Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

12. ФІРМА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


Фірма - це організація, яка найбільш ефективно використовує фактори виробництва з метою максимізації прибутку.
Об'єктом організації в цьому випадку виступають наступні три фактори виробництва:
1) земля, розглянута і як самостійний ресурс, і як «постачальник» природних економічних благ;
2) праця, в даному випадку передбачає не тільки робочу силу, безпосередньо бере участь у процесі виробництва, а й результати інтелектуальної праці, що виражаються в нових технологіях, відкриттях;
3) капітал, який передбачає не тільки фінансові потоки, але й засоби праці: будівлі, споруди, комунікаційні організації і т.д.
Організуючим суб'єктом виступає підприємець, рухомий підприємницької здатністю (як четвертий фактор виробництва).
Підприємницька здатність - це здатність людини створювати всілякі комбінації економічних ресурсів для виготовлення нових благ і послуг, відкриття нових технологій, освоєння нових ринків збуту, відкриття нових джерел сировини з метою отримання максимального прибутку.
Фірма як організаційно-правова категорія - це організація, що володіє одним або кількома підприємствами і що використовує ресурси для виробництва товару або послуги з метою отримання прибутку.
Підприємство - це відокремлений техніко-економічний комплекс, призначений для виробництва економічних благ.
На підприємстві ведеться Однопрофільне виробництво, а фірма часто володіє одним або кількома підприємствами і виробництвами.
1. За сфері виробництва розрізняють підприємства:
- матеріального виробництва в різних галузях;
- нематеріального виробництва, т.
е. займаються посередницькою діяльністю та наданням послуг.
2. Залежно від розміру підприємства бувають:
- дрібні (до 50 найманих робітників);
- середні (від 50 до 500 найманих робітників);
- великі (понад 500 найманих робітників).
3. Залежно від виду власності підприємства діляться:
- на індивідуальні, або приватні. Власником є одна людина. Такі підприємства самостійні, оперативні і володіють максимальним інтересом в отриманні доходів. До недоліків подібних підприємств можна віднести те, що їм складно залучити великі капітали, а також визначити їх терміни діяльності;
- товариства, або партнерства. Власниками є кілька людей, оскільки тут з'єднується капітал кількох осіб. Такі підприємства мають фінансової потужністю, колективним управлінням, свободою і оперативністю дій. До їх недоліків можна віднести мінливість і залежність партнерів, їх необмежену відповідальність;
- акціонерні товариства (корпорації). Такі підприємства мають можливість залучити додатковий капітал, відповідальність акціонерів обмежена. До їх недоліків можна віднести складність в управлінні, схильність до монополізації та ін
Акціонерні товариства поділяються на такі види:
- закриті товариства з обмеженою відповідальністю, акції яких розміщуються в закритому порядку за попередньою підпискою серед заздалегідь вибраних засновниками можливих власників. Відповідальність поширюється виключно на вкладений капітал;
- відкриті товариства з обмеженою відповідальністю, акції яких можна купувати і продавати без будь-яких обмежень.
Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями всім майном товариства.
Велику роль у функціонуванні фірми відіграє формування капіталу.
Капітал фірми - це величина всіх засобів виробництва, фінансових активів та готової продукції, що належать фірмі і знаходяться в обороті, виражена у вартісному відношенні.
Стартовий капітал - це капітал, необхідний для організації підприємницького бізнесу та покриття поточних витрат на початковій стадії виробництва.
До статей витрати початкового капіталу відносяться:
- реєстрація підприємства;
- відкриття банківського рахунку;
- покупка будівлі або права на оренду;
- покупка машин, обладнання, приладів, ліцензій, патентів;
- поточні витрати на сировину, матеріали, відрахування в соціальні фонди, на заробітну плату.
Джерела формування стартового капіталу бувають двох видів.
1. Внутрішніми (власними):
- прибуток від основної діяльності;
- амортизаційний фонд;
- виручка від реалізації майна.
2. Зовнішніми (позиковими):
- кредити;
- позики;
- інвестиції.
Підприємець, здійснивши вкладення капіталу в будь-яку сферу діяльності, ставить мету швидше отримати прибуток. Отримавши її один раз, він прагне до цього знову і знову, для чого йому потрібно здійснювати відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. ФІРМА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ "
 1. 6. Парі, азартні ставки і ігри
  фірма пропонує кращу і дешевшу продукцію в порівнянні з конкурентами. У ділових операціях стратегія присутній тільки в метафоричному
 2. 1. Процес утворення ціни
  фірма на певну дату продавала певну модель туфель по 6 дол за пару, відноситься до економічної історії. Дослідження поведінки цін на взуття за період з 1923 по 1939 р. є можливим, якими б досконалими не були застосовувані методи. Каталлактики показує, що підприємницька діяльність веде до знищення різниці цін, не викликаної транспортними витратами і
 3. 4. Облік витрат виробництва
  фірма можуть зажадати таких резервів і процедур, які дрібніший завод або фірма можуть уникнути. У багатьох випадках витрати, викликані такими резервами і процедурами, можуть бути з лишком компенсовані зниженням витрат внаслідок кращого використання потенціалу частини застосовуваних недосконале подільних факторів. В інших випадках цього може і не відбуватися. При капіталізмі легко можна
 4. 6. Монопольні ціни
  фірма, корпорація або інститут, а кілька власників, які бажають співпрацювати з метою встановити монопольну ціну замість конкурентної, то між ними має бути укладено угоду (зазвичай іменоване картелем і визначається американським антитрестовским законодавством як змова) , визначальне кожному учаснику частку m, яку йому дозволяється продати саме по монопольної ціною. Найважливішою частиною
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  фірма не є клієнтами більш ніж одного банку. Ми прийшли б до того ж результату, якби припустили, що є також люди, які є клієнтами більш ніж одного банку, і люди, які не є клієнтами жодного банку. Питання не в тому, чи існують межі емісії інструментів, що не мають покриття, для кожного з цих незалежно співіснують банків. Оскільки є межі емісії
 6. 6. Вплив минулого на діяльність
  фірма вважає, що зможе довести його до розуму і зробити корисним. 3. Негайне впровадження нововведення нерентабельно. Але фірма має намір впровадити його пізніше, коли буде замінювати знос устаткування. 4. Фірма бажає надихнути винахідника на продовження досліджень незважаючи на те, що до цих пір його спроби не привели до практично використовуваним нововведень. 5. Фірма хоче
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  фірма), що працює в даній області, вкладаєте поняття консалтингу власний сенс і додає йому власний відтінок, який визначається напрямом діяльності конкретної компанії. Кредитний консалтинг - надання консультаційних послуг у сфері залучення кредитного та інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, на думку фахівців
 8. 4.6. Додаткова інформація
  фірма, банк; - встановлене законом зобов'язання продавця відповідати за матеріальні недоліки об'єкта і за те, що об'єкт нерухомості вільний від боргових зобов'язань і не перебуває у власності третіх осіб. Генеральний менеджер проекту - інвестиційно-будівельна компанія, яка затверджується в якості відповідального виконавця реалізованої програми іпотечного кредитування і
 9. ПРИБУТОК СПОНУКАЄ БІЗНЕС ПРАЦЮВАТИ НА ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  фірма отримує прибуток. Прибуток є винагорода, що одержується власником фірми в тому випадку, якщо він виробляє товар, який оцінюється споживачами вище вартості ресурсів, необхідних для його виробництва. При цьому оцінка товару споживачами вимірюється їх готовністю платити за нього гроші, а вартість ресурсів - величиною, необхідної для "відкупу" їх у альтернативних можливостей
 10. КОНКУРЕНЦІЯ
  фірма, керована індивідуальним власником, партнерство, корпорація, колективне підприємство, що належить його працівникам, споживчий кооператив, комуна або що-небудь ще. Для того щоб мати успіх, необхідно пройти всього один тест - на ефективність витрачання ресурсів. Те ж саме відноситься і до розміру фірми. Для деяких видів продукції підприємство має бути
© 2014-2022  epi.cc.ua