Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

III.1.2. Риси і тенденції розвитку світової економіки

В умовах зростаючої глобалізації світового господарства дуже чітко простежуються 2 тенденції. З одного боку, відбувається посилення позицій США, а з іншого - формується економічний поліцентризм.
Перше виявляється в тому, що США прагнуть нав'язувати свої стандарти майже в усіх областях - починаючи від правил на фінансових ринках до освіти, кіно, науки, культури (наприклад, загальновідомо, що дипломи американських університетів - головний критерій прийому на роботу в будь-яких міжнародних організаціях і ТНК).
США інтенсивно проводять новий етап структурної перебудови, посилюючи фінансову підтримку освіти, науки, інформатики, нових технологій. Це збільшує залежність інших країн від США. З іншого боку, США активно використовують зарубіжний науково-дослідний потенціал, залучаючи кращі наукові кадри.
У середньостроковій перспективі США (як прогнозують аналітики) збережуть свої передові позиції. Однак у перспективі є вірогідність зростання ролі південно-східної Азії і Латинської Америки, формуючи поліцентризм на противагу США. Це тільки віддалений прогноз розвитку, в якому певну роль може зіграти Росія при інтеграції в західноєвропейську економіку.
Протягом ряду десятиліть відбувається суттєва структурна перебудова світової економіки з вираженою формою "деіндустріалізації". У дослідженнях, проведених МВФ по 26 країнам, говориться, що "деіндустріалізація" проходить різними темпами. У США, наприклад, пік зайнятості в обробній промисловості припав на 1965 р. і до середини 90-х рр.. впав до 16%. У Японії - з 27% в 1973 р. до 23% в середині 90-х.
Для всіх країн з розвиненою ринковою економікою, починаючи з 60-х рр.., Характерний було зростання частки зайнятих у сфері послуг. Зокрема, США з 56% у 1960 р. до 73% до середини 90-х рр.. (Найвищий показник серед розвинених країн). МВФ свідчить, що "деіндустріалізація" - результат успішного економічного розвитку національної економіки та підвищення життєвого рівня. Цей процес характерний в даний час і для таких держав Південно-Східної Азії як Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Тайвань.
До кінця ХХ в. у світовій економіці спостерігається процес посилення ролі соціальної сфери (табл. 5). Провідні позиції у вирішенні соціальних проблем займають США, а потім - Японія. Сама "капіталістична" країна в світі - США - демонструє високі досягнення в розвитку науки, освіти, медичного обслуговування. США постійно приділяють велику увагу розширенню некомерційних інститутів, а також сфер діяльності, що підсилюють значення моральних цінностей. Розвиток соціальних структур - одночасно результат і умова високої ефективності американської економіки.
Таблиця 5
Деякі показники науково-технічного потенціалу провідних країн світу

Країни Загальні витрати % ВВП, 1999 р. Асигнування в розрахунку на Чисельність учених і Частка витрат на НДДКР у ВВП,%
  на науку в 1996 р., млн дол   душу населення, 1996 г. інженерів, зайнятих у науці, на 10 тис. чол. працездатного населення 2000 2015 прогноз
Великобританія

21381,8 2,05 364,8 135,0 (1992) 2,3 2,5
Німеччина

36373,1 2,26 466,6 240,8 (1991) 2,7 2,9
США

184665,0 2,54 680,9 962,7 (1993)

2,8 3,0
Франція

27100,1 2,84 466,1 137,6 (1992) 2,4 2,6
Італія

12804,0 1, 13 221,6 74,4 (1992) 1,7 2 , 3
Японія

81967,8 3,00 654,5 526,5 (1993)

2,9 3,0
Росія 5370,8 0,86 36,5 112,2 (1993)    
Примітка. Таблиця складена за матеріалами: Наука Росії в цифрах. - М., 1999; Science & Engineering Indicators. Washington. - 1996. - Statictical Abstracts of the U.
S., 1997; Світова економіка і міжнародні відносини (МЕ і МО). - 2000. - N 8. - С. 54.
У 1950 р. СРСР витрачає на потреби освіти 10% національного доходу (успіхи в освоєнні космосу, Перший штучний супутник Землі і т. д.), а США - 4%. У 80-і рр.. США витрачали на ці цілі 12% національного доходу, а СРСР - 7%.
У 1996-1999 рр.. світова торгівля розвивається високими темпами (тільки за 1998 р. вона зросла на 9%, тоді як в 1996 р. на 4%). Особлива роль у цьому належить країнам ОЕСР - до 11% і державам Південно-Східної Азії (НІС і НІС другого покоління - Малайзія, Філіппіни, Таїланд, Індонезія). Помітно зростають позиції таких гігантів, як Індія і Китай (у цілому за 1991-1999 рр.. З 38 до 45%). Причому, зростання відбувається не тільки на традиційних для країн, що розвиваються ринках текстилю, сировини, але і на ринках складної продукції і засобів виробництва (табл. 6).
Таблиця 6
Середньорічні зміни вартості експорту товару по регіонах,%

Регіон 1991 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001


Світ в цілому8,14,83,6-2,23,18,28,5

Розвинені країни

6,3

2,5

2,2

0,6

1,5

6,4

9,3

Країни, що розвиваються 11,0 12,4 8,2 -7,5 8,4 14,4 5,7
               
Африка

5,8

11,6

1,8

-13,5

6,2

21,4

-0,1

Азія

15,0

10,4

11,9

-2,0

8,0

10,3

9,7

Країни ЦСЄ

10,4

6,2

6,6

9,4

-4,5

-

-

Країни СНД

8,8

10,3

1,2

-13,3

-5,1

-

-

Примітка. Таблиця складена за матеріалами: Загавшвілі В., Шишков Ю. Світова торгівля та міжнародні інвестиції / / МЕ і МО. - 2000. - N 8.
А в цілому, якщо взяти найважливіші регіональні угруповання, спостерігається незбалансованість світової торгівлі, що найімовірніше пов'язано з циклічним розвитком економіки з усіма подальшими стадіями кризи і підйому на світових фондових і фінансових ринках.
У 2000 р. на країни "золотого мільярда" доводиться 82% світового експорту товарів і послуг і вони залучають у свою економіку майже 64% всіх світових інвестицій.
За свідченням учених серед головних чинників розвитку світової торгівлі виділяються вельми високі темпи зростання економіки розвинених країн і насамперед США, де є достатньо об'ємним внутрішні ринки, подолання кризи в країнах Південно-Східної Азії та обвального спаду виробництва в 1998 Велику роль відіграє і коливання цін на світовому паливно-сировинному ринку, особливо сприятливий для країн-експортерів, у тому числі і Росії.
У перспективі аналітики прогнозують посилення ролі країн, об'єднаних у "великі нові ринки", які володіють значними територією і населенням - Китай з Гонконгом, Індія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Філіппіни, країни Півдня Африки , Польща, Туреччина, Бразилія, Аргентина і Росія. У цих країнах здійснюються радикальні структурні перетворення економіки, соціальної сфери, а також поліпшення інфраструктури, зростання експорту і т. д., і просування по шляху відкритої ринкової економіки.
Порівняно сприятлива ситуація склалася на ринку праці та у сфері зайнятості. До 2000 р. питома вага безробітних в країнах ОЕСР склав близько 6% і зростання зайнятості склав 1,5%, що на 27% більше, ніж у попередньому році. Особливо високі темпи зайнятості в скандинавських країнах, Великобританії, Новій Зеландії (табл.
7).
Таблиця 7

Рівень безробіття в розвинених країнах світу

Групи країн, країна

Чисельність безробітних , частка у% до числа працездатних
  1998 1999 2000


Країни "Великої сімки"6,26,15,9

США

4,5

4,2

4,2

Японія

4,1

4,7

4,7

Німеччина

9,4

9,0

8,6

Франція

11,7

11,0

10,2

Італія

11,8

11,4

11,0

Великобританія

4,7

4,4

4,3

Канада

8,3

7,6

6,7

ЄС

9,7

8,9

8,4

Примітка. Таблиця складена за матеріалами: приписного В. Тенденції світової економіки: 1999 - початок 2000 р. / / МЕ і МО. - 2000. - N 8.
До факторів, що визначає динаміку зайнятості, належать, з одного боку, скорочення частки державного сектора економіки у зв'язку з продовженням процесу приватизації та посилення частки приватного сектора, як джерела додаткових робочих місць, а з іншого - " деіндустріалізація ", тобто зміна співвідношення між матеріальним виробництвом і невиробничою сферою, розширення сфери ділових послуг. В окремих країнах (Туреччина, Нідерланди) росте значення агросектора і нових галузей промисловості, де створюються додаткові робочі місця.
За останнє десятиліття велике поширення набула форма тимчасової зайнятості або гнучка форма зайнятості на умовах неповного робочого дня.
У країнах ЄС частка працюючих за тимчасовими контрактами становить 9,3% загального числа зайнятих, у країнах ОЕСР на контрактних умовах працює близько 30% молодих людей, велика частина яких - населення з низькою кваліфікацією.
Простежуючи динаміку безробіття, потрібно відзначити, що тривале безробіття в цілому зберігається на досить високому рівні - 0,7% економічно активного населення, при цьому рівень молодіжного безробіття в 1,2-1,5 рази перевищує відповідний показник для осіб основного працездатного населення.
У цій проблемі склалася певна закономірність:
- велика частка тривалих безробітних припадає на галузі матеріального виробництва;
- основним джерелом додаткових робочих місць став приватний сектор, в той час як у державному секторі зайнятість або стабілізувалася, або значно скоротилася (по країнах).
Згідно з прогнозами, в 2000-2015 рр.. не відбудеться істотних змін в джерелах створення додаткових робочих місць, особливо в сфері виробництва. Переважна їх частина (80-90%) з'явиться в сфері послуг, причому найбільший приріст очікується в ділових послугах, охороні здоров'я, інжинірингових та управлінських послугах. У ділових послугах на 1-е місце за темпами зростання зайнятості вийдуть комп'ютерні послуги. У США щорічний приріст зайнятості в цій сфері відповідає 8%, що в 2,5 рази вище, ніж у ділових послугах в цілому.
Високі темпи зростання зайнятості, особливо в розвинених країнах, вірогідні в соціальній сфері - підвищення попиту на догляд за хворими на дому, престарілими, інвалідами.
За прогнозом бюро трудової статистики США, в 2015 р. за чисельністю зайнятих на першому місці залишаться конторські працівники, на другому - працівники сфери послуг, на третьому - фахівці.
Контрольні питання
1. Назвіть загальні риси розвитку світової економіки в 90-х рр..
2. Чи є особливості розвитку в регіональному та в страновом аспектах, якщо "так", то як вони виражені?
3. Охарактеризуйте найбільш виражені тенденції розвитку світової економіки.
Терміни і поняття
Деіндустріалізація.
Відкритість економіки.
Поліцентрізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " III.1.2. Риси і тенденції розвитку світової економіки "
 1. Запитання до теми
  риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте
 2. Запитання для повторення
  риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою
 3. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  риси сучасного етапу розвитку світового господарства. Процеси інтернаціоналізації та інтеграції у світовій економіці. Еволюція світового господарства в другій половині XX століття зв'язується з поступальним розвитком економіки окремих, насамперед, промислово розвинених країн. На цей процес різноспрямований вплив надавали такі глобальні чинники, як протистояння двох соціальних
 4. Питання до теми
    риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 5. Питання до теми
    риси залежного розвитку. Проявляються вони в даний час? 5. Визначте характерні риси соціальної структури країн, що розвиваються. 6. Яка роль держави в перетворенні традиційних структур і розвитку продуктивних сил? 7. За якими критеріями можна виділити нові індустріалізующіхся країни? 8. Які особливості положення найбідніших країн у
 6. Питання до теми
    риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування споживчого попиту? 6. Який рівень доходів населення, як вони розподіляються серед різних груп населення? 7. Назвіть основні тенденції в розвитку
 7.  1. Основні риси світової торгівлі
    риси світової
 8. Питання до теми
    риси розвитку Китайської Народної Республіки в 80-90-ті роки? 2. Охарактеризуйте позиції КНР у світовому виробництві. 3. Визначте етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості
 9.  § 1. Характерні риси сучасного світового господарства
    риси сучасного світового
 10.  11.4. Основні риси формування світових цін на мінеральну сировину
    риси формування світових цін на мінеральну
 11. Питання до теми
    риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4. Які відмінності в підрахунку ВМП на основі валютних курсів і паритетів
 12. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
    риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та
 13. Питання до теми
    риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають принципові відмінності концепції НМЕП і
 14. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
    риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи. Загальноекономічні закономірно-сті перехідної економіки. Закономірності сучасної перехідної еко-номіки. Економічні та історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки
 15. Питання до теми
    риси світової транспортної
 16. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
    риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та валютні відносини; - суперечності глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI
 17. Питання до теми
    риси попиту на робочу силу в розвинених країнах? 7. Розкажіть про особливості використання робочої сили в країнах, що розвиваються. 8. Визначте типи міжнародної трудової міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 18. Питання до теми
    риси економічного розвитку Японії в 90-ті роки? 2. Визначте етапи розвитку японської економіки. 3. Яка соціально-економічна структура японської промисловості? 4. Розкрийте особливості японських корпоративна груп. 5. Проаналізуйте роль держави в економічному житті Японії. 6. Які фактори зумовили конкурентоспроможність японських товарів на
© 2014-2022  epi.cc.ua