Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

8.4. Фактори, що впливають на формування грошових потоків

Фактори, що впливають на формування грошових потоків можна розділити на дві групи - зовнішні та внутрішні.

Фактори, що впливають на формування грошових потоків


Зовнішні фактори: - Кон'юнктура товарного ринку. Підвищення кон'юнктури товарного ринку, в сегменті якого організація здійснює свою операційну діяльність, призводить до зростання обсягу позитивного грошового потоку по цьому виду господарської діяльності. Спад кон'юнктури може викликати тимчасовий брак грошових коштів при скупченні у організації значних запасів нереалізованої готової продукції; - Кон'юнктура фондового ринку. Зміна кон'юнктури впливає на можливості формування грошових потоків за рахунок емісії акцій і облігацій організації, а також впливає на формування грошових потоків, що генеруються портфелем цінних паперів організації, у формі одержуваних відсотків і дивідендів. Крім того, вона визначає ступінь ефективності використання тимчасово вільного залишку грошових коштів. - Кон'юнктура ринку позичкового капіталу. Залежно від кон'юнктури цього ринку зростає чи знижується обсяг пропозиції «коротких» або «довгих», «дорогих» або «дешевих» грошей, а відповідно і можливість формування грошових потоків організації за рахунок цього джерела (як позитивних - при отриманні фінансового кредиту, так і негативних - при його обслуговуванні та амортизації суми основного боргу).
- Система оподаткування організацій. Податкові платежі становлять значну частину відтоку грошових коштів, а законодавчо встановлений порядок податкових платежів визначає характер цього потоку в часі. Будь-які зміни в податковій системі (поява нових видів податків, зміна ставок оподаткування, скасування або надання податкових ллють, зміна порядку та строку сплати податків тощо) ведуть до відповідних змін у відтоку грошових коштів; - Форми кредитування постачальників і покупців продукції: передоплата, готівковий платіж, відстрочка платежу (надання комерційного кредиту). Вплив цього фактора проявляється у формуванні як надходження грошових коштів (при реалізації продукції), так і їх відтоку (при закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо); - Форми здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів. Характер цих операцій впливає на формування грошових потоків у часі. Так, розрахунок готівкою прискорює рух грошових коштів, а розрахунки векселями, чеками, акредитивами та іншими платіжними документами відповідно їх уповільнюють. Внутрішні чинники: - Тривалість операційного циклу. Чим коротша тривалість цього циклу, тим більше оборотів здійснюють грошові кошти, інвестовані в оборотні активи, і відповідно тим більше об'єм і вище інтенсивність як позитивного, так і негативного грошових потоків організації; - Реалізація інвестиційних програм.
Формує істотну частину відтоку грошових коштів, збільшуючи одночасно потреба в нарощуванні позитивного грошового потоку; - Амортизаційна політика організації. Вибрані організацією методи амортизації основних фондів і нематеріальних активів, а також терміни їх амортизації створюють різну інтенсивність амортизаційних відрахувань, які грошовими коштами безпосередньо не обслуговуються. Разом з тим, будучи елементом формування ціни продукції, амортизаційні відрахування справляють істотний вплив на величину надходжень грошових коштів від реалізації продукції. При прискореної амортизації активів у складі чистого грошового потоку зростає частка амортизаційних відрахувань; - Сезонність виробництва і реалізації продукції. Робить істотний вплив на формування грошових потоків організації в часі, визначаючи ліквідність цих потоків по окремих тимчасових інтервалах і ефективність використання тимчасово вільних залишків грошових коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.4. Фактори, що впливають на формування грошових потоків "
 1. 8.1. Мета і завдання управління грошовими потоками
  формування достатнього обсягу грошових коштів організації відповідно до потреб її господарської діяльності; - оптимізація розподілу обсягу сформованих грошових ресурсів організації за напрямами господарської діяльності; - забезпечення високого рівня фінансової стійкості і платоспроможності організації; - максимізація росту чистого грошового потоку, що забезпечує
 2. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 3. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  факторів виробництва і зустрічні потоки відповідно доходів і витрат вітчизняних домашніх господарств. Модель кругообігу відкритої
 4. Практичні завдання
  грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали протягом останніх
 5. НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ (ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ)
  фактори, крім цін, що впливають на попит і пропозицію товарів на ринку. До нецінових факторів належать доходи покупців, витрати виробництва товару, мода, надання дотацій, наявність на ринку взаємодоповнюючих і взаємозамінних товарів, запаси і ряд інших факторів, у тому числі психологічної
 6. Основні поняття
  фактори, що впливають на рівноважний стан
 7. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема, перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу об'єкта в n
 8. 13.5. Планування потоку коштів
  фактори, які можуть вплинути на діяльність організації і тим самим передбачити кошти запобігання негативним
 9. 6. Культурні фактори
  фактори, що впливають на споживання випускається в регіоні продукції або послуги, що надаються, а також зворотний вплив і вплив. 2. Передбачувані зміни в культурному середовищі в регіоні, країні та світі в коротко-, середньо-і довгостроковій перспективі. 3. Основні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків змін у культурній
 10. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Фактори виробництва. Домашні господарства володіють факторами виробництва і споживають всі товари і послуги, вироблені фірмами. Рис. 2.1 ДІАГРАМА КРУГООБІГУ ПОТОКІВ На діаграмі схема-тично представлена організаційна структура економіки. Рішення приймають-ся домашніми господарствами і фірмами, взаємодій-ствующими на ринках товароо і послуг (домашні госпо-
 11. Чистий потік капіталу
  факторів
 12. 2. Модель кругових потоків. Суб'єкти кругообігу. Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор.
  факторів виробництва і т.д. Причина і наслідок міняються місцями, і модель кругових потоків приймає вид кругообігу . Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор. Сучасна дійсність дає чимало приводів для аналізу місця і ролі держави в економіці. Ринкова економіка і економічні функції держави нерозривно пов'язані між собою. Основною функцією
 13. 2.1. Фактори , що впливають на вартість нерухомості
  фактора, що впливають на вартість нерухомості. 1. Попит - кількість даного товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців. Найбільший потенційний попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла - комфортність проживання. Для
 14. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  факторів. Багатофакторність валютного курсу відбиває його зв'язок з іншими економічними категоріями - вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і т. д. Формування валютного курсу - це складний процес, обумовлений взаємозв'язком національної та світової економіки та політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються різні курсоутворюючої фактори та їх
 15. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  грошовими потоками
 16. 8.3. Політика управління грошовими потоками
  факторів економічного середовища: - висока динаміка основних макроекономічних показників; - темпи технологічного прогресу; - коливання кон'юнктури фінансового і товарного ринків; - непостійність державної податкової та інвестиційної політики; - зміна форм регулювання грошового обороту; - майбутній перехід до нової стадії життєвого циклу. Кожній із стадій життєвого циклу
© 2014-2022  epi.cc.ua