Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

2.1 Економічне утримання робочої сили та зв'язок її з ринком праці

Носій трудових відносин у суспільстві - працююча частина населення. Ця категорія людей, а також ті. хто хотів би працювати, але за різними обставинами не працює, представляє об'єкт, що має визначений економічний зміст, який досліджує економіка праці. Вивчення ресурсів для трудової діяльності має велике значення для оцінки ринку праці та проведення державою відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості.
Згідно Рекомендацій міжнародних статистичних конференцій статистиків праці і Міжнародної організації праці (МОП) все населення України можна розділити на економічно активне і економічно неактивне.
Економічно активне населення, або робоча сила, представляє частину населення, забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. Чисельність цієї групи включає зайнятих і безробітних.
До зайнятих відносять осіб обох статей у віці 16 років і старше, а також осіб молодших віків, що у розглянутий період:
? виконували роботу за наймом за винагороду на умовах повного або неповного робочого часу, а також іншу приносить дохід роботу;
? тимчасово відсутні на роботі через хворобу, відпустки, вихідних днів, страйки і інших подібних причин;
? виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві.

До безробітних відносять осіб 16 років і старше, що у розглянутий період:
? не мали роботи (прибуткового заняття);
? займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційні служби зайнятості, до адміністрації підприємств, поміщали оголошення у пресі або робили кроки до організації власної справи;
? були готові приступити до роботи;
? проходили навчання або перепідготовку за направленням служби зайнятості.
Для віднесення до категорії «безробітний» обов'язково наявність у осіб трьох перших умов.
Учні, студенти, пенсіонери та інваліди враховуються в якості безробітних, якщо вони займалися пошуком роботи і були готові приступити до неї.
Економічно неактивне населення - та частина населення, яка не входить до складу робочої сили. До неї належать:
? учні, студенти, слухачі, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах;
? особи, які отримують пенсію по старості і на пільгових умовах;
? особи, які отримують пенсію по інвалідності;
? особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами;
? зневірені знайти роботу, тобто припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, але які можуть і готові працювати;
? інші особи, яким немає необхідності працювати, незалежно від джерела доходу.

В умовах ринкових відносин і вільної праці реальне значення для економіки має чисельність економічно активного населення - робочої сили як чинника, що утворює ринок праці.
Ринок праці - це складова частина структури ринкової економіки, який функціонує в ній поряд з іншими ринками: сировини, матеріалів, товарів народного споживання і послуг, житла, цінних паперів тощо
У найзагальнішому вигляді під ринком 'праці розуміють систему суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією робочої сили, або її купівлею і продажем. Робоча сила як здатність виконувати певний працю саме продається і купується. Ціною робочої сили є заробітна плата.
На ринку праці одна сторона - продавці - представлена шукачами підходящої роботи, інша - покупці - представлена роботодавцями-підприємцями або їх представниками.
Результатом задоволення взаємного інтересу працівника і роботодавця є договір найму, трудовий договір або контракт.
Подоланню негативних тенденцій в процесах відтворення населення служить політика держави, спрямована на стимулювання народжуваності, зміцнення сім'ї, зниження захворюваності та смертності населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 Економічний зміст робочої сили і зв'язок її з ринком праці "
 1. ТЕМА 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  робочої
 2. Вартість робочої сили
  економічного і культурного рівня розвитку тієї чи іншої країни. У вартість робочої сили входить і вартість життєвих засобів, необхідних для утримання сім'ї найманого працівника, як неодмінна умова природного відтворення робочої
 3. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 4. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  економічних
 5. 13.5. Використання робочої сили
  економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 6. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 7. Контрольні питання і завдання
  економічного характеру вона передбачає? 8. Охарактеризуйте еміграційну політику держави. 9. Які зміни відбулися в міграції робочої сили в Росії 90-х років? Охарактеризуйте сучасний стан міграції робочої сили в Росії. Які її основні причини? 10. Як російське законодавство регулює міграцію робочої сили?==================================**
 8. Пропозиція праці
  робочих годин на тиждень, рівня кваліфікації та якості робочої сили, культури, релігії, національних традицій. Пропозиція робочої сили постійно змінюється. На ринок праці вперше вступає молодь, в нього втягується все більше число жінок. Одні знаходять роботу, інші перебувають в її пошуку, треті втрачають надію і опиняються поза складу робочої сили. Від рівня заробітної плати залежить
 9. Методологія аналізу додаткової вартості
  зміст даних категорій, тому немає сенсу знову зупинятися на їх розкритті. Другим важливим методологічним прийомом стало розмежування двох категорій: праці та робочої сили. Виходячи саме з того, що найманий працівник продає робочу силу, а підприємець, купивши її, починає використовувати її функцію - працю, К. Марксу вдалося виявити джерело створення вартості, що перевищує вартість
 10. 2. Процес створення додаткової вартості
  утримання сім'ї. В результаті операції на ринку праці найманий працівник продає свою робочу силу підприємцю. Вартість робочої сили, виражена в грошах, називається ціною робочої сили, яка виступає у формі заробітної плати. З точки зору працівника заробітна плата є доходом, з точки зору підприємця вона розглядається як витрати на придбання робочої сили, або на
 11. Глава 14. Трудові ресурси
  економічного та соціального життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок
 12. № 84. Економіка фашистської Німеччини
  робочої сили та трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи призвели до знищення ринкової
 13. Запитання для самоперевірки
  економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік,
 14. Абсолютна додаткова вартість
  робочого дня за рамки необхідного робочого часу, протягом якого праця робітника створює еквівалент вартості своєї робочої сили. Додаткова вартість, отримана внаслідок подовження робочого дня за рамки необхідного робочого часу, називається абсолютною додатковою вартістю. Прихованою формою подовження робочого дня є підвищення інтенсивності праці. Справа в тому, що при підвищеній
 15. Інфраструктура ринку праці
  робочих місць і структурі наявної незайнятої робочої сили. Йдеться про біржах праці, бюро з працевлаштування, від організації роботи яких залежить швидкість і чіткість функціонування ринку праці. Однак не слід спрощувати і обмежувати ринок праці біржею праці та іншими інститутами з працевлаштування. У зв'язку зі специфікою ринку праці, з високим ступенем його зарегульованості торг починається
 16. Фактори впливу на вартість робочої сили
  утримання сім'ї здійснюється в цьому випадку доходами, одержуваними не тільки главою сім'ї, але і її членами. До факторів, що викликають підвищення вартості робочої сили, слід віднести перш за все зростання кваліфікації найманих працівників, розширення потреб у нових товарах і послугах їх сімей. Це прямо пов'язано з підвищенням вимог до загальноосвітньої та спеціальної підготовки працівників,
 17. 23. Ринку праці та її сутність
  економічних відносин в галузі використання робочої сили (відтворення, функціонування, соціального захисту) на різних рівнях господарювання. У ринковій економіці система виробничих (економічних) відносин базується на вільній купівлі і продажу робочої сили, в силу чого ці відносини називаються «ринковими». Ринок праці характеризується наступними елементами: попит на робочу
© 2014-2022  epi.cc.ua