Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОМІСТКОСТІ

витрати праці в розрахунку на одиницю виробленої продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОМІСТКОСТІ "
 1. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем
 2. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти. Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву
 3. 22.2. Планування трудомісткості виробництва
  трудомісткості виробничої програми. Саме трудомісткість виробництва визначає в першу чергу величину таких показників, як чисельність персоналу і продуктивність праці. Похідною величиною від чисельності персоналу буде фонд оплати праці. Можливий і зворотний випадок, коли на сформованому підприємстві з добре підібраним висококваліфікованим персоналом обсяг виробництва і,
 4. Питання 25. Показники використання робочих місць
  коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в
 5. 21.3 Аналіз використання робочого часу та трудомісткості продукції
  коефіцієнтів: - коефіцієнт використання реального (ефективного) фонду робочого часу одного робітника (КРФ) визначають за формулами: {foto144} (21.33) {foto145} (21.34) де Пф, Пб - втрати робочого часу у звітному і базисному періодах у% (формула 21.33) і в годинах (формула 21.34); Фф, ФБ - реальний (ефективний) фонд робочого часу у звітному і базисному періодах,
 6. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  коефіцієнт змінності, коефіцієнти зносу,
 7. Одинична еластичність
  коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1 % викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці товари. Цілий ряд товарів
 8. Коефіцієнт еластичності заміщення
  коефіцієнта еластичності заміщення: Звідси можна зробити висновок, що кожному покупцеві або класу споживачів відповідає цілком певна крива байдужості. При цьому різноманітні комбінації благ, що входять в даний набір, можуть трансформуватися у відповідності з коефіцієнтом еластичності заміщення, але не виходити за рамки цієї кривої
 9. 16.6. Аналіз трудомісткості продукції
  трудомісткості продукції. Взаємозв'язок показників трудомісткості продукції та продуктивності праці. Методика аналізу трудомісткості продукції. Фактори зміни її рівня. Визначення резервів зниження трудомісткості виробів. Трудомісткість - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Трудомісткість одиниці продукції (ТІ) розраховується відношенням фонду робочого часу
 10. Коефіцієнти відтворення населення
  коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта смертності (народжуваності) складається
 11. Мультиплікатор
  коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни інвестицій, використовується для обгрунтування економічної ефективності реалізації цільових програм. Мультиплікатор являє собою числовий коефіцієнт, який показує розміри зростання ВНП при збільшенні розміру
 12. Порядок розрахунку прямих витрат
  коефіцієнт використання робочого часу медичного персоналу безпосередньо на проведення лікувально-діагностичної роботи, досліджень, процедур. У загальному вигляді Кисп визначається за формулою: Кисп=Піспа вр: Фр вр, де Піспа вр - фонд використання часу на безпосереднє проведення лікувально-діагностичної роботи. Фр вр - встановлений фонд робочого часу медичного
 13. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
 14. Коефіцієнт ліквідності
  коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці за наданими кредитами, що підлягають
© 2014-2022  epi.cc.ua