Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.1.4. Основоположні теорії розвитку світової економіки


В основі становлення і розвитку світового господарства лежітдействіе двох економічних законів, відкритих ще класиками економічної теорії (А. Сміт і Д. Рікардо):


В основу теорії порівняльних переваг покладена ідея природних розходжень між економіками країн - пріродноресурсний середовища, соціальних умов. Одні країни (згідно теорії) повинні розвивати в більшій мірі промисловість, інші - спеціалізуватися на сільському господарстві. А взаємний обмін продукцією веде до підвищення загального добробуту. Порушення цих умов буде означати істотне підвищення початкових витрат виробництва, тобто витрат на виробництво одиниці продукції, а це веде до подорожчання, скорочення обсягів виробництва, зниження життєвого рівня.
Закон абсолютної переваги веде до абсолютного перевазі одних країн над іншими у виробництві тієї чи іншої продукції, конкретних товарів (банани Центральної Америки - найдешевші і якісні, нафту - країни Близького Сходу).
Зіставлення витрат, пов'язаних з виробництвом тих чи інших товарів, приводить до висновку, що замість випуску всіх товарів, на які існує попит, значно вигідніше зосередитися на виробництві якого-небудь одного товару, що вимагає найменших витрат.
З цього приводу основоположник даної класичної теорії А. Сміт пише: "якщо яка-небудь чужа країна може постачати нас якимось товаром за дешевшою ціною, ніж ми самі в змозі виготовити його, набагато краще купувати його у неї на деяку частину продукту нашої власної промислової праці, прикладеного в тій області, в якій ми володіємо деякою перевагою ". * 1
___
* 1 Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. - М., 1962. С. 333
Інакше теорія абсолютних переваг говорить, що країні доцільно імпортувати ті товари, по яких у неї витрати виробництва вищі, ніж у зарубіжних країн, і експортувати ті товари, по яких у неї витрати виробництва нижче , ніж за кордоном, т.
е. є абсолютні переваги.
Закон відносної переваги - це коли дві, три і більше країн можуть виробляти одні й ті ж товари, але одна з них має в своєму розпорядженні більш сприятливими умовами (Англія - історично виробник вовни і вовняних тканин, Португалія теж розвиває вівчарство, але якість вовни і вовняних тканин гірше, тому їм вигідно вовняні тканини купувати у Англії, а англійцям взаємно пропонувати свої вина. Такий процес триває протягом не одного століття). У цьому коротко зміст цих двох законів.
Головним достоїнством теорії порівняльних переваг є переконливий доказ того, що міжнародна торгівля вигідна всім її учасникам, хоча одним вона може дати меншу вигоду, іншим велику, але в загальних випадках вигода є.
Теорією порівняльних витрат доводиться вигідність спеціалізації не тільки в умовах абсолютної переваги однієї країни перед іншою у виробництві якого-небудь певного товару, але навіть в умовах, коли така перевага відсутня.
На виробництві саме цього товару (у нашому випадку вовняної тканини), відносно більш вигідного при порівнянні з витратами на інші товари, і варто спеціалізуватися. При цьому може бути досягнутий економічний ефект.
Припустимо, що відрізок сукна довжиною 25 м обмінюється на бочонок вина ємністю 50 л і що витрати виробництва вимірюються лише витратами праці. На виробництво того відрізку сукна Португалія витрачає річний працю 90 працівників, Англія - 100 працівників, а на виробництво барильця вина річний працю відповідно 80 і 120 працівників. Переваги тут у тому, що у разі відмови Португалії від виробництва сукна і імпортування його з Англії, на кожному відрізку заощаджуватиметься річний працю 10 працівників. У разі Англії від виробництва вина та його експорту з Португалії, на кожному діжці Англія заощадить працю 20 працівників. Простежити можна вигоду на зарплаті, обсязі виробленої продукції і т.
д.
У результаті дії цих законів виникає міжнародний поділ праці і, як наслідок, світова економіка.
Сучасне світове господарство охоплює понад 190 держав і територій. У число розвинених країн з ринковою економікою входять 24 країни, в яких виробляється більше 1/2 світового валового внутрішнього продукту (ВВП). З них виділяються сім провідних держав - США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Канада, на частку яких припадає майже 2/5 ВВП, 1/2 експорту і 4/5 закордонних капіталовкладень в рамках світового господарства. Вони і є лідерами трьох центрів сучасного капіталізму - американського, західноєвропейського та японського.
У країнах проживає 52% населення світу. За обсягом виробництва ВВП на душу населення ця група країн відстає від розвинених країн більш ніж у 10 разів. Разом з тим, система країн, що розвиваються сильно диференційована, тобто окремі країни за рівнем економічного розвитку, сформованій структурі господарства сильно наблизилися до "нижнього ешелону" розвинених країн, інші (більше 40) складають групу найменш розвинених країн.
Контрольні питання
1. Що таке світова економіка? Охарактеризуйте предмет вивчення і об'єкт дослідження світової економіки.
2. Назвіть основні етапи розвитку світової економіки, в чому їх сутність?
3. Які особливості сучасного етапу. У чому полягають новітні зрушення еволюції світового господарства?
4. "Теорія порівняльних переваг" як основоположна теорія - сутність основних законів.
Терміни і поняття
МЕ - світова економіка.
МЕВ - міжнародні економічні відносини.
НЕ - національна економіка.
СЕ - країнових економіка.
МХ - світове господарство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.1.4. Основоположні теорії розвитку світової економіки "
 1. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  основоположною тенденцією розвитку світової економіки стала набирала в ці роки темпи, розмах і силу інтернаціоналізація господарської життя. [Див
 2. ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  засадничого питання, нам буде потрібно коротко ознайомитися з історією економічних
 3. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  теорії імперіалізму і неоімперіалізму, модернізації та неоеволюціонізма, теорії залежності, стадій росту, теорії світової системи, способів виробництва, взаємозалежності,
 4. Глава 32. Приватне та державне підприємство в перехідній економіці
  основоположною завдання, як усунення монополії державної власності та розвиток підприємництва на базі приватної і змішаної
 5. Передмова
  основоположною дисципліною для всіх спеціальностей факультетів вузів і університетів Росії. Курс "світова економіка" відноситься до числа фундаментальних економічних дисциплін і грунтується на раніше вивчених студентами предметах - історії світової економіки, економічної теорії, макроекономіки і т. д. У свою чергу, курс "світова економіка" є базою для вивчення наступних дисциплін
 6. 8. Марксистська теорія
  основоположні принципи якої були розроблені Карлом Марксом
 7. Р. Строуп, Дж. Гвартні. Азбука економіки, 1996
  основоположний принцип економічної теорії, але він діє і в інших сферах життя. Стимули впливають на нашу поведінку практично скрізь, будь то комерційна діяльність, ведення домашнього господарства або політичні рішення. Так, наприклад, в області політики люди схильні надавати підтримку тим кандидатам і тим заходам, які обіцяють їм особисті вигоди, і боротися з тими, які можуть наносити
 8. Марксистська теорія та її еволюція
  основоположною в марксистській
 9. Розділ V СВІТОВА ЕКОНОМІКА
  теорії.
 10. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 11. Законність
  основоположних принципів управлінської діяльності. Це означає, що діяльність всіх учасників управлінського процесу повинна грунтуватися на законах і підзаконних нормативних актах. Закони встановлюють норми функціонування економічних систем, що відображають рівень їх розвитку у всіх сферах. Тут можна відзначити такі нормативні документи, як Конституція країни, укази президента,
 12. Висновки
  теорії міжнародної торгівлі заклали основи аналізу світогосподарських зв'язків. Творцями цих теорій були розроблені фундаментальні поняття світової економіки, обгрунтовано методологічні прийоми її поглибленого вивчення. Висновки, що містяться в класичних теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для всього подальшого розвитку економічної думки в розглянутій області. 4.
 13. Рекомендована література
  теорії економічної динаміки / / Класики Кейнс анства. У 2-х томах. Р. Харрод. Е. Хансен. М.: Економіка, 1997. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба. М.: Прогресс, 1981. Розділ VI. Солоу Р. Перспективи теорії зростання / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1996. № 8. ХудокормовА.Г. Неокейнсіанстіо / / Классікікейнсіанства. У 2-х томах. Р. Харрод. Е. Хансен. М.:
 14. ЛІТЕРАТУРА
  теорії економічної динаміки / / Класики Кейнс анства. У 2-х томах. Р. Харрод. Е. Хансен. М.: Економіка, 1997. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба. М.: Прогресс, 1981. Розділ VI. Солоу Р. Перспективи теорії зростання / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1996. № 8. ХудокормовАТ. Неокейнсианство / / Классікікейнсіанства. У 2-х томах. Р. Харрод. Е. Хансен. М.:
 15. А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
  теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку світового господарства. Призначений для студентів, викладачів,
© 2014-2022  epi.cc.ua