Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

III.1.1. Загальна оцінка ситуації

Характеризуючи економічну ситуацію в сучасному світовому господарстві, можна виділити наступні риси розвитку, які простежуються в глобальному масштабі:
1. Стабільні темпи економічного розвитку та зростання.
2. Посилення ролі зовнішнього чинника в господарському розвитку.
3. Зростання відкритості та посилення взаємозалежності національних економік.
4. "Деіндустріалізація" і зростання питомої ваги сфери послуг.
5. Розвиток регіональних і глобальних інтеграційних процесів.
Для більшої частини світового господарства 90-і рр.. залишалися періодом поступального економічного розвитку. При цьому середньо-річні темпи економічного розвитку становлять 3%, тоді як аналогічні показники на 1991 р. - 1%.
Велику роль при цьому зіграли розвинені країни світу, на частку яких припадає половина сукупного продукту і 2/3 обороту міжнародної торгівлі. При цьому особливо сприятлива економічна ситуація склалася в США, потім йдуть держави Західної Європи, в той час як Японія переживає значні фінансові труднощі. Високі темпи росту (у 2 рази більше в порівнянні з 80-ми роками.) Демонструє більшість країн, що розвиваються (120 з 140 піддаються щорічному обстеженню, проведеному Соціально-економічним департаментом ООН). На цьому тлі значну нестійкість і невирішеність багатьох економічних проблем демонструють країни "перехідної економіки", в тому числі і Росія.
Положення в країнах Східної Європи сильно ускладнилося ще в середині 80-х рр.., А в країнах колишнього Радянського Союзу - на початку 90-х після його розвалу. Як наслідок універсального системної кризи, в цих регіонах позначився глибокий спад виробництва з проявом ознак застою, інфляція з переходом в гіперінфляцію, посилення безробіття. Поглибилися неплатежі і дефіцит державного бюджету, різко загострилися соціальні та політичні проблеми, посилилися етнічні та регіональні конфлікти. Темпи приросту реального ВВП на душу населення в 1992 р. по відношенню до 1982 мали мінусові позначки (у країнах Східної Європи - мінус 3,0%, колишнього СРСР - мінус 1,5%).
Головна причина виникнення цих проблем - перехід від колишньої політичної системи до нової без конкретно визначених обрисів.
На цьому тлі, згідно з доповіддю ОЕСР економіка 24 розвинених країн з ринковою економікою (РСРЕ) уникла великого спаду і з другої половини 1992 почали з'являтися перші ознаки поліпшення економічного життя. Почалося це в США і далі перекинулося на інші країни (багато хто пов'язує цей процес з приходом до влади Б. Клінтона). З початку 1993 розвиненими країнами в індивідуальному та колективному порядку було вжито заходів для стимулювання економічної активності, зокрема, заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату, а також платіжного балансу і т. д.
У країнах, що розвиваються динаміка обсягу виробництва знаходиться на стику країн з розвиненою ринковою і перехідною економіками. Загальний обсяг виробництва в 2000 р. тут виріс на 5,4% (це досить високий показник). Значною мірою фахівці пов'язують це з подоланням Арабськими країнами наслідків війни в Перській затоці. У південно-східному регіоні збереглися високі темпи розвитку (у Китаї - 13%). Тут велику роль зіграли іноземні інвестиції і свої, особливі економічні моделі (табл. 3).
Таблиця 3

Темпи зростання світової економіки

Регіони світу, країни Частка в

світовому
Темпи приросту ВВП в постійних цінах,

% до попереднього року
  ВВП,%, 1999 В середньому за 1982 -

1999 рр..


1997199819992000

2001 (прогноз)

Світ в цілому

100

3,3

4,1

2,5

3,3

4,2

3,9

Розвинені країни

53,9

2,9

3,3

2,4

3,1

3,6

3,0

У тому числіСША

21,9

3,2

4,2

4,3

4,2

4,4

3,0

Євросоюз

20,3

2,3

2,6

2,7

2,3

3,2

3,0

Японія

7,6

2,7

1,6

-2, 5

0,3

0,9

1,8

Нові

індустріальні

країни Азії

3,3

6,6

5,8

-2,3

7,7

6,6

6,1

розвиваються

країни

36,8

4,9

5,8

3,2

3,8

5,4

5,3

Країни

з перехідною

економікою
5,8

-0,9

1,7

-0,7

2,4

2,6

3,0

Джерело: International Monetary Found. World Economic Outlook. - May, 2000. - Р. 99, 113-114.
Дані табл. 3 свідчать про динамічний розвиток світової економічної структури в цілому. За загальними обсягами ВВП провідні позиції займають розвинені країни з ринковою економікою, а за темпами річного приросту - країни, що розвиваються, зокрема НІС, які після обвалу 1998 зуміли вийти на нові рівні економічного зростання в 2000-2001 рр..

Друга половина 90-х рр.. характеризується посиленням ступеня відкритості економіки, зберігається тенденція випереджаючого розширення міжнародної торгівлі. За оцінками експертів МВФ приріст обсягу світової торгівлі товарами і послугами збільшився у постійних цінах з 4,2% в 1998 р. до 4,6% у 1999 р., що, проте, поступається рекордно високим темпам приросту міжнародної торгівлі в 1997 р. (в середньому на 6%), середній приріст експорту за останнє десятиліття в розвинених країнах склав: у Канаді - 11%, Італії - 9, США - 7, Великобританії - 6%. За прогнозами МВФ, в 2000 р. обсяг світової торгівлі товарами і послугами зріс приблизно на 7,9%.
Зберігається тенденція зростання світової експортної квоти (найвищий показник в 1997 р. - 20%, а в наступні роки трохи нижче), для розвинених країн вона склала 27%, для розвиваються - 12%, для країн з перехідною економікою - 5,5% (без Росії), що свідчить про рівень залученості національних економік у світове господарство.
У Росії спостерігається майже така ж ситуація, тобто її експортна квота збільшилася з 4% у 1991 р. до 20% в 1997-1999 рр.., Але це в основному за рахунок двократного зменшення обсягів ВВП. Значне місце в цьому займають галузі лісової та деревообробної промисловості, виробництво добрив, паливної промисловості. Експорт сировини (нафта, газ, метали, алмази, лісоматеріали) в основному залежить від кон'юнктури світового ринку. Відомо, що країни - експортери сировини в сучасних умовах особливо не виграє, оскільки спостерігається стійка тенденція зниження світових цін на сировину і матеріали. Причинами цих процесів є підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт, застосування нових методів освоєння і т. д. Однак у 2000 р. для Росії, як експортера нафти, на світовому ринку склалася досить сприятлива ситуація (про це сказано окремо).
Економічний підйом в умовах глобалізації господарських зв'язків супроводжується посиленням міжнародних потоків капіталу, особливо у формі прямих закордонних інвестицій. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в 1999 р. досяг рекордної величини - 827 млрд дол, збільшившись порівняно з попереднім роком приблизно на 25%.
Простежити динаміку і рівень економічного розвитку по країнах і регіонах світу можна за табл. 4.
Таблиця 4

Реальний ВВП в світі в цілому, регіонах і країнах (млрд дол в ППС 1993 р.) * 1

Регіони, країни 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


Країни ОЕСР16045,616173,616416,216613,217111,617664,918100,018480,018868,019265,219669,8

У тому числі:США

5971,1

5935,3

6071,8

6260,0

6516,7

6725 , 2

6833,0

7024,3

7199,9

7379,9

7564,4

Японія

2403,5

2506,9

2534,5

2529,5

2549,7

2741,5

2837,3

2934,0

3033,7

3136,9

243,5

Канада

552,9

543,0

546,3

558,3

583,4

608,5

624,3

639,3

654,6

670,4,

686,4

Країни ЄС

У тому числі:

6212,9

6306,1

6369,1

6337,3

6710,2

6904,0

7062,8

7225,2

7391,4

7490,1

7561,4

Німеччина

1466,5

1487,0

1519,7

1503,0

1546,6

1596,1

1648,8

1690,0

1732,3

1775,6

1820,0

Франція

1087,9

1096,6

1098,7

1079,0

1106,0

1141,4

1175,6

1208, 5

1242,3

1277,1

1312,9

Великобританія

988,7

968,9

964,1

985,3

1022,7

1055,4

1097,4

1127,0

1157,5

1188,7

1220,8

Італія

1005, 6

1047,6

1024,8

1017,6

1043,0

1074,3

1106,5

1133,1

1160,2

1188,1

1216,6

Латинська Америка

У тому числі:

1435,8

1486,0

1526,2

1575,0

1647,5

1685,5

1747,7

1808,9

1872,2

1837,7

2005,5

Бразилія

505,4

511,0

506,4

528,2

558,3

572,8

587,7

603,0

618,7

634,7

651,2

Аргентина

217,6

237,0

258,0

273,4

292,8

315.
3

339,6

361,7

385.2

410,2

436,9

Мексика 579,5 600,4 617,0 620,9 642,6 659,3 676 , 4 693,3 710,6 728,4 746,6
                       
Країни Південної і Південно-Східної Азії

5200,2

5533,0

5986 , 7

6507,5

7067,1

7604,2

8159,3

8608,1

9081,5

9581,0

10107,9

У тому числі:Китай

1798,5

1946,0

2000,9

2502,4

2802,7

3130,6

3496,9

3846,6

4231,2

4654,4

5119,8

Індія

992,0

1010,3

1048,7

1088,5

1141,8

1182,9

1225,5

1263,5

1302,7

1343,0

1384,7

Країни НІС

949,1

1029,6

1096,7

1170,8

1264,5

1358,6

1459,6

1551 , 6

1649,3

1753,2

1863,7

СНД

1643,0

1518,0

1279,9

1148.0

991.3

930,9

873,3

873,7

899 , 0

926,3

958,6

Росія

993,2

943,5

804,5

735,2

656,0

626,0

588,0

600,0

622,1

643,9

666,4

Африка

991,0

1009 , 8

1017,9

1025,0

1052,7

1091,6

1149,5

1189,7

1231,4

-1274,5

1319,1

Світ в цілому

29553,6

29937,8

30536,6

31300,0

32458,1

33693,5

35108,6

36618,2

38192,9

39835,1

41548,1

___
* 1 Маклишев В., Ларін А. Росія і світ: тренди економічного зростання / / Питання економіки. - 1997. - N 4. - С. 84-98.
Наведені дані є свідченням динамічного розвитку світової економіки за останні десять років XX в. Проте наголошується дуже висока нерівномірність розподілу обсягів реального ВВП за великим регіонам і країнам, причому більша його частина (понад 65%) здійснюється менш ніж в 30 країнах світу (що входять до ОЕСР). Водночас п'ятірка найбільших за населенням і територією держав, в яких проживає майже три мільярди жителів планети, виробляє сукупний ВВП в 3 рази менший, ніж країни ОЕСР. Ну, а на майже двісті залишилися країн світу припадає також близько 20% ВВП.
  Нерівномірний розподіл матеріальних благ у світі підтверджує дію статистичного правила 20/80 по відношенню до національних економік, тобто на 20% країн світу, які є розвиненими ринковими, де проживає менше 1 млрд чол., Припадає більше 80% всіх доходів світової економіки. Водночас 20% країн світу, що розвивається можуть розраховувати тільки на 1,5% світових доходів. За даними ООН в 1999 р. чверть населення планети мала доходи не більше одного долара на день. За загальносвітовими прогнозами до 2050 р. населення Землі стане більше на 8 млрд чол., При цьому 1 млрд голодуватиме, 1,5 млрд - проживати за межею бідності. Розрив між багатими і биднимі країнами постійно зростає * 1. За загальним індексом розвитку найблагополучнішими вважаються такі країни як Канада, Норвегія, США, а найбіднішою країною світу - Сьєрра-Леоне, в якій середня тривалість життя складає всього 37 років.
  ___
  * 1 Згідно з доповіддю ООН про світовому економічному розвитку (1999 р.), три найбагатших людини планети - засновник компанії Microsoft Білл Гейтс (стан якого за даними журналу "Forbs" оцінюється в 85 млрд дол, що становить чотири державних бюджету Росії в 1999 р.), султан Брунею, а також родина, контролююча мережа магазинів Wal-Mart, розташовують активами, які в сукупності перевищують ВВП сорока трьох найменш розвинених країн світу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "III.1.1. Загальна оцінка ситуації"
 1. Оцінка лісів
    оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липня 1998 року N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
 2. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
    оцінка
 3. 26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В післявоєнний період
    загальна оцінка. Трансформація ідей «державного соціалізму». Економічні дискусії післявоєнного періоду. Підготовка та видання підручника з політичної економії. Формування основних шкіл у вітчизняній економічній науці. Негативні наслідки догматизму, відриву від практики. Створення основ системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ). Розробка Комплексної програми
 4. Загальний надлишок на ринку - це загальна цінність товару для покупців, визна- поділена як їх готовність заплатити, за
    загальна цінність товару для покупців, визна-поділена як їх готовність заплатити, за вирахуванням витрат постачальників, перед-ставлять ці товари. Якщо розподіл ресурсів максимізує загальний надлишок, ми говоримо, що розподіл афективно. Розподіл неефективно у випадках, коли неко-торая вигода, яку приносить торгівля, втрачається. Наприклад, розподіл не-ефективно, якщо
 5. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
    оцінці - це письмовий документ, який відповідає всім вимогам професійної етики, зрозумілим і доступним чином відображає хід процесу оцінки і містить в собі використані оцінювачем вихідні дані, їх аналіз, висновки і підсумкову величину вартості. Додаток до звіту про оцінку містить всі фотографії, замальовки і карти, не включені в основні розділи звіту. Іноді в додаток
 6. Загальне розуміння потрібності
    загальна філософія і загальна мета об'єднують чотири попередні на потужний інструмент зміни та обгрунтування. Існує два принципово різних підходи до розуміння цілі організації і ролі людини в цьому процесі. Дві філософії, або системи керівних принципів, - філософія договору (контракту) і філософія загальної
 7.  8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
    8.1. Загальна характеристика міжнародного
 8.  Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
    Глава 1. Загальна характеристика економічної
 9. Загальний чистий прибуток
    Цей показник розраховується як валовий прибуток мінус валовий збиток. Він дасть вам саме широке уявлення про те, що може дати вам система або метод. Загальний чистий прибуток має мало сенсу, якщо її не розбити на роки чи за періодами часу, коли вона була отримана. Наприклад, система, що з ринком бондів, рідко дає більше ніж 5.000 - 8.000 доларів на контракт за рік. Тому,
 10.  Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської Федерації
    Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської
 11. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
    оцінки інвестиційного клімату: по-перше, підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні, тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами, по-друге, при аналізі чинників ризику інвестору треба приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше, по-третє, потрібно враховувати, що системи оцінки ділових
 12. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
    оцінки інвестиційного клімату: а) підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні. Тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами; б) при аналізі чинників ризику інвестору доцільно приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше; в) всі вищевказані системи оцінки ділових ризиків недостатньо
 13. Порядок обчислення податку
    загальна сума податку обчислюється як сума, отримана в результаті складання сум податків, обчислених окремо за кожною з таких податкових баз. Сума податку за операціями реалізації товарів (робіт, послуг), оподатковуваних відповідно до ПК за податковою ставкою 0%, обчислюється окремо по кожній такій операції відповідно до порядку, встановленого НК. У разі відсутності у платника податків
 14.  Тема 4 Загальна характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи побудови
    Тема 4 Загальна характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи
 15. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
    загальна корисність, але при цьому темп збільшення загальної корисності
 16. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
    загальна економія на зниженні собівартості складеться з економії на цих витратах: де: - загальна економія від зниження собівартості, млн. руб. - Економія на матеріальних витратах, млн. руб. - Економія на заробітній платі персоналу з нарахуваннями на неї, млн. руб. - Економія на накладних витратах (цехових, загальнозаводських, позавиробничі),
 17. ЧАСТИНА 5. Система оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності
    оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності в загальному і цілому, по окремому напрямку, окремому товару чи окремій послузі. 2. Основні витрати, здійснювані на регіональному рівні в області маркетингової діяльності, і оцінка їх
© 2014-2022  epi.cc.ua