Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ

фонди, утворені страховими організаціями для гарантування виплат страхового відшкодування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ "
 1. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  резерви по особистому, майновому страхуванню і страхуванню відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних заходів, то є резерви для фінансування заходів з попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна тощо, див п. .4.5. Страхові резерви, утворені страховиками, не підлягають вилученню у федеральний і інші бюджети.
 2. 4.2. Забезпечення платоспроможності страхової компанії
  резерви, видавати позики страхувальникам, що уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами. Для забезпечення своєї платоспроможності страховики зобов'язані дотримуватися нормативні співвідношення між активами і прийнятими ними страховими зобов'язаннями. Федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю встановлюються вимоги до
 3. РЕЗЕРВИ ТЕХНІЧНІ
  резерви, що передбачають збалансованість надходження страхових премій і виплати збитків у межах нормальних середніх коливань їх
 4. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
  резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати, пов'язані зі страховими виплатами. Страховики розпоряджаються наявними у них статутним капіталом і другимисобственнымисредствами.Принакопительно-сберегательном страхуванні страхові організації отримують можливість протягом певного періоду часу (часом тривалого) розпоряджатися отриманими від
 5. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі. Основні принципи розрахунку тарифних
 6. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  резерву запобіжних заходів (РПМ), а також оподаткування підприємств і організацій, що використовують кошти РПМ та Фонду пожежної безпеки, має деякі особливості і регулюється значним числом нормативних актів. Розібратися у виникаючих у зв'язку з цим проблеми і в проблемах, що з'являються у зв'язку з набранням чинності гл. 25 НК, яка змінила порядок оподаткування коштів,
 7. СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  страховика виплачувати страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму в разі настання передбаченого умовами договору страхового
 8. ЗАЯВА ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА (АБО УШКОДЖЕННІ ЙОГО)
  страхувальником в усній чи письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування; при наявності страхового випадку служить основою для складання страхового
 9. ПЕРШИЙ РИЗИК
  страхуванні, за якої шкоду менше страхової суми відшкодовується повністю, а збиток, що перевищує страхову суму, - тільки в розмірі страхової
 10. АНДЕРРАЙТЕР
  страхуванні - юридична особа, яка є відповідальною за укладення страхових (перестрахових) контрактів і формування портфеля страхових зобов'язань: здійснює підписку страхового поліса або приймає на себе страховий
 11. ПЕНСІЯ З інвестиційні плани
  резерв внесків поміщається в цінні
 12. ЗАПАСНІ ОБЛАДНАННЯ
  резерві. У резерві може знаходитися тільки справний і підготовлене до роботи устаткування. Величина технологічного резерву регламентується нормами, встановленими на основі розрахунків виробничих потужностей. Обладнання, непотрібне для виконання виробничої програми і зайве, до резерву не має
 13. СТРАХОВЩИК
  страхування, приймає на себе зобов'язання відшкодування страхового збитку, виплати страхової
 14. ЗАГИБЕЛЬ ПОВНА (В СТРАХУВАННІ)
  застрахованих предметів в результаті стихійного лиха, нещасного випадку або настільки глибоке ушкодження цих предметів, що вони не підлягають відновленню. У подібному випадку страхувальнику виплачується повна страхова сума. Виділяють конструктивну повну загибель, коли застрахований об'єкт в результаті страхового випадку не припинив свого існування, але і не може бути використаний в
 15. 4.8. Особливості банкрутства страхових організацій
  резервів «Правила формування страхових резервів із страхування іншого, ніж страхування життя» затверджені Наказом Мінфіну РФ від 11.06.2002 р. № 51н (зі змінами на 30.11.2011). Страховики керуються цими Правилами, на їх основі розробляють і затверджують положення про формування страхових резервів за вказаними видами страхування і представляють їх до Міністерства фінансів РФ в
 16. Золотовалютні резерви
  резерви - офіційні запаси золота та іноземної валюти, що знаходяться в центральних банках і казначействах. Використовуються для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу для стабілізації курсу валюти на міжнародному ринку. У Росії офіційні золотовалютні резерви становлять резерви Центрального банку і
© 2014-2022  epi.cc.ua