пе-ремещена з однієї галузі в іншу, то кріваякраткосрочного пропозиції капітальних послуг бу-дет зростаючій, т.е буде походити на S '.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткострокове пропозицію "
 1. Короткострокова крива предложеніяфірми
  короткостроковій ценойліквідаціі, то фірма закриється і обсяг еепредложенія буде нульовим. Показана на рис 9-4 короткострокова крива-позиції фірми являє собою, таким обра-зом, потовщену частину її кривої середніх іздер-жек, лежачу вище її ціни припинення випуску, т. а вище мінімального рівня її середніх змінних витрат. Для цін, що перевищують ценупрекращенія випуску, об'єм
 2. Віддача від інвестицій в висшееобразованіе
  короткострокового періоду вертикальна. Розташування цієї кривої показує число тих, хто коли-небудь у минулому навчався в коледжі. На-приклад, в 1984 р. в Сполучених Штатах лише 19% населення старше 25 років провчилися в коледжі 4года і більше, а ще 16% провчилися в коледжі 1-3роки У довгостроковій перспективі частка робочої сили свисшім освітою може змінитися. Якщо надбавка, що виплачується
 3. Витрати і довгострокова пропозиція
  короткостроковому періоді є нееластічнимне просто у разі наявності в галузі спеціалізованого обладнан-ня, а в разі, якщо інтенсивність використання капітального запасаостается незмінною. Підкреслимо, що мова йде саме про краткосроч-ном аспекті, коли не змінюється ні технологія, ні величина капиталь-ного запасу. Наприклад, внаслідок падіння попиту галузь можетстолкнуться з
 4. Адаптація ринку в довгостроковому періоді
  краткосрочномперіоде, оскільки, як тільки попит падає, фак-тор покидає галузь, повертаючись в неї при повели-чении попиту. I РЕНТА І квазірента. Доходи, одержувані отіспользованія капітальних активів, часто називаючи-ють квазирентой. Цей термін використовується для то-го, щоб підкреслити відмінності між краткосроч-ним і довгостроковим періодами на ринку послуг ка-питала. У короткостроковому
 5. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  короткостроковим інтересам можуть тільки зміни інституційного оточення. Але ці зміни не мають однакового за силою і змістом впливу на всі галузі економіки і всі підприємства. Заходи, вигідні однієї галузі або підприємству, можуть завдавати шкоди іншим галузям і підприємствам. Для конкретного комерсанта представляє важливість лише обмежений перелік митних зборів. А от у
 6. 3. Людська праця як засіб
  короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді він може бути усунутий шляхом навчання тих, хто демонструє вроджені здібності до необхідного праці. Праця є самим рідкісним з усіх первинних засобів виробництва, тому що він у цьому обмеженому сенсі є неспецифічним і тому що будь-який вид виробництва потребує затрат праці. Таким чином, рідкість інших первинних засобів
 7. 3. Мінливість цін
  короткостроковим інтересам цінові зміни завдають шкоди, обурюючись з приводу подібних змін, підкреслюють, що попередні ціни були не тільки більш справедливими, але і більш нормальними, і стверджують, що стабільність цін узгоджується з законами природи і моральності. Але будь-яка зміна цін сприяє короткостроковим інтересам інших людей. Вони безумовно не схильні наполягати на
 8. 5. Коріння ідеї стабілізації
  короткострокові борги уряду в особливих умовах. Безумовно, найпоширеніше виправдання військових позик абсурдно. Все необхідне для ведення війни має забезпечуватися обмеженням громадянського споживання, використанням частини наявного капіталу і більш старанною роботою. Весь тягар війни лягає на плечі живе покоління. Вплив, що випробовується наступними поколіннями, полягає в
 9. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  короткострокові результати, тобто ціни миті, наступного за зміною вихідних даних. Помилковими виявилися обидва підходи, і їхні висновки були згодом спростовані. Можна навести ще багато подібних прикладів. Ідеальна конструкція кінцевого стану спокою характеризується особливою увагою до змін у часовій послідовності подій. У цьому відношенні вона відрізняється від ідеальної
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  короткостроковому плані якась їх частина може постраждати. Це люди, що спеціалізувалися на виконанні роботи, яка стала непотрібною в результаті технологічних удосконалень, і здатні виконувати тільки таку роботу, де незважаючи на загальне підвищення ставок заробітної плати вони зароблять менше, ніж раніше. Процес зміни цін на фактори виробництва починається одночасно з
© 2014-2022  epi.cc.ua