Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРІВ

випуск продукції в повному комплекті, в готовому до вживання, застосування вигляді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦІЇ "
 1. 4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва
  Комплектність в аналізі виробничої діяльності розуміється двояко - як комплектність випущеної продукції і комплектність виробленої продукції. Комплектність випущеної продукції є необхідною умовою якості роботи підприємства, а отже, і його комерційного успіху. Перевірка комплектності може здійснюватися спеціальними службами якості підприємства. Комплектність ж
 2. 8.2. Принципи організації пошуку і підрахунку резервів
  Науковість, комплексність, системність, обгрунтованість, оперативність, плановість, масовість, виділення "провідної ланки" та "вузьких місць", запобігання повторного рахунку резервів. Здійснюючи пошук резервів, слід керуватися наступними принципами. 1. Пошук резервів повинен носити науковий характер: грунтуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, знаннях економічних законів,
 3. РЕЗЮМЕ
  Договірні відносини в міждержавній торгівлі передбачають наявність таких принципів: принцип розвитку міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх
 4. Метод аналізу постачальників на основі ранжирування.
  Класифікація постачальників допомагає поліпшити організацію роботи по товарному забезпеченню організації торгівлі, але не дозволяє оцінити ефективність зв'язків з цими постачальниками. При формуванні взаємовигідних відносин з постачальниками слід враховувати ряд факторів: тісноту, тривалість, економічну вигідність відносин, необхідність взаємин з цим постачальником (можливість заміни
 5. ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ
  показник радянської статистики , являє обчислений у грошовому вираженні сумарний обсяг продукції, виробленої в певній галузі. Валова продукція охоплює як кінцеву, завершену, так і проміжну, незавершену продукцію, включаючи комплектуючі вироби, напівфабрикати, продукцію, виготовлення якої тільки розпочато. В результаті при обчисленні валової продукції в масштабі
 6. Синдикат
  Синдикат - це така форма об'єднання підприємств, при якій вони зберігають юридичну самостійність у відношенні їх виробничої діяльності, але втрачають її відносно збуту своєї продукції. З метою реалізації продукції створюється загальна контора або підприємство, яке займається збутом продукції. Розподіл доходів між підприємствами здійснюється відповідно до частки
 7. ИЗДЕЛИЕ
  1) одиниця промислової продукції, кількість якої може обчислюватися в штуках або екземплярах; 2) у множині словом "вироби" називають вироблену продукцію або спеціальні види продукції оборонної промисловості, або кустарного виробництва, окремих
 8. давальницької ПРОДУКТ (давальницька сировина)
  вихідний, сировинної продукт, який передається замовником продукції її виробнику з метою переробки в готову продукцію, оплачувану замовником. Наявність давальницької продукту свідчить про виготовлення продукції з матеріалу
 9. 11.2. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств
  Суб'єкти аналізу. Розподіл функцій АХД. Інші форми проведення внутрішнього і зовнішнього аналізу. Організаційні форми аналізу господарської діяльності підприємства визначаються складом апарату та технічним рівнем управління. На великих промислових підприємствах діяльністю всіх економічних служб керує головний економіст, який є заступником директора з економічних
 10. капіталомістких
  показник, що характеризує, який основний капітал необхідний для випуску продукції, товарів , послуг вартістю в 1 рубль (або в розрахунку на іншу грошову одиницю). Капіталомісткість визначається шляхом ділення вартості основних засобів на обсяг продукції в грошовому вираженні, що випускається за один рік. Наприклад, якщо вартість основних засобів підприємства становить 3 млн. рублів і в рік воно
 11. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  Для побудови показників, що характеризують собівартість продукції, необхідно ввести такі позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг
 12. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185}
 13. УМОВНО-ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
  витрати, витрати підприємств на виробництво продукції, які слабо залежать від обсягу виробленої
 14. Середні витрати
  Поряд з аналізом динаміки сумарних постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і
 15. Критерій мінімізації збитків
  У розглянутому випадку перетин кривої попиту (середнього доходу) і кривої граничних витрат відбувається в точці Т. Величина збитків від реалізації кожної одиниці продукції вимірюється відрізком NT, а загальна сума економічних втрат вимірюється площею прямокутника TDМN. Вона дорівнює добутку збитків, принесених кожною одиницею продукції, на обсяг випуску продукції (7 - 20=140 руб.).
 16. 2.5. Передбачуване якість і якість проекту
  «Квіти опадають, а плоди ще тільки зав'язуються. Було б несправедливо вимагати від зав'язі якостей стиглого плода: можна тільки вгадати ці майбутні якості, »- так сказав наш мудрий співвітчизник Вл. Соловйов. Яка гарна форма відображення суті такого явища, як РОЗВИТОК! Але читач має право запитати: а яке це має відношення до осмислення природи якості продукції? Спробуємо
 17. ПРОСТА МОНОПОЛІЯ
  фірма-монополіст, яка в кожний момент часу продає свою продукцію за однією і тією ж ціною всім покупцям цієї
 18. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  Собівартість промислової продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції має велике значення для економіки підприємства: розмір одержуваної ним прибутку значною мірою залежить від рівня собівартості. Як відомо, прибуток є різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю,
 19. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  Виділяють наступні види собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати,
 20. ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
  показник обсягу виробництва підприємства в грошовому вираженні за певний період часу, що характеризує вартість новоствореного продукту. Чиста продукція визначається або як валова продукція за вирахуванням матеріальних витрат та амортизаційних відрахувань, або як сума заробітної плати, витраченої на створення продукції, і прибутку підприємства від продажу виробленого товару.
© 2014-2022  epi.cc.ua