Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Оцінка виконання виробничих завдань проводиться за допомогою певної системи показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст.
За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні.
Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни і втілюють величину, число, обсяг, ступінь інтенсивності розвитку окремих сторін господарської діяльності, темпи протікання процесів, просторово часові властивості явищ.
Другі показують економічну ефективність, суттєві особливості процесів, явищ і всієї господарської діяльності (продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість, собівартість, прибуток, рентабельність і ін
).
За характером відображень процесів і явищ господарської діяльності показники діляться на абсолютні і відносні.
Абсолютні показники характеризують господарську діяльність у натуральних, трудових і грошових вимірах, а відносні - відношення одних абсолютних показників до інших. Обидва показники можуть бути обчислені у відсотках, коефіцієнтах, індексах і характеризують динаміку змін планових завдань, ступінь виконання плану, структуру процесів і явищ. Залежно від характеру формування розрізняють планові і звітні показники. Крім того, обидва показники поділяються на загальні та приватні.
Планові показники формуються на основі норм споживання ресурсів попередніх процесів планування та аналізу господарської діяльності (АХД) і узагальнюються в річному перспективному і поточному виробничому планах, що регламентують елементи управління виробництвом.

Звітні показники відображаються і узагальнюються в бухгалтерському, статистичному і управлінському обліку і висловлюють фактично досягнутий рівень, стан процесів і явищ.
При комплексному аналізі АХД поряд із загальними (синтетичними) розраховуються більш приватні (аналітичні) показники.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ "
 1. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 2. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 3. Система національних рахунків
  економічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний
 4. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 5. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 6. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників - балансовий і національних рахунків. Перший метод широко застосовувався в економіці СРСР
 7. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності. Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру,
 8. Фактор прибутку
  системи. Я не люблю використовувати статистичні показники для оцінки того, скільки грошей я зароблю, використовуючи яку-небудь певну систему. Я вдаюся до показників, щоб оцінити, коли варто використовувати систему, а коли від неї слід
 9. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 10. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  систем розвинених країн. 2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар». 3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити, відповідно
 11. Контрольні питання до розділу 1
  система повинна успішно вирішувати фіскально-перераспределительную задачу »? 2. Розкрийте зміст наступного твердження: «податкова система повинна органічно зв'язуватися з принципом соціальної справедливості». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації податкових систем в розвинених країнах. 5. За якими
 12. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  система статистичних показників навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Вона базується на методологічних принципах, що забезпечують комплексний підхід до опису стану відповідних компонентів довкілля, відображенню факторів і дій, що впливають на їх зміну в кількісному і якісному вираженні. До складу системи показників статистики навколишнього середовища входять
 13. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше у світі англійська
 14. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  системи планових, облікових і звітних показників. Економічні процеси і явища взаємопов'язані, тому показники використовуються в системі, у взаємному зв'язку і обумовленості. Друга особливість - необхідність вибору одиниць виміру для оцінки аналізованих процесів і явищ. В аналізі використовуються фізичні (натуральні), умовно натуральні, трудові та грошові (вартісні) одиниці.
© 2014-2022  epi.cc.ua