Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У цій главі представлена теорія попиту і пропозиції, розглядається поведінка покупців і продавців і їх взаємодію

У цій главі представлена теорія попиту та пропозиції, розглядається поведінка покупців і продавців і їх взаємодію один з одним. Ми розберемо механізм формування під впливом сил попиту та пропозиції цін в ринковій економіці та їх роль у розподілі обмежених економі-чеських ресурсів. 88 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Ринки і конкуренція Ринок - група покупців і продавців певного товару або послуги. Терміни «попит * і« пропозиція * використовуються для опису поведінки взаємо-діючих на ринку людей. Ринок - це група покупців і продавців певного товару або послуги. Покупці як група визначають попит на товар, а продавці як група - пропозиція товару.
Перш ніж приступити до аналізу поведінки покупців і продавців, ми розглянемо значення терміну «ринок» і його види. Конкурентні ринки Конкурентний ринок - ринок, на якому багато покупців і продавців, тому кожен з них надає незначну-тельное вплив на ринкову ціну. Форми ринку різноманітні. Іноді ринки прекрасно організовані - на рин-ках багатьох сільськогосподарських продуктів покупці і продавці зустрічаються в строго певний час у заздалегідь обумовленому місці, а спеціальні робіт-ники допомагають їм встановити ціни і оформити продажу. Набагато частіше ринки хаотичні. Розглянемо ринок морозива в визначений-ном місті. Ніхто не в силах передбачити, коли саме покупцеві захочеться поласувати морозивом, а його продавців можна зустріти в найнесподіваніших-них місцях, та й пропонують вони дещо відрізняються продукти.
Відсутня аукціоніст, який називає ціни на морозиво. Кожен продавець вивішує свій прейскурант на морозиво, а кожен покупець самостійно вирішує, ка-де кількість стаканчиків або пачок морозива він придбає в магазині. Міський ринок морозива (не що б організацією) формують групи покупців і продавців морозива. Кожен покупець знає, що є кілька продавців, у яких він має можливість вибрати певний сорт морозива, а кожен продавець знає, що його товарпочті не відрізняється від продукту, пропонованого конкурентами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У цій главі представлена теорія попиту і пропозиції, розглядається поведінка покупців і продавців і їх взаємодія "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що люди не жадають знання заради нього самого. Завдання вченого розчистити дорогу для успішної діяльності. При розробці теорії завжди мається на увазі її практичне застосування. Не існує чистої науки і безкорисливого пошуку істини. Щоб
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  цій ситуації і втрачає всякий сенс поза цим контекстом. У фізиці ми маємо справу з змінами, що відбуваються в явищах, які сприймаються органами чуття. Ми відшукуємо регулярність в послідовності цих змін, і ці спостереження ведуть нас до створення фізичної науки. Нам нічого не відомо про первинних силах, стимулюючих ці зміни. Для вивчає розуму вони суть кінцева даність
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  цієї школи жили в Ав-стрії і викладали в австрійських університетах. Деякі називають австрійську школу психологічної школою, а також школою граничної корисності. Але фактично австрійський-ська школа стала міжнародним явищем. Вона мала багато прихильників в Німеччині, в Англії, в США і в царській Рос-ці. Зокрема одним з перших пропагандистів ідей цієї "школи в Росії був
 4. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  цієї моделі взаємодія рівня цін і обсягу випуску продукції в кінцевому підсумку призводить до встановлення рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Може здатися привабливим розглядати модель сукупного попиту та сукупної пропозиції як більш масштабний варіант моделі ринкового Сукупна пропозиція Рівень цін Обсяг випуску Рівноважний обсяг випуску
 5. 1.3. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  цієї моделі взаємодія рівня цін і обсягу випуску продук-ції в кінцевому підсумку призводить до встановлення рівноваги сукупність-ного попиту та сукупної пропозиції. Аналогічно основних висновків з мікроекономіки макроекономічна аналіз дозволяє зробити висновок, що більш високі ціни ство-ють стимули до розширення виробництва і навпаки. Одночасно зростання цін за інших рівних умов веде до
 6. 2. Коротка характеристика наукової спадщини Кондратьєва, Методологічний підхід до загальної теорії економічної динаміки
  цій роботі Кондратьєв систематизував і розвинув ідеї, що стосуються методології дослідження економічних процесів, втом1 числі змісту базисних понять: рівноваги, статики, динаміки-] ки , висловлені в попередніх роботах. Кондратьєв розробляв зазначені проблеми в період, коли на Заході був здійснений якісний стрибок п розвитку теори! загальної рівноваги: було вперше строго
 7. 5. Надлишок споживача
  цією проблемою за-лягає у безпосередній роботі з крівиміспроса окремих споживачів або груп потреби-телей. | У гол. 3 ми стверджували, що власна ціна то-вару, ціни інших товарів, споживчі доходиі смаки - все це впливає на обсяг попиту. У дан-ної главі ми побудували економічну модель по-споживчих поведінки, яка показує, каквзаімодействіе цих факторів впливає
 8. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  цієї помилкової точки зору стала ідея про те, що існує пропорційність у змінах сукупних кількості грошей і грошових цін. Але спроби критиків розкрити помилки, властиві кількісної теорії, і замінити її більш задовільною теорією не увінчалися успіхом. Прагнучи спростувати наявність причинного зв'язку між рухом цін і змінами кількості грошей , вони не боролися з помилками
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  цією ставкою, з поправкою в кожному випадку на підприємницьку компоненту, можуть зайняти стільки, скільки забажають. Додаткові кредити можна розмістити тільки при нижчій валової ринкової ставки. Не має значення, чи виявляється падіння валової ринкової ставки в арифметичному зменшення процентів, застерігаються в кредитних договорах. Може статися, що номінальні процентні ставки
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  цієї школи визнають безробіття природним явищем, що виконує функцію кругообігу незайнятої частини працездатного населення. Основні ідеї кейнсіанської школи коротко можна звести до наступного: - при даному рівні інвестицій та грошової заробітної плати економічна система в будь-якому короткостроковому періоді може перебувати в стані стійкої рівноваги при неповній зайнятості, що
© 2014-2022  epi.cc.ua