Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефекти доходу та заміщення


Графічні методи, які ми розробили, по-могают проілюструвати ефекти доходу і заме-щення, що є наслідком збільшення ціни, ідоказать, що ефект заміщення при збільшенні це-ни завжди негативний. На рис 6П-3 показано уве-личение ціни їжі з 5 до 10 дол, яке пріводітк зсуву бюджетної лінії з положення AF в поло-ються AF. Припустимо, що внаслідок цього по-споживчих пара Марж переміщається з точки е (6 год розваг і 8 фунтів їжі) у точку е ".
Щоб поділити зрушення, обумовлений збільшен-ням ціни, на ефект доходу і ефект заміщення, ми спочатку будуємо гіпотетичну бюджетну чи-нию НД (кольорова лінія), паралельну новій лініібюджетних обмежень (AF '), але проходить через
115
точку , що характеризує колишню потребітельскуюпару (е). Таким чином, нд описує гіпотетічен-ську ситуацію, в якій і їжа, і розваги стоят10 дол, як це має місце на AF '. Графік покази-кість, що максимальна кількість їжі, яке мо- жет бути куплене на BQ становить 14 одиниць. прицінитися їжі в 10 дол це означає, що дохід на ВСдолжен дорівнювати 140 дол (14 х 10 дол.)
Тепер уявімо собі переміщення бюджет-ної лінії Марж з положення AF в положеніеAF, що відбувається за два кроки.
Ефект замещеніяпрі збільшенні ціни їжі являє собою вимірюв-ня попиту, викликане зсувом бюджетної лініііз положення AF в положення НД, а ефект дохо-так - це реакція, яка послідувала б зі сто-ку Марж на зрушення бюджетної лінії з положе-ня НД в положення AF '. Давайте розглянемо етіеффекти по порядку.
Перший зсув - з положення AF в положеніеВС - полягає у зміні відносних ценнаряду з компенсуючим зміною денежногодохода (у доларах), так що вихідна пара в точці Євсєєв ще є допустимою. Тепер покажемо, чтодо тих пір, поки поведінка Марж є послідовність (несуперечливим), вона відреагує наетот зрушення рухом до такої точки , як, напри-мер, е 'зліва від точки е.
Марж могла б купити будь-яку з споживач-ських пар, представлених точками, що лежать спра-ва від е - між ЄІС, коли її бюджетна лініябила AF, але вона замість цього вибрала пару, наданих точкою е. Тим самим вона показала, чтопредпочітает е всім точкам, лежачим праворуч відданої на лінії НД, і було б непослідовний-ним для неї вибрати одну з тих точок тепер, ко- да вона все ще може дозволити собі точку е. У со-відповідності з цим Марж повинна переміститися ВТАК точку, як точка е ', ліворуч від е на ВС.
Такимобразом, ми показали, що незалежно від предпоч-тений Марж ефект заміщення, пов'язаний з повели-чением відносної ціни їжі, призводить до скор-щенію обсягу попиту на їжу. Або, мовою даннойглави, - дія ефекту заміщення вследствіеувеліченія ціни будь-якого блага на величину спросана дане благо є негативним
Другий крок при зсуві з положення AF в поло-ються AF 'полягає в переміщенні від НД до AF'. Але цей другий крок являє собою просто зни-ження доходу з 140 до 100 дол при тому, що це -ни обох благ зберігаються постійними на уровне10 дол Реакція на цей зсув представляє собою, очевидно, ефект доходу внаслідок збільшення це-ни їжі. Так як і їжа, і розваги є нормальними благами, то в кінцевій оптимальної точ-ке е " пред'являється менший попит і на те, і на
інше, ніж у точці е \ Оскільки обидва ефекту (і за-міщення, і доходу) носять негативний характер, результуючий (чистий) ефект внаслідок збіль-чення ціни їжі повинен полягати в сокращенііоб'ема попиту на їжу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефекти доходу і заміщення "
 1. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
  ефектом доходу та ефектом заміщення. Щоб краще зрозуміти зміст кожного з них, розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци »- (Ефект доходу.) -« Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати
 2. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Ефектами доходу і заміщення. На нашому графіку ефект доходу відображається переме-щением уздовж кривої байдужості /, з точки А в точку S, характеризуемую новим значенням граничної норми заміщення. Ефект доходу проявляється в переході від точки В на кривій безраз-личия /, в точку С на кривій байдужості I2. маємо можливість умовно уявити це переміщення як
 3. Оскільки дівчина завжди хотіла б більше отди-хать, відповідно, витрачати на проведення дозвілля більше грошей, вона
  ефектів доходу та заміщення, виникають при збільшенні заробітної
 4. Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Збільшення погодинної опла-ти праці Саллі призвело до зростанню ціни її дозвілля щодо роботи, тому у неї з'являється стимул до наполегливої багатогодинного праці. Іншими словами, при підвищенні зарплати ефект заміщення спонукає Саллі до збільшен-нію числа робочих годин, що, в свою чергу, визначає висхідний характер кривої пропозиції праці. Звернемося до впливу
 5. Ефект доходу та ефект заміщення
  ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 6. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  ефекти доходу і заміщення. Перший вказує на те, що при більш низькій ціні товару споживач може купити його, не відмовляючи собі в придбанні інших альтернативних товарів, другий виражається в тому, що при більш низькій ціні споживач хоче придбати дешевий товар замість аналогічних, які стали відносно дорожчими. Обидва ефекти діють в одному напрямку (тобто зумовлюють зростання
 7. Закон попиту
  ефекти заміщення, то всекрівие попиту були б убутними. Як толькокакой-то конкретний товар стає більш доро -гим щодо інших товарів за інших рав-них умовах, то споживчий попит на негоуменьшается. Іншими словами, вплив ефек-та заміщення на обсяг попиту в результаті збільшен-ня ціни завжди виявляється негативним. Ноувеліченіе цін також має наслідком
 8. ЗМІНИ ДОХОДУ
  ефект заміщення) і реакцію на зрушення ВТВЗ до AF '(ефект доходу) Марж менше I18. Таким чином, обсяг попиту наїду має рости в меншій мірі, ніж зростання до-ходу Розваги, навпаки, є, як правило, предметами розкоші, так що ми очікували б ростоб'ема попиту на розваги більшою мірою, ніж зростання доходу. Отже, ми очікували б, що новий стан рівноваги для Марж
 9. Програма. Ефекти доходу та заміщення доходу при збільшенні уровняоплати праці
  ефекти доходу і заміщення, що має місце прівоздействіі зростання зарплати на витрати праці від-ділового працівника. Для цього ми використовуємо ту жеметодіку, що і при аналізі витрат на споживчі товари, що застосовувалася в додатку КГЛ. 6. На рис 16П-1 зображено графік, ілюструю-щий прийняття рішення про індивідуальний запропонованого-жении робочої сили з точки зору обеспеченіямаксімальной
 10. 2.7. Методи оцінки землі
  ефективним методом оцінки, може використовуватися для оцінки і фактично вільної, і імовірно вакантної землі; дозволяє визначити конкретну ціну земельної ділянки шляхом внесення процентних поправок до цін продажу аналогів. За відсутності інформації про ціни угод із земельними ділянками допускається використання цін пропозиції (попиту). Загальноприйняті елементи порівняння для
© 2014-2022  epi.cc.ua