Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

9. Інвестиції і випуск


Модель визначення випуску продукції, викладений-ная в цій главі, включає в якості дже-ників сукупного попиту лише споживання і ін-вестіціі. Інвестиції в сукупності з функціейпотребленія визначають рівень випуску. Такимобразом, якщо інвестиційний попит або функціяпотребленія змінюється, це тягне за собою зраді-ня обсягу випуску.
У кейнсіанських традиціях прийнято особливо виділяти зміни в інвестиційному попиті в якості-ве головного джерела змін випуску. Уровеньпотребленія статистично тісно пов'язаний з величи-ною доходів, і, таким чином, функція потребле-
ня здається лише в незначній мірі під-докинути змінам в часі. Але інвестицій-ційний попит грунтується на оцінках в отношеніібудущего. Фірми, виробляючи інвестиції, строятплани на підставі своїх уявлень про те, чтопроізойдет з попитом на їхні товари в майбутньому, іноді вельми віддаленому. Інвестиційні рішен-ня про будівництво фабрик або электростанцийосновываются на тому, що фірми думають про уровнеспроса в часи, віддалені від поточного періодана 10 років і більше.
Оскільки абсолютно точногоспособа оцінки величини цього попиту не існуе, Кейнс стверджував, що інвестиційний попит на-ходиться під сильним впливом песимізму чи оп-тімізма інвесторів, тобто того, що він назвав життє-діяльним початком інвесторів.
На додаток до змін у поданні ін-Вестор щодо майбутнього є і другойісточнік інвестиційних коливань, а отже, і коливань в рівні випуску. Інвестіціізачастую є результатом нових откритій.Таковимі були інвестиційні буми в Сполучений-них Штатах в XIX в., Коли були побудовані залоз-ні дороги, а також у 20-х роках, коли автомобіль побутова техніка вперше стали доступні длябільшості американських сімей. Але частота появ-лення нових корисних винаходів аж ніяк не по-Стоянов Коли вони з'являються, інвестиційний
попит зростає, викликаючи бум Коли ж ізобретеніймало, інвестиційний попит скорочується, а разом з ним і обсяг випуску продукції.
По обидва цих причин інвестиційний спросв більшою мірою, ніж споживання, є ис-точником динаміки ВНП, що на рис.
25-1. І, звичайно ж, динаміка інвестіціонногоспроса є головною причиною циклічних через трансформаційних змін у випуску продукції.
| Вельми спрощена модель, представлена внастоящее чолі, показує, як в масштабах всейекономікі зміни в рівні ВНП відновлюючи-ють рівновагу на ринках товарів і послуг навіть приусловии жорстко зафіксованих цін. Ця основнаяідея теорії Кейнса спирається на схему кругообо-рота, вперше обговорювалася в гл.23: для економі-ки як цілого (але не для будь-якого окремо взятогоринка) випуск продукції і доходи безпосередній-але пов'язані. Наше наступне завдання - обогатітьпредставленную тут теорію з урахуванням тієї огром-ної ролі, яку відіграють в економіці гроші. По-сле того як це буде зроблено, ми розглянемо, на-скільки успішними можуть бути спроби прави-тва утримувати випуск продукції на рівні, близькому до потенційного, а відхилення від повноїзайнятості - на мінімально можливому рівні

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. Інвестиції і випуск"
 1. 4. Гроші, процентні ставки сукупний попит
  інвестиційний попит. Таким чином, Fedможет впливати на величину інвестиційного спро-са шляхом зміни грошової маси. На рис 29-9, використовуючи вже знайому нам біс-сектрісу системи координат (лінію 45 °), покажемо, яким чином зміна грошової маси впливів-ствует на процентні ставки, впливаючи тим самим насовокупний попит і рівень випуску. Первоначаль-но стан рівноваги в економіці
 2. 3. Ціни на товари вищих порядків
  інвестицій, зроблених на основі ринкових умов, що існували в минулому; їх також не стосуються майнові інтереси підприємців, капіталістів, землевласників, робітників, яким може бути завдано шкоди змінами в структурі цін. У процесі формування цін ці почуття не грають ніякої ролі. (Саме те, що ринок не відчуває поваги до майновим інтересам, змушує тих, кого
 3. 4. Облік витрат виробництва
  інвестицій, пов'язаних з його реалізацією, то для нього мають значення саме середні витрати. Але якщо в проект вже інвестовано капітал, то він дивиться на речі з точки зору додаткових витрат, які необхідно провести. Той, хто вже володіє неповністю використовуваним виробничим комплектом, бере в розрахунок не середні, а граничні витрати виробництва . Безвідносно до величини вже
 4. 6. Монопольні ціни
  інвестиціях. Минулого капіталісти інвестували кошти в завод, призначений для виробництва вироби p. Пізніше з'ясувалося, що вкладення виявилося невдалим . Ціна, яку можна виручити при продажу р, настільки низька, що капітал, інвестований в неадаптіруемое обладнання заводу, не дасть віддачі. Це збиток. Проте ці ціни досить високі, щоб забезпечити прийнятну віддачу
 5. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  інвестицій і обмежує продажу; тим самим він створює тенденцію зростання цін. Зміни у пропозиції грошей повинні неодмінно змінити розміщення товарів між індивідами і фірмами. Кількість грошей, наявне у всій економічній системі , не може зменшитися або збільшитися, якщо спочатку не зменшаться або не зростуть залишки готівки окремих її членів. Ми можемо, якщо захочемо,
 6. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  інвестицій. (Зрозуміло, не слід ставати жертвою поширеного змішування попиту на гроші як залишків готівки і спрагою більшого багатства.) Кількість грошей в економічній системі в цілому завжди достатньо, щоб забезпечити кожному все, що роблять і можуть зробити гроші. З цієї точки зору можна назвати марнотратними будь-які витрати, понесені заради збільшення
 7. 3. Капітальні блага
  інвестицій. Люди, які прагнуть почати процеси з тривалішим періодом виробництва, спочатку повинні накопичити шляхом економії стільки споживчих товарів, щоб задовольнити протягом часу очікування всі потреби, що вважаються більш нагальними, ніж прирощення добробуту, очікуваного від більш тривалого процесу. Накопичення капіталу починається з формування запасу
 8. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  інвестицій. Тим самим до середини XIX в. вони вже досягли добробуту, далеко перевершує добробут рас і народів, менш досягли успіху в заміні ідей хижого мілітаризму на ідеї жадібного капіталізму. Залишеним напризволяще і без допомоги іноземного капіталу цим відсталим народам знадобилося б набагато більше часу, щоб удосконалити свої методи виробництва, транспорт і
 9. 6. Вплив минулого на діяльність
  інвестиції пошкодили б розширенню виробництва більш настійно необхідних товарів. Якщо належним чином враховувати проблему адаптованості, то легко можна розвінчати безліч поширених помилок. Візьмемо, наприклад, аргумент початкового етапу становлення галузі, що висувається на користь протекціонізму. Його прихильники стверджують, що для розвитку підприємств обробної
 10. 2. Початковий відсоток
  інвестицій, він приходить до висновку, що очікувана виручка недостатньо велика, щоб покрити витрати на необхідні матеріали і праця, а також відсоток на інвестується капітал. Він відмовляється від здійснення проекту А і замість нього починає реалізовувати інший план B. Згідно з планом У готель буде зведена в більш доступному місці, яке хоч і не має всіх переваг мальовничого
© 2014-2022  epi.cc.ua