Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Зміна попиту фірм на фактори


Тепер, коли ми розуміємо, як фірми вибіраютзначенія попиту на різні види факторів, ми може-мо розглянути механізм зміни їх предпоч-тений залежно від економічних умов. Ветом параграфі ми покажемо, як реагує спросна фактори на зміну цін факторів виробництва та продукції цих фірм, а також на ізмененіяв продуктивності факторів. Для більшої визна-поділ зосередимо свою увагу на праці.
Зміна цін на фактори
Ми вже говорили раніше, що крива попиту на працю, що пред'являється фірмою (крива MRPL), направленавніз через спадної віддачі і уменьшающіхсяоб'емов граничного доходу Отже, зростання
РІС 15-3. Вплив зростання цін випуску на рівень зайнято-сті. На зовсім конкурентному ринку зростання ієн випуску уве-лічівает граничну прибутковість праці для будь-якого рівня заня-тости. Крива MRPL зміщується вгору, з MRPL0 до MRPL1. У резуль-Таті цього зсуву рівень оптимальної зайнятості фірм увеличи-ється з L0 до I1. Збільшення попиту на продукцію, випускаемуюнесовершенно конкурентної фірмою, як правило, також зсуву-ет криву MRPL вгору, тим самим збільшуючи рівень зайнятості, що забезпечує максимум прибутку
9 Зрозуміло, логічно поставити питання що визначає величину относитель-них витрат капіталу і праці в економіці? Відповідь: співвідношення спросаі пропозиції.
Більш детальна аргументація викладена в гол. 18. У любоймомент часу економіка володіє певними обсягами капіталу і праці. Чим більше кількість капіталу в порівнянні з працею, темніже відносні витрати використання капіталу і тим вище уро-вень відносних витрат праці. Ось чому працівники, обладающіеідентічной кваліфікацією, заробляють більше в капіталомістких економік промислово розвинених країн, що розвиваються країнах схарактерним для них низьким рівнем використання капіталу
Глава. 15: Виробництво і похідний попит 279
ставок заробітної плати змушує фірму скор-тить обсяги праці, на які вона пред'являетспрос Але що визначає масштаби цього скорочений-ня при даному зростанні зарплати? Або, точніше, чтоопределяет ступінь еластичності попиту фірми натрудившись по зарплаті? Чим вище ця еластичність, тембольше відсоткове зменшення зайнятості при дан-ном відсотковому зростанні рівня заробітної плати.
Основной принцип може бути сформулірованследующім чином:
Про Чим легше заміщається небудь фактор, тим більш еластичний попит на нього, пред'являються-емий фірмою.
Та ступінь легкості, з якою капітал і праця мо-гут заміняти один одного і яка від галузі до га-лузі змінюється в широких межах, являетсяважной причиною, що визначає долговременнуюэластичность попиту на працю.
Якщо праця і капіталхорошо заміщають один одного, еластичність спросафірми на працю висока і невелике збільшення зар-плати викличе відносно сильне сокращеніеуровня зайнятості в довгостроковому періоді.
Що станеться з попитом фірми на другіефактори виробництва, скажімо на капітал, в случаероста ставок зарплати? Раніше ми встановили, чтоувеліченіе ставок зарплати має призвести дозменшення оптимального для фірми рівня ка-піталовооруженності, оскільки витрати наймарабочей сили тепер збільшилися щодо з-держек використання капіталу. Цей ефект, еф-фект заміщення, збільшує попит на капітал вслучае зростання ставок зарплати. Однак існує іпротіводействующій цьому збільшенню еффект.Рост зарплати збільшує рівень граничних з-держек для кожного рівня випуску. Чим вишепредельние витрати фірми, тим нижче оптималь-ний рівень випуску, - як при досконалої, таки за недосконалої конкуренції. Цей еффектмасштаба випуску скорочує попит на капітал висловах зростання зарплати. У кожному конкретномслучае може домінувати той чи інший ефект, врезультаті чого збільшення ставок зарплати можетпріводіть і до підвищення обсягів пріменяемогокапітала, і до їх скорочення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зміна попиту фірм на фактори "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  зміни інституційного оточення. Але ці зміни не мають однакового за силою і змістом впливу на всі галузі економіки і всі підприємства. Заходи, вигідні однієї галузі або підприємству, можуть завдавати шкоди іншим галузям і підприємствам. Для конкретного комерсанта представляє важливість лише обмежений перелік митних зборів. А от відносно цих переліків інтереси
 2. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  змінам реальному світі постійно виникає різниця між сумою цін компліментарних чинників виробництва і цінами вироблених виробів. Саме ця різниця створює грошову прибуток і грошовий збиток. Впливом цих змін на продавців праці та природних факторів виробництва, а також на капіталістів, позичають гроші, ми займемося нижче. Тут ми розглянемо підприємницькі прибуток і збиток
 3. 4. Облік витрат виробництва
  змін. Він несвідомо керується упередженням, що рівномірно функціонуюча економіка є нормальним і найбільш бажаним станом людських справ. У цій схемі прибутку місця немає. Він оперує плутаними уявленнями про справедливу норму прибутку і справедливої віддачі на вкладений капітал. Однак нічого подібного не існує. У рівномірно функціонуючої економіці немає
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  зміни у співвідношенні попиту та пропозиції грошей викликають зміни мінових відносин грошей і товарів. Всі гроші знаходяться у володінні людей, складових ринкову економіку. Перехід грошей з-під контролю однієї діючої особи під контроль іншого в часі відбувається миттєво і постійно. Не існує проміжку часу, протягом якого гроші не є частиною залишку готівки
 5. 19. Золотий стандарт
  зміни купівельної спроможності можуть бути виміряні. Золотий стандарт усуває регулювання змін купівельної спроможності під дією грошових чинників з політичної сцени. Його загальне схвалення вимагає визнання істини, що не можна зробити всіх людей багатшими за допомогою друкарського верстата. Відраза до золотого стандарту стимулюється забобоном, що всемогутнє держава може
 6. 6. Вплив минулого на діяльність
  зміни у технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і ставлять питання про те, чи слід продовжувати рухатися по розпочатому шляху. Людей може захопити дух стрімких нововведень, тріумфуючи над інерцією неробства і лінощів, заохочуючи пасивних рабів рутини на радикальне анулювання традиційних оцінок і рішуче спонукаючи людей
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  зміни місця проживання. Люди збентежені тим сильніше, чим більше був їх оптимізм в дні підйому. На час вони настільки зневірилися в собі і втратили дух підприємливості, що не здатні отримати вигоду навіть з хороших можливостей. Але найгірше те, що люди непоправні. Через кілька років вони знову розв'язують кредитну експансію, і знову повторюється стара історія. Роль невживаних
 8. 3. Заробітна плата
  зміна попиту та пропозиції в одному секторі побічно впливає на всі інші сектори. Всі професійні групи побічно конкурують один з одним. Якщо більша кількість людей присвячує себе медичної діяльності, то люди відволікаються від суміжних професій, а останні заміщуються припливом людей з інших галузей і т.п. У цьому сенсі всі професійні групи пов'язані
 9. 4.6. Додаткова інформація
  зміна та припинення певних майнових пов'язаних з ними немайнових прав та обов'язків До договору застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, а до зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не передбачено правилами про окремі види договорів, що містяться у ЦК. Сторони можуть укладати, так званий
 10. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  зміни, що зробили економіку 90-х рр.. набагато більш стійкою по відношенню до інфляції, ніж у 70-х і 80-х рр.., - точно так само, як економіка 60-х рр.. була набагато більш стійкою по відношенню до інфляції, ніж у 70-х і 80-х рр.. Але, як це часто буває, уявлення змінюються повільніше, ніж дійсність. Інфляція зникла, але боротьба з інфляцією все ще домінує в політиці центрального
© 2014-2022  epi.cc.ua