Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Етапи діалектичного синтезу


Процедура діалектичного синтезу, як і будь-якого іншого методологічного прийому, може бути до певної міри формалізована, хоча головне в ній ста-новить, звичайно, творчий початок.
Саму процедуру можна розбити на три етапи. На першому етапі необхідно диагно-стіровать цю ситуацію як тупикову і усвідомити той факт, що вихід з ту-піку можливий тільки за допомогою діалектичного синтезу. Важливість першого етапу нель-зя недооцінювати, так як тривалість періоду застою і кризи теорії визначається тим, наскільки швидко ми зможемо усвідомити необхідність і невідкладність саме діалектичної синтезу, і тільки його, для вирішення поставленого завдання. (Виходячи з цього, можна припустити, що спроба механічного об'єднання теорій, розпочата Маршаллом, тільки загальмувала вирішення проблеми вартості).
У нашому випадку в наявності класична ознака безвихідність ситуації - наявність декількох (трьох, а з урахуванням неокласичної теорії, навіть чотирьох) несумісних і антагоністичних підходів, кожен з яких, очевидно, не може привести до успіху. Тому зроблений вище висновок про те, що вирішення проблеми вартості слід шукати на основі діалектичного синтезу існуючих концепцій, слід вважати відпо-вующим логіці нашого аналізу.
В якості ще одного прикладу тупикової ситуації можна навести конкуренції не-оклассіческой і кейнсіанської теорій. З методологічної точки зору абсолютно не важлива сутність розбіжностей між ними, досить знати, що для лікування одних і тих же проблем (наприклад, інфляції або безробіття) обидві наукові школи часто пропонують зовсім протилежні і взаємовиключні заходи. Хоча обидві теорії ще ісчер-пали повністю свої ресурси і не загубили здатності до саморозвитку, кожна з них окремо не може, між тим, забезпечити теоретичну базу для вирішення проблем, що стоять перед світовою економікою.
Очевидно, що вихід з глухого кута слід шукати на ос-нове діалектичного синтезу двох підходів, оскільки вживали спроби їх механічного об'єднання не привели до позитивного результату.
На другому етапі необхідно здійснити критичний аналіз існуючих теорій вартості. З них повинні бути зняті догматичні нашарування, а для цього насамперед варто звільнитися від ідеологічної упередженості.
Дуже важливим і абсолютно необхідним кроком на цьому шляху є уніфікації-ція категорійного апарату проблеми вартості. Саме в системі категорій найяскравіше проявляється догматичний підхід та ідеологічна зашореність. Несумісність понятійних апаратів різних теорій перешкоджає зближенню позицій. При наявності термінологічних бар'єрів злиття існуючих теорій з утворенням єдиної концепції нездійсненно.
На третьому етапі, етапі власне діалектичного синтезу, на базі впорядкований-ної та уніфікованої системи категорій повинна народитися якісно нова, синтети-чна концепція вартості, що поєднує в собі елементи і досягнення існуючих теорій (саме в цьому полягає синтез), але одночасно долає притаманну їм обмеженість. Незважаючи на синтетичний характер, нова концепція не повинна зводитися до простої суми вихідних теорій. При цьому вона, на відміну від неокласичної-го напрямку, повинна базуватися на єдиній теоретичній основі. Це найскладніша стадія, що не піддається формалізації.
Цей процес не зводиться до чисто «бухгалтерського» обліку всіх позитивних і негативних сторін вихідних концепцій, подібний підхід веде до еклектики, але не діалектики. Процес діалектичного синтезу - як народження дитини. Дитина несе в собі ознаки обох батьків, але ні фізіологічно, ні психологічно повністю їх не копіює.
Людський індивідуум значно багатшими простої сукупності спадщині-них ознак. Ця аналогія ще раз пояснює відміну діалектичного синтезу від меха-нического, еклектичного об'єднання теорій.
На основі сказаного можна перерахувати головні принципи та ознаки методу діалектичного синтезу.
Успішне вирішення поставленої задачі можливе тільки за умови повного виключення «партійних», ідеологічних уподобань. Абсолютизація якоїсь однієї концепції неприпустима. Слід визнати, що існуючі теорії адекватно відображаючи-ють окремі сторони економічного феномена під назвою «вартість», але жодна з них не здатна пояснити його цілком. Тому існуючі теорії не исключа-ють, а доповнюють один одного, і їх протиставлення є методичною помилкою. Замість застосування різних теорій для опису й аналізу різних етапів і сторін про-процесу формування вартості (так надходив Маршалл) необхідно використовувати їх в нерозривному зв'язку, в єдиному потоці, в якому вже неможливо буде виділити окремі-ні складові.
Якщо це вдасться здійснити, нова, синтетична теорія вартості буде, з од-ної сторони, включати в себе головні положення вихідних теорій, але, з іншого боку, якісно відрізнятися від них і не зводитися ні до однієї з них.
І ще одна необхідна передумова успішності діалектичного синтезу - простота рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи діалектичного синтезу "
 1. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування людського суспільства, а властивий
 2. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  етапи в розвитку людського суспільства. 1 К-Маркс. Капітал, т. I, стор 8. 93 Значить, найбільша заслуга Маркса полягає в тому, що він створив вчення про суспільно-економічних форма-ціях. Але для того щоб характеризувати окремі гро-но-економічні формації, потрібно було мати уявлення про виробничі відносини. У свою чергу, щоб рас-крити природу
 3. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  діалектичний метод веде до бланкізму, який розглядався як смертельний гріх марксизму. Звинувачення Маркса і Енгель-са в бланкізму - звичайний прийом опортуністів. Вчення Маркса і Енгельса нічого спільного не мало з бланкізму. Бланки та його послідовники орієнтувалися на тактику заго-злодіїв, спиралися на незначну меншість і вважали, що за допомогою змов можна здійснити
 4. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  діалектичний. Спеціальні методи: - економетричний; - позитивний і нормативний; - економічного експерименту; - ідеологічний. Економічна теорія розробляється конкретними людьми, якими рухають мотиви, часто не збігаються з інтересами інших людей. Тому економічна теорія неминуче привносить в оцінку господарського життя ідеологічний відтінок в частині справедливості,
 5. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  діалектична взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин. Економічна теорія (дотримуючись традицій економіці та узагальнюючи підходи й аспекти, вироблені галузевими і спеціальними економічними науками) більшою мірою вивчає ці відносини, або те, як безпосередній виробник використовує техніку, економить електроенергію, сировину і т. п. Вона більше оперує такими
 6. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до чогось», «шлях пізнання» (або дослідження). У найзагальнішому філософському сенсі воно означає спосіб пізнання як певну сукупність або
 7. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  етапи як тотожність, відмінність, протилежність, конфлікт і вирішення протиріччя, перехід його у вищу форму. Найбільш швидко економічний прогрес розвивається на перших трьох етапах еволюції суперечності. Рух суперечності забезпечується, насамперед, більшою активністю заперечує, революційної сторони. Такою стороною в межах суспільного способу виробництва є
 8. § 12.Товар і його властивості
  діалектичним єдністю споживчої вартості і вартості, то це єдність слід враховувати при оцінці товарного продукту або послуги. Необхідно системно підходити до марксистської теорії вартості і ціни, а не ізольовано тлумачити першу главу «Капіталу». Зокрема, важливо концептуально трактувати Марксове положення про те, що основа вартості товару - суспільно необхідні витрати
 9. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  діалектичний підхід до аналізу сутності даної категорії. Певною мірою це і внеисторический підхід, оскільки стверджується, що капітал існував у всіх суспільно-економічних формаціях. Даючи таке тлумачення сутності капіталу, вони абстрагуються від поняття «наймана праця», від протиріч між власниками значних засобів виробництва і безпосередніми виробниками,
 10. Методологія економіки
  діалектичного мислення, особливо діалектичної логіки. Остання покликана забезпечити якісне розуміння об'єкта як основу ефективного кількісного його подання. Логіка і діалектика не стали нормою розуміння реальності, в тому числі і економіки. Необхідність застосування логіки і діалектики в процесі вивчення економіки усвідомлена давно, але далеко не повністю реалізована.
© 2014-2022  epi.cc.ua