Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності


Одна з особливостей страхової діяльності полягає в наступному. В
відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати
на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації,
страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи
необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні
страхового випадку несуть витрати, пов'язані зі страховими виплатами.

Страховики розпоряджаються наявними у них статутним капіталом і
другимисобственнымисредствами.Принакопительно-сберегательном
Страхуванні страхові організації отримують можливість протягом
певного періоду часу (часом тривалого) розпоряджатися
отриманими від страхувальників засобами. Це зумовлює можливість і
необхідність здійснення страховиками інвестиційної діяльності.

Дана діяльність є ще одним джерелом прибутку страхових
організацій, яка в ряді випадків навіть компенсує ті збитки, які
страховики можуть мати від здійснення безпосередньо страхової
діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності "
 1. Контрольні питання
  інвестиційного кри-зиса, в чому його особливості в російській економіці? 2. Назвіть основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 2. Інвестиційні компанії
  інвестиційним банкам примикають інвестиційні компанії, які акумулюють грошові ресурси приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і поміщають їх в акції та облігації підприємств як у своїй країні, так і за кордоном. Займаючи проміжне положення між позичальниками та інвесторами, вони на противагу інвестиційним банкам повністю виражають інтереси інвесторів. Основною їх
 3. 4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
  проведення в інвестиційній сфері. Головні риси прийнятої до здійснення моделі реформування інвестиційної сфери полягали у відмові від державного планування інвестиційного комплексу, перекладі процесу формування капітальних вкладень на ринкові важелі регулювання. Цей механізм повинен був діяти через ціни, співвідношення попиту і пропозиції капіталу, ставку банківського
 4. 4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
  проведення в інвестиційній сфері. Головні риси прийнятої до здійснення моделі реформування інвестиційної сфери полягали у відмові від державного планування інвестиційного комплексу, перекладі процесу формування капітальних вкладень на ринкові важелі регулювання. Цей механізм повинен був діяти через ціни, співвідношення попиту і пропозиції капіталу, ставку банківського
 5. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  інвестиційного портфеля. З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал у будь інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, але й отримати певну суму прибутку. Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на оцінці: а) фінансового стану
 6. 3. Активізація інвестиційної діяльності
  інвестиційної діяльності. В умовах перехідного періоду, очевидно, не уникнути бюджетного фінансування тих областей господарської діяльності, без яких можливе припинення або подальше згортання виробництва в суміжних галузях і які є малопривабливими для комерційних
 7. Інвестиційний податковий кредит
  інвестиційної активності і оновлень основних засобів підприємствам на підставі кредитної угоди з податковими
 8. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  необхідне обгрунтування пропонованих проектів вкладень в інвестиції); надання позик підприємствам або стягнення боргів. Поліпшення фінансової діяльності передбачає: вкладення вільних ресурсів у розвиток самого підприємства, інші підприємства; планування операцій у бізнесі, що проводяться за допомогою фінансових ресурсів; використання фінансових важелів у плануванні фінансової
 9. Тема 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах
  необхідно розкрити регулюючу функцію податків, зосередившись на стимулюючому її прояві з точки зору теорії. Коротко також необхідно висвітлити значення залучення іноземних інвестицій в економіку держави. У другому питанні необхідно розкрити стимулюючий прояв регулюючої функції податків на практиці, тобто розглянути, як в США, Канаді та Швейцарії при реалізації
 10. Контрольні питання
  інвестиційна політика в РФ починаючи з 1991 р.? 3. У чому полягає інвестиційна стратегія держави на сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні дотації? Кому вони
 11. Стаття 67. Капітальні видатки бюджетів
  інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної
 12. Інвестиційна політика. Курс на формування ринку цінних паперів
  необхідність структурних перетворень економіки, активної інвестиційної політики. У західних країнах значну роль у вирішенні цих проблем відіграє ринок цінних паперів (фондовий ринок). Як зазначалося, роль фондового ринку в формується економіці надзвичайно велика. Через продаж цінних паперів він мобілізує фінансові ресурси для інвестиційної діяльності, сприяє перерозподілу
© 2014-2022  epi.cc.ua