Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень

Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень процентної ставки. Відповідно до його теорії, процентна ставка змінюється таким чином, щоб Урава-ги попит на гроші і пропозиція грошей. Підвищення рівня цін збільшує попит на гроші і обумовлює зростання процентної ставки, що призводить грошовий ринок у стан рівноваги. Так як процентна ставка є ціна запозичень, більш високий її рівень приводить до зниження інвестицій, а значить, і обсягу попиту на товари і послуги. Зворотній залежність між рівнем цін і обсягом попиту обус-ловлівает негативний нахил кривої сово-купного попиту. Грошово-кредитна політика держави воздей-ствует на сукупний попит. Збільшення запропонованого-вання грошей призводить до зниження рівноважної процентної ставки для кожного даного рів-ня цін.
Так як низька процентна ставка стимулює інвестиційні витрати, крива сукупного попиту зрушується вправо. Напр-тив, зменшення пропозиції грошей предопре-деляет підвищення рівноважної процентної ставки для будь-якого даного рівня цін і зміщення ня кривої сукупного попиту ліворуч. Вплив на сукупний попит осуществля-ється і за допомогою фінансово-бюджетної по-літики. Збільшення державних закупівель або зниження рівня оподаткування при-водять до зсуву кривої сукупного попиту вправо. Внаслідок зменшення державних-них закупівель або підвищення рівня оподаткування крива сукупного попиту зміщений-ється вліво. Коли уряд приймає рішення про зміни витрат або рівня оподаткування результуюче зміщення сукупного попиту може не відповідати зміни бюджетньк витрат або надходжень.
Ефект мультиплікат-ра означає посилення впливу фінансово-бюджет-ної політики на сукупний попит, а ефект витіснення - зменшення її впливу на сукупний попит. Уряд періодично використовує інстру-менти грошово-кредитної та фінансово-бюджет-ної політики для стабілізації економіки. Сто-роннікі активної стабілізаційної політики стверджують, що зміни уявлень домаш-них господарств і фірм призводять до зсуву кривої сукупного попиту; якщо уряд игно-рірует ці процеси, воно провокує небажаних тельниеі непотрібні коливання виробництва та зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень "
 1. Коли ФРС приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як
  пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як довгострокову дію цього кроку на інфляцію, так і короткострокові вплив на виробництво. У наступному розділі ми обговоримо перехід від короткострокового періоду до довгострокового більш повно і розглянемо проблему компромісу між довгостроковими і короткостроковими цілями. 720 Частина 12. Економічні коливання в
 2. Коментарі
  кейнсіанства. У 1919-1937 рр.. - Директор Лондонської школи економіки. Бейлі Семюел (Bailey Samuel) (1791-1870) - англійський економіст, зробив першу дійсно ефективну атаку на систему Рікардо у своєму творі "A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value" (1825, 1831), однак книжка не привернула того уваги, якого заслуговувала. Бем-Баверк Євген
 3. Аналіз теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних
  запропонував теорію переваги ліквідності, яка, по суті, є додатком теорії попиту та пропозиції. Згідно Дж. Кейнсу, процентна ставка змінюється та-ким чином, щоб врівноважити попит на гроші і пропозиція грошей. Рассмот рим попит і пропозиція грошей і їх залежність від відсоткової ставки. Пропозиція грошей. Перша частина теорії переваги ліквідності присвячена
 4. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  кейнсіанства, а по-друге, зі зрушеннями, які мали місце у філософії і знайшли відображення насамперед у роботах К. Поппера і визначили формування логічного позитивізму. Що стосується теорії Кейнса, то вона привнесла зміни в методологію економічної науки де-факто. Як відомо, Кейнс, не заперечуючи пізнавальну функцію економічної науки, помітно посилив її практичну роль. Більш
 5. Глосарій
  кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  кейнсіанські методи антикризового регулювання, поклав початок серйозної кризи цієї теорії. На зміну теорії циклу Кейнса прийшла монетарна теорія циклу М.Фридмена, згідно з якою причина циклічності економічного розвитку і пов'язаних з цим криз, інфляції, безробіття - неправильна грошова політика держави, що виявляється у невідповідності грошової маси в обігу темпами зростання
 7. 6. Теорія Кейнса і її інтерпретація Дж. Хіксом
  кейнсіанської теорії, відгуків на книгу «Загальна теорія зайняте відсотка і грошей» була стаття Дж. Хікса «Пан Кейнс і« КЛВ сікі ». Спроба інтерпретації», опублікована у квітні 1937: журналі «Економетрика» 12. У цій статті Хікс запропонував математ! 11 Keynes JM The General Theory of Employment / / Quarterly Journal! Economics. 1937. Febr. (Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості / / Витоки. В |
 8. Глосарій
  кейнсіансько-ської моделі, викладеної в роботах Джона Мейнарда Кейнса, ціни і зарплати в короткостроковій перспективі зафіксірова-ни Крива сукупної пропозиції є горизонталь-ної, в результаті чого реальний ВНП повністю определяетсяуровнем сукупного попиту. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ. Classical model. Модель ринкатруда та сукупної пропозиції, в якій абсолютна гинув-кістка рівня зарплати та цін
 9. 3.Спрос на гроші і пропозиція грошей. Рівновага товарного і грошового ринків
  пропозицією грошей (МS), з одного боку, між розмірами грошової маси (LМ) і розмірами товарної маси, вираженими в співвідношенні між інвестиціями і заощадженнями (IS), з іншого боку. Попит на гроші (МD) - це величина грошових коштів, яку хотіли б придбати все агреговані суб'єкти (населення, бізнес, держава, нерезиденти) для здійснення господарських операцій при
 10. 9.1.1. Електронні засоби платежу
  пропозиції на гроші. Попит на гроші трактується в залежності від теоретичних підходів до цього питання. Відповідно з підходами прихильників кількісної теорії грошей, засновниками якої були Ш. Монтеск'є і Д. Юм, величина вартості грошей знаходиться в зворотній залежності від їх кількості. Тобто чим більше грошей в обігу, тим менше їх вартість. На початку XX в. кількісна
© 2014-2022  epi.cc.ua