Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

6.2. Індексний метод

Сутність і призначення індексного методу. Алгоритм розрахунку впливу факторів цим методом для різних моделей.
Індексний метод заснований на відносних показниках динаміки, просторових порівнянь, виконання плану, що виражають відношення фактичного рівня аналізованого показника в звітному періоді до його рівня в базисному періоді (або до планового або по іншому об'єкту).
За допомогою агрегатних індексів можна виявити вплив різних чинників на зміну рівня результативних показників у мультиплікативних і кратних моделях.
Для прикладу візьмемо індекс вартості товарної продукції:


Він відображає зміну фізичного обсягу товарної продукції (q) і цін (р) і дорівнює добутку цих індексів:


Щоб встановити, як змінилася вартість товарної продукції за рахунок кількості виробленої продукції і за рахунок цін, потрібно розрахувати індекс фізичного обсягу Iq та індекс цін 1p:


У нашому прикладі обсяг валової продукції можна представити у вигляді добутку чисельності робітників та їх середньорічної виробітку.
Отже, індекс валової продукції 1вп буде дорівнює добутку індексу чисельності робітників lчр та індексу середньорічний вироблення 1гв:


Якщо з чисельника вищенаведених формул відняти знаменник, то отримаємо абсолютні прирости валової продукції в цілому і за рахунок кожного фактора окремо, тобто ті ж результати, що й способом ланцюгової підстановки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Індексний метод "
 1. 7. Індексний метод
  метод дозволяє визначити вплив факторів на узагальнюючий показник в динаміці. Метод грунтується на використанні відносних показників, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, прийнятого в якості бази. Розрізняють індивідуальні та групові індекси. Крім того, в аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо
 2. 31. Методи оцінки при витратному підході
  індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з оцінюваним практично за всіма характеристиками, що використовуються, і
 3. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  індексного
 4. I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
  індексна оцінка, визначення МРТ через коефіцієнти, визначення рівня спеціалізації через питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції, питома вага галузі в загальній вартості експорту, темпи зростання галузей спеціалізації в порівнянні з темпами зростання всієї промислової країни та ін Кожен із запропонованих показників може бути використаний для характеристики тих чи інших аспектів
 5. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  індексного методу полягає в розрахунку індексів продуктивності праці змінного складу, постійного складу і впливу структурних зрушень за сукупністю підприємств. На основі розрахованих індексів здійснюється аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць. Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу
 6. Логарифмічний метод
  індексного методу і буде розглянута в розділі 2.7.4. Закінчуючи розділ, зазначимо, що детерміністський підхід досить поширений в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств, оскільки дозволяє виявити безліч зв'язків між факторами, що впливають на діяльність підприємства. Разом з тим принциповим недоліком детермінованого підходу є те, що він не дозволяє
 7. 30. Витратний підхід
  індексний; 2) кошторисний; 3) поелементний; 4) порівняльної одиниці. Для оцінки будівель, які мають історичну цінність, коли оцінюється будівля з дуже високим фізичним зносом, коли неможливо зробити самостійну оцінку земельної ділянки, витратний підхід не
 8. 2.7.4. Індексний метод
  індексного методу. Завдання 1. Аналіз зміни рівня явищ Аналіз зміни рівня явищ {foto122} Аналіз зміни рівня явищ {foto123} Завдання 2. Індексний аналіз за факторами Мета даного аналізу - оцінити ізольоване вплив окремих факторів на результат. Нехай Т=а - b, а - якісна ознака, b - кількісний, тоді {foto124} Індекс IT характеризує
 9. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 10. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  індексного методу. Введемо наступні позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції в звітному періоді. До індексам, за допомогою
 11. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  індексний метод і
 12. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  індексного методу. Індекс собівартості змінного складу характеризує динаміку середнього рівня собівартості під впливом зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві і зміни частки підприємств з різним рівнем витрат на одиницю продукції в загальному обсязі випуску: характеризує вплив на собівартість зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві:
 13. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  індексного методу. При цьому будуються наступні індекси: 1) індекс числа обертів: {foto150} де Т1, Т0 - обсяг товарообігу у звітному і базисному періодах;? З1,? З0 - середня величина товарних запасів у звітному і базисному періодах; 2) індекс часу звернення: {foto151} Для оцінки змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно
 14. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  індексного методу, рекомендованого економічною комісією ООН: C=? (AJ2, - aJ1,), (6.1) де С - індекс зміни пропорцій, а - процентна частка сектора j в економічній системі; J2 - J1 - період, за який розраховується зміна пропорції між секторами. 3. Типи економічних систем. У найзагальнішому вигляді можна виділити три основні типи економічних систем. При традиційній
 15. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого i-го товару фактично і за договором. На основі даного індексу можна розрахувати абсолютний розмір відхилення поставки від умов договору:? Q=qiФ-qiД; 2) загальний індекс виконання договірних зобов'язань
 16. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах. Відносний приріст витрат на виробництво за рахунок двох факторів характеризує
 17. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
© 2014-2022  epi.cc.ua