Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Зміни світових порядків

. У минулому сторіччі у світі відбулися значні зміни. На його початку світовий економічний порядок уособлювали шість-сім метрополій з їх колоніальними імперіями.
Сформований після Другої світової війни порядок тримався на перевазі США при збереженні відносин метрополія - колонія. Перші повоєнні роки були вершиною положення США у світовій економіці. За 30-40-ті роки американська частка у світовому доході збільшилася з 29 до 33%, а частка другого з економічної могутності країни на Заході - Британії - скоротилася приблизно з 9 до 6%. У промисловому виробництві на частку США припадало понад 37% світового обсягу продукції, в офіційних світових резервах монетарного золота - понад 70%. Користуючись різким ослабленням сил інших західних країн, США в післявоєнні роки забезпечили собі такий стан, яким не володіла навіть Британія в період свого найвищого розквіту.
США цілеспрямовано використовувала своє економічне перевага перших повоєнних років для затвердження свого впливу в світі. Так, політика формування післявоєнної системи міжнародних союзів включала в себе як економічного компонента «план Маршалла» для Західної Європи, розширення капіталовкладень у Латинській Америці, створення системи впливових міжнародних економічних організацій - МВФ, ГАТТ, МБРР, де США зайняли провідне становище.
Інша характерна риса післявоєнного світового економічного порядку полягало в тому, що він складався з відокремлених економічних режимів, що існували в рамках економічних взаємовідносин всередині колоніальних імперій, а також відокремленої системи економічних відносин, що склалася в Східній Європі, де в 1949 р.
була створена Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ).
Відновлення господарств брали участь у Другій світовій війні країн і нерівномірність економічного розвитку призвели до зміни становища в межах сформованого світового економічного режиму. Посилилися позиції країн Західної Європи і Японії, які стали протистояти США по багатьом світовим економічним питанням. Освіта ЄС призвело до створення окремого економічного порядку в рамках Спільного ринку, що не могло не відбитися на світовому економічному порядку. За роки свого існування ЄС переросло в потужний блок, який кинув виклик багатосторонньої системи торгівлі під егідою ГАТТ. Справа в тому, що митний союз, навіть якщо він і не підвищує середній рівень торговельних бар'єрів, неминуче стимулює дискримінацію щодо третіх країн.
З розпадом колоніальних імперій країни, що розвиваються намагалися кардинально змінити існуючу міжнародну економічну систему. Вони провели через Генеральну Асамблею ООН в травні 1974 резолюцію про Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) і у вересні цього року - резолюцію, яка схвалила Хартію економічних прав і обов'язків держав.
В основу НМЕП були покладені принципи суверенної рівності держав у міжнародних, політичних і економічних відносинах, суверенітету та ефективного контролю держав над своїми господарськими ресурсами. Одне з головних місць в концепції НМЕП займали вимоги справедливого співвідношення цін на сировинні та промислові товари та пом'якшення різких коливань попиту на сировину. В якості одного з шляхів зміни механізму ціноутворення пропонувалася система індексації - ув'язки цін на найважливіші види сировини з цінами на готову і обробну продукцію, надання преференцій для експорту цієї продукції.
У число вимог увійшли пропозиції про щорічну передачі по каналах допомоги коштів у розмірі 1% ВВП промислово розвинених країн без умов.
Висувалися вимоги про створення системи передачі країнам, що розвиваються нових технологій, надання їм суверенного права контролювати всю економічну діяльність на своїй території, включаючи право на націоналізацію іноземних компаній.
НМЕП визнавав, що в світове господарство і міжнародні економічні відносини, зокрема, не можуть далі складатися стихійно під впливом міжнародної конкуренції, що надані самим собі тенденції розвитку не можуть забезпечити раціональне розміщення виробничих засобів у планетарному масштабі , що світогосподарські зв'язки потребують певного міждержавному регулюванні. При цьому повинні враховуватися інтереси країн, яких позбавляють вигід стихійні сили світового ринку.
Вимоги країн, що розвиваються про отримання додаткових коштів могли сприяти перерозподілу світового доходу на користь країн, але провідні західні країни значною мірою блокували їх, переводячи рішення висунутих вимог на двосторонній і багатосторонній рівні. Це призвело до того, що значна частина країн, що розвиваються вступила в певні координаційні відносини із Заходом через систему загальних преференцій, яка давала їм деякі додаткові можливості на західних ринках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміни світових порядків "
 1. 4. Виробництво
  змін, викликаних людською діяльністю, після того, як ми натрапляємо на втручання розуму, що направляє дії людини. Виробництво не є чимось фізичним, матеріальним або зовнішнім; воно суть духовний і розумовий феномен. Його сутність становлять не людську працю і зовнішні сили і предмети природи, а рішення розуму використовувати ці фактори в якості засобів для
 2. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  зміни хоч кожен день і застосовувати будь-які обмеження в правах, які йому подобаються і яким його підопічні повинні коритися. У підопічних є тільки одна свобода: коритися, не ставлячи
 3. 6. Монопольні ціни
  змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s можна знайти монопольну ціну, то місцевим підприємствам вигідно утворити картель. На внутрішньому ринку Атлантиди
 4. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  зміни купівельної спроможності дорогоцінних металів протягом століть і виміряти їх марні. Вже було показано, що спроби виміряти економічні величини грунтуються на абсолютно помилкових посилках і демонструють незнання основних принципів як економічної теорії, так і історії. Але того, що історія з допомогою своїх специфічних методів може сказати нам у цій галузі, досить,
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  зміни людської природи, яке буде викликано соціалізмом, а також про заміну низинного егоїзму піднесеним альтруїзмом. Але в своїх казках вони не можуть більше дозволити собі просторікувати про чудотворний ефекті, який викликається при соціалізмі егоїзмом кожного індивіда [Доктрина, спростовувана в тексті, найкраще викладена Джоном Стюартом Міллем (Основні принципи політичної
 6. Коментарі
  зміна паритету (девальвація або ревальвація) відбувалися лише з дозволу МВФ, але не більше, ніж на 10%, а коливання валютних курсів навколо фіксованих паритетів допускалися лише в межах 1%; додання долару основної резервної валюти. [61] лендлізу система передачі (борг або в оренду) озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо; поставки по лендлізу
 7. Глава 14
  зміни ринку відображають віру в успіх політики містера Вільсона. Але якщо світ вже близький, то ціни акцій і пшениці повинні піти вниз, а бавовни - вгору. У сенсі акцій і пшениці у мене вже все було в порядку, але з бавовною я поки що нічого не робив. Того дня в два двадцять у мене ще не було ні пушинки бавовни, а в два двадцять п'ять моя раптова віра в близьке світ змусила мене купити для
 8. Глава 23
  змінах - інсайдери або люди з боку? Можете тримати парі, що публіка дізнається про це останньою. Що відбувається потім? Якщо поліпшення ситуації виявиться міцним, почнуть зростати прибутки і компанія зможе відновити виплату дивідендів на акції, а якщо їх виплата не переривалася, вона зможе збільшити величину дивідендів. В результаті ціна акцій зросте. Скажімо, що ситуація продовжує
 9. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  зміни надто швидкі по відношенню до проміжків часу, потрібним для досягнення рівноваги, так що періоди короткочасного нерівноваги ніколи не можуть перетворитися в періоди довготривалого рівноваги. Протягом таких періодів нерівноваги часто буває дуже висока заробітна плата і дуже висока прибуток на інвестований капітал. Фірма «Інтел», випередивши інших на одне покоління в
 10. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  зміни, що зробили економіку 90-х рр.. набагато більш стійкою по відношенню до інфляції, ніж у 70-х і 80-х рр.., - точно так само, як економіка 60-х рр.. була набагато більш стійкою по відношенню до інфляції, ніж у 70-х і 80-х рр.. Але, як це часто буває, уявлення змінюються повільніше, ніж дійсність. Інфляція зникла, але боротьба з інфляцією все ще домінує в політиці центрального
© 2014-2022  epi.cc.ua