Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

95. Економічні теорії та економічна політика.


Економічна наука може бути з деякою часткою умовності розділена на позитивну науку (теоретичний розділ) та нормативну науку (прикладної розділ), що містить рекомендації, принципи, установки, яких слід дотримуватися у практичній діяльності.
І той і інший розділ економічної науки розвиваються під впливом практики. Вони прагнуть осягнути суть процесів, що відбуваються в економічній дійсності, зрозуміти взаємозв'язок факторів, взаємодія причин і наслідків, виявити стійкі тенденції, прогнозувати ймовірний перебіг подій.
Економічна теорія не містить готових рецептів. Вона допомагає осмислити, що відбувається, але прийняття рішень, вибір варіантів залишаються прерогативою економічної політики.
Економічна політика висуває цілі, визначає пріоритети, приймає рішення і проводить їх в життя. При цьому політик враховує не тільки економічні параметри, але і всю сукупність соціальних, психологічних, екологічних, організаційних, полі-тичні факторів.
Економічна політика постійно стикається з новими, часто непередбаченими проблемами, ставить їх перед аналітиками і розробниками.
Деякі автори стверджують, що аналіз економічних явищ дозволяє виявити настільки ж стійкі закономірності, що й в фізичних науках.
Їм заперечують, акцентуючи увагу на незмірно більшої складності суспільних явищ в порівнянні з фізичними або технічними.
Економічна дійсність надзвичайно різноманітна, суперечлива і мінлива. І економічна наука, яка має справу з настільки динамічними і непередбачуваними феноменами, як правило, не може претендувати на абсолютно точне, адекватне відображення реальних процесів і взаємозв'язків. Вона осягає істину з відомого-ної ступенем наближення. У міру відбуваються в економіці змін уточнюються або відкидаються колишні уявлення, збагачується понятійний апарат, робляться нові узагальнення і висновки.
Дискусії та суперечки між прихильниками різних теорій, шкіл і концепцій ніколи не вщухають. Підвищується достовірність висновків і точність прогнозів. Удосконалюються методи аналізу. Повніше враховуються нові явища і національні особливості.
Сьогодні як і раніше актуальний оптимістичний погляд Кейнса. «Події прийдешніх років, - стверджував він, - будуть спрямовуватися не свідомими діями державних діячів, але прихованими течіями, безперервно біжать під поверхнею політичної історії, результати якої ніхто не в змозі передбачити. Нам дано лише один спосіб впливати на ці приховані течії; цей спосіб полягає у використанні тих сил просвіти та уяви, які змінюють думки людей.
Проголошення істини, викриття ілюзій, розширення і просвітництво людських почуттів і умів - такі наші кошти ».
Література
Бартенєв С.А. Економічні теорії та школи (історія і сучасність): Курс лекцій. - М.: БЕК, 1996. - Передмова; гл. 18, 19.
Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М.: Справа Лтд, 1994. - Введення; гл. 17.
Гелбрейт Дж.К. Історія економічної науки: минуле як теперішнє. Препринт, реферат. - М.: ИНИОН, 1989.
Зайдель X., Теммі Р. Основи вчення про економіку. - М.: Справа Лтд, 1994. - Гол. 6. Кон'юнктура та економічна політика.
Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей / / Вибрані твори. - М.: Економіка, 1993. - Гол. 26.
Курс перехідної економіки / За ред. Л.І. Абалкін. - М.: Фінстатін-форм, 1997. - Введення; Висновок.
Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. - М.: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1997. - Гол. 1,28.
Хантінгтон С.П. Захід унікальний, але не універсальний / / МЕіМО. 1997. № 8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 95. Економічні теорії та економічна політика. "
 1. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  економічну рівновагу є центральною проблемою національної економіки та ключовою категорією економічної теорії та економічної політики. Воно характеризує збалансованість і пропорційність економічних процесів: виробництва і споживання, пропозиції та попиту, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. Рівновага відбиває той вибір,
 2. 1. Рівноважний функціонування національної економіки
  економічну рівновагу є центральною проблемою національної економіки та ключовою категорією економічної теорії та економічної політики. Воно характеризує збалансованість і пропорційність економічних процесів: виробництва і споживання, пропозиції та попиту, виробничих витрат і результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. Рівновага відбиває той вибір,
 3. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  економічної теорії являє собою систематичний виклад епістемології, методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською, французькою, іспанською, італійською, китайською, японською та румунською мовами. Для
 4. Передмова
  економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром
 5. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї не вписувалася, то вина може покладатися тільки на незадовільну трактування економістами своїх завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує
 6. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам
 7. 3. Апріорі і реальність
  економічними поясненнями, це залишається невідомим. Довгий ряд безуспішних спроб вирішити порушені проблеми показує як непросто було досягти сучасного стану знання. Те, що апріорна наука не забезпечила нам повного пізнання реальної дійсності, не означає її неповноцінності. Її поняття і теореми є знаряддями мислення, які відкривають шлях до повного розуміння
 8. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  економічних проблем pluralis gloriosus переростає в pluralis imperialis **** і в цій якості відіграє значну роль, прокладаючи шлях для схвалення доктрин, що визначають міжнародну економічну
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
  економічних питань. Відповідно сперечаються і історики. Прихильник расистської доктрини нордичного арійства ігноруватиме будь-який документ про інтелектуальних і духовних досягненнях неповноцінних рас як неправдоподібний і просто-напросто неймовірний. Він буде ставитися до такого свідченням точно так само, як сучасні історики відносяться до вищезгаданого китайському свідченням. Ні
 10. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  економічної науки. Він усвідомлював своє безсилля дати відповідь на заперечення економістів щодо здійсненності соціалістичних проектів. Насправді він в такій мірі був полонений англійської класичної політекономією, що був твердо впевнений у її невразливості. Він або ніколи не знав про сумніви, які класична теорія цінності викликала у розсудливих вчених, або, якщо щось і
© 2014-2022  epi.cc.ua