Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОМПАНІЯ СТРАХОВА

компанія, що надає страхові послуги, що здійснює страхування життя, здоров'я, майна, відповідальності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОМПАНІЯ СТРАХОВА "
 1. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  страхові резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю встановлюються
 2. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  компанією Для забезпечення виконання прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових виплат страхові резерви по особистому, майновому страхування та страхування відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних
 3. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі. Основні принципи розрахунку тарифних
 4. СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  страховика виплачувати страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму в разі настання передбаченого умовами договору страхового
 5. 9.3. Страхові посередники
  компанією повноваженнями. Діяльність страхових агентів регламентується умовами трудового договору або угоди зі страховою компанією і Правилами страхування. Страховий агент може представляти одну або кілька страхових компаній і за умовами договорів з ними діє тільки від імені цих компаній. На підставі договору, що укладається страховим агентом і страховою компанією, йому
 6. ЗАЯВА ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА (АБО УШКОДЖЕННІ ЙОГО)
  страхувальником в усній чи письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування; при наявності страхового випадку служить основою для складання страхового
 7. 9.1. Страховий ринок: сутність і структура
  компанія. Тут здійснюється процес формування і використання страхового фонду. Страхова компанія - відособлена структура, що здійснює укладання договорів страхування і їх обслуговування. Страховій компанії властиві техніко-організаційна єдність і відособленість. Економічна відособленість страхової компанії полягає в повній відособленості її ресурсів, їх
 8. 2. Страхові ринки
  компанії для знижено-ня ризику. Якщо людині загрожує втрата власне-го автомобіля в результаті крадіжки, він цілком можетпойті на те, щоб заплатити страховий компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширених види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати
 9. ПЕРШИЙ РИЗИК
  страхуванні, за якої шкоду менше страхової суми відшкодовується повністю, а збиток, що перевищує страхову суму, - тільки в розмірі страхової
 10. Питання 57 Страховий бізнес
  компанії представляють собою організації, які виступають як страховики майна і життя своїх клієнтів і що зобов'язуються відшкодувати клієнтам збитки при настанні страхового випадку. Як правило, в страхуванні життя в першу чергу зацікавлені літні або хворі люди, що збільшує можливість страхового випадку. Вільні кошти страхування компанія може використовувати для придбання акцій і
 11. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  компаніях сумарна виплата від усіх компаній не може перевищувати страхової вартості цього майна. Компанії виплачують страхувальнику суми, пропорційні сумам страхових внесків. Це правило не працює при особистому страхуванні. При настанні страхового випадку сума виплачується страхувальникові або третім особам у повному обсязі, незалежно від того, в яких компаніях він застрахований ще.
 12. АНДЕРРАЙТЕР
  страхуванні - юридична особа, яка є відповідальною за укладення страхових (перестрахових) контрактів і формування портфеля страхових зобов'язань: здійснює підписку страхового поліса або приймає на себе страховий
 13. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
  страхової діяльності полягає в наступному. На відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації, страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати, пов'язані зі
 14. РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ
  страховими організаціями для гарантування виплат страхового
 15. Додаткова
  компанії за 2011 рік . http://www.RGS.ru/ Російський статистичний щорічник. 2011: Стат. СБ - М.: Росстат, 2011. Федеральна служба з фінансових ринків. Офіційний сайт. http://www.fcsm.ru/ Федеральна служба страхового нагляду (до 30.09.2011). Офіційний сайт. http://www.fssn.ru/www/site.nsf Фінанси Росії. 2010: Стат.сб. / Росстат - М., 2010. Юлдашев Р.Т. Страховий бізнес:
© 2014-2022  epi.cc.ua