Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОНВЕРГЕНЦІЯ

(від лат. Convergens - сходиться)
зближення різних економічних систем, стирання відмінностей між ними, обумовлене спільністю соціально-економічних проблем і наявністю єдиних об'єктивних закономірностей розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНВЕРГЕНЦІЯ "
 1. Ключові терміни
  конвергенції
 2. Гіпотеза конвергенції
  конвергенціі.Согласно їй різні країни стають З часів-ньому все більш і більш схожими один на одного. Унас немає можливості дізнатися, чи стане це реаль-ністю, але можна сказати з усією визначеністю, що в найближчому майбутньому цього не проізойдет.Многіе західні країни практикують звуження ролігосударства і розширення орієнтації на ринок В80-ті роки найбільш показовими прикладами та-кого роду
 3. Ключові терміни
  конвергенції
 4. 7.6. Використання ковзних середніх для створення осциляторів. Метод конвергенції-дивергенції (Moving Averages Convergence-Divergence)
  Цікаво працюють осцилятори, побудовані на підставі двох ковзних середніх різних порядків. З попередньої глави ми пам'ятаємо, що використання двох ковзних пов'язано перш 119 Рис. 7.8. Осцилятори% R Графік наданий агентством Dow Jones Telerate 120 всього з ліквідацією помилкових сигналів. З іншого боку, по перетину відповідних ковзають середніх можна було
 5. Гіпотеза конвергенції
  конвергенції, яка передбачає, що країни, що мають більш низькі рівні доходів, будуть швидко розвиватися до тих пір, поки не дого-Нят лідерів, але потім темпи економічного Ростана цих країнах сповільняться і будуть соответствоватьтемпам зростання країн-лідеров16. 13 Для Сполучених Штатів і для країн, перерахованих в табл. 35-8, сте-пень уповільнення 'економічного зростання трохи перебільшена
 6. 6.8. Інші способи застосування ковзних середніх
  конвергенція-дивергенція (MACD), користується зараз великою популярністю. Цей метод буде висвітлено в розділі про
 7. Інституціоналізм
  конвергенції (Дж. Гелбрейт, Питирим Сорокін - США, Раймон Арон - Франція, Ян Тінберген - Нідерланди). Неоінстітуціоналізм характеризується відходом від абсолютизації технічних факторів, великою увагою до людини, соціальних проблемах. Так виникла економічна теорія прав власності (Рональд Коуз, США), теорія суспільного вибору (Джеймс Бьюкен-нен, США) та ін На основі цих поглядів
 8. 8. Соціалізм, розвиток і конвергенція
  Багато що розвиваються оголосили себе соці-алістіческімі. Це знаходить своє вираження глав-ним чином у широкомасштабному вмешательствегосударства в економічне життя. У багатьох слу-чаях держава володіє великими фірмами, чи-цензурує виробництво та імпорт, найчастіше уста-встановлюються ціни на найбільш важливі товари. Приваблива сила соціалізму заснована напредоставляемой соціалізмом
 9. Інституціоналізм
  конвергенції (Дж. Гелбрейт, Питирим Сорокін - США, Раймон Арон - Франція, Ян Тінберген - Нідерланди). Неоінстітуціоналізм характеризується відходом від абсолютизації технічних факторів, великою увагою до людини, соціальних проблемах. Так виникла економічна теорія прав власності (Рональд Коуз, США), теорія суспільного вибору (Джеймс Бьюкен-нен, США) та ін На основі цих поглядів
 10. 27. НТП як основа економічного зростання
  конвергенція, яка вимагає від фірм підготовки експертів у більш широких областях науки і техніки, проведення розробок по більш широкому спектру сполучених технологій; - зниження тривалості життєвих циклів наукомістких товарів (часта зміна поколінь комп'ютерів, побутової техніки); - постійно зростаючий попит на наукомістку продукцію з боку охорони здоров'я (засоби діагностики,
 11. 4. ОНОВЛЕНИЙ інституціоналізму Дж.К. Гелбрейт
  конвергенції (« сходженню ») двох економічних систем. Концепцію конвергенції Гелбрейт протиставив доктрині неминучого конфлікту між соціалістичним і несоціалістичним світами. Ця концепція набула поширення в 60-70-ті роки серед прихильників роззброєння і« демократичного соціалізму », включаючи нобелівських лауреатів Я. Тінбергена, Л. Полінга , А.
 12. Резюме
  конвергенції - це точка зору, згідно зякому комуністичні і капіталістіческіестрани стають все більш схожими один на друга.Последніе дані не підтверджують цю
 13. 11.2.2.1. МОДЕЛЬ Бертран
  конвергенції в точку В-N виявиться подібний маршрутом конвергенції випусків дуополістів Курно, показаному стрілками на рис. 11.4. Оскільки продукція обох дуополістів однорідна, кожен з них вважатиме за краще в стані рівноваги один і той же рівень її ціни. Інакше дуополіст, який призначив більш низьку ціну, захопить весь ринок. Тому рівновага Бертрана-Неша характеризується єдиною
 14. Резюме
  конвергенції стверджує, що з плиномчасу рівні життя в різних країнах мають тенденцію до зближення. Бідні країни розвиваються бо-леї високими темпами, поки не наздоженуть лідерів. Ноетот результат не є неминучим. Багаті странимогут виявитися позаду, а деяким бідним странамнікогда не вдасться включитися в цей процес 12. У політиці, спрямованої на прискорення зростання вироб-водительности,
 15. 1.7 Інституційно-соціологічний напрям
  конвергенції і економіка глобальних проблем). Неоінституціоналісти йдуть від загальних принципів до з'ясування конкретних явищ суспільного життя: з'ясовують сутність взаємовигідного обміну (контрактна парадигма), інституціонального середовища (правила гри), попередніх та реалізованих угод і т. д. 2 Традиційний істітуціоналізм намагається вивчати економічні проблеми методом інших наук:
 16. Масштаби наукової діяльності
  конвергенція, яка вимагає від фірм підготовки експертів у більш широких областях науки і техніки, проведення розробок по більш широкому спектру сполучених технологій. До цієї групи причин можна віднести і такі фактори, як зниження тривалості життєвих циклів наукомістких товарів (часта зміна поколінь комп'ютерів, телевізорів, побутової техніки), постійно зростаючий попит на наукомістку
 17. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
  конвергенції. У часи американської влади і централізована і приватна економіки представляли собою недосконалі інститути. Для мислячих людей все важче визнавати звичайним альтернативи, вбачає в традиційному виборі між соціалізмом і капіталізмом, плануванням і вільним ринком, регулюванням і вільною конкуренцією. Оскільки виявляється, що дійсний вибір не настільки
 18. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  конвергенції, що виросла з інституціоналізму (представники: Джон Гелбрейт, Уолт Ростоу (США), Ян Тінберген (Нідерланди)). Головна ідея: під впливом НТР у другій половині ХХ в. виникає змішане суспільство, спадає змінюють соціалізму і капіталізму. 2. Монетаризм як відгалуження неокласики, що ставить на чільне аналізу економіки грошові відносини, вважаючи їх вирішальним фактором в економіці
 19. 1.7. Державне регулювання торговельної діяльності
  конвергенції соціально-економічних систем. Дані теорії були розроблені для ринкової економіки. Але, жодна з них в чистому вигляді не застосовувалася, та й не може бути застосована. Вони використовуються в залежності від стадії розвитку суспільства. Вплив держави на сферу товарного обігу здійснюється з метою збалансування попиту та пропозиції і повинні здійснюватися за такими
© 2014-2022  epi.cc.ua