Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

ЯКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

відношення величин двох однорідних або неоднорідних показників, зазвичай характеризує частку і темпи зміни економічних величин, а також ефективність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЯКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ "
 1. Кількісний аналіз і якісна визначеність
  якісної, і кількісною оцінкою. Для кількісного аналізу економічна теорія досить широко використовує статистичні та математичні методи дослідження, за допомогою яких вдається визначити кількісну залежність між економічними змінними. Однак накопичення кількісних змін у кінцевому рахунку викликає якісні перетворення сформованих економічних
 2. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  якісне посилення економічного потенціалу національної економіки та її позиції у світовій економіці. Економічне зростання за своєю суттю пов'язаний з кількісним збільшенням обсягів виробленого блага в рамках національної економіки. Економічне зростання оцінюється за допомогою кількісної та якісної групи показників і критеріїв. Кількісні показники економічного зростання оцінюють
 3. Якість життя
  якісну сторону життя населення - здоров'я, фізичний розвиток, рівень освіти, умови і безпеку праці, можливості використання вільного часу, стан екології . Це найбільш повний показник, що відображає добробут нації. Однак його застосування дуже важко через складності вираження якісних характеристик життя в кількісному і вартісному вираженні.
 4. 66. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  якісні; показники пропорцій і структури споживання; статистичні показники та ін До загальних показників відносяться розміри національного доходу, фонду споживання національного багатства на душу населення. Вони характеризують загальні досягнення соціально-економічного розвитку суспільства. До приватних показників можна віднести умови праці, забезпеченість житлом та благоустрій побуту, рівень
 5. недозанятость (часткова зайнятість
  якісною. Кількісна форма недозанятості виражається в тривалості робочого часу, її вимушеному скороченні у порівнянні з нормативної, якісний аспект - це низька заробітна плата, низька продуктивність праці, недовикористання професійно-кваліфікаційного рівня працівників та інші якісні аспекти використання робочої сили. недозанятость такого плану
 6. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  якісному вираженні. До складу системи показників статистики навколишнього середовища входять більшість показників, які застосовуються в економічній статистиці, а також ряд специфічних показників, необхідних для аналізу навколишнього середовища. У систему статистичних показників навколишнього середовища входять підсистеми показників, що застосовуються при вивченні тих компонентів природного середовища, для охорони
 7. 7. індексного методу
  якісний фіксується на базисному рівні в 0, а при встановленні впливу якісного показника кількісний фіксується на рівні а 1. Тоді: I заг=Iа - Iв, де I а - факторний індивідуальний індекс зміни чисельності робітників; I в-факторний індивідуальний індекс зміни середньої річної виробітку одного робітника. При цій величині відхилення товарної продукції під дією
 8. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  якісні. Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни і втілюють величину, число, обсяг, ступінь інтенсивності розвитку окремих сторін господарської діяльності, темпи протікання процесів, просторово часові властивості явищ. Другі показують економічну ефективність, суттєві особливості процесів, явищ і всієї
 9. Типи економічного зростання
  якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в якісному відношенні факторів виробництва і технологій. Крім того, в умовах НТП і відбуваються колосальних структурних зрушень інтенсивний економічний ріст може
 10. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 11. Інтегральний показник конкурентоспроможності
  економічним
 12. Продуктивність праці
  якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 13. Поняття якості життя
  якісні сторони суспільного добробуту (зміна природної чи суспільного середовища, динаміку громадської та виробничої відчуженості, злочинність, страх, щастя і т.д.). Всі разом вони складають поняття якості
 14. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 15. 1. Типи і показники економічного зростання
  якісного їх
 16. 85. Платіжний баланс
  якісне вартісне вираження масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві. На практиці прийнято користуватися терміном «платіжний баланс», а показники валютних потоків по всіх операціях позначати як платежі і надходження. Опубліковані платіжні баланси охоплюють не тільки платежі і надходження, які фактично вироблені або
 17. Сукупний суспільний продукт
  якісної визначеності функціонування народного господарства, яка знаходить різне кількісне вираження в залежності від використовуваних методів його розрахунку в таких показниках, як валовий суспільний продукт і кінцевий суспільний
 18. Питання 79. Статистика ощадної справи . Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  якісний фактор); d - це частка особових рахунків якої-небудь групи сукупності у загальному їх числі (структурний фактор). Середній розмір вкладу розраховується: 1) в цілому по окремому банківській установі (або його відділенню, філії), 2) за видами вкладів (до запитання, строкові та ін.), 3) по соціальних групах населення; 4) по регіонах; 5) по міському і сільському
 19. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я; 3) показники якості і структури споживаних продуктів харчування; 4) показники рівня грамотності та стану сфери освіти і культури і т. д. З
 20. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. Якість фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики. Для підтвердження достовірності даних бухгалтерської звітності доцільно провести аудиторську перевірку
© 2014-2021  epi.cc.ua