Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення.

Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення. Збільшення погодинної опла-ти праці Саллі призвело до зростанню ціни її дозвілля щодо роботи, тому у неї з'являється стимул до наполегливої багатогодинного праці. Іншими словами, при підвищенні зарплати ефект заміщення спонукає Саллі до збільшен-нію числа робочих годин, що, в свою чергу, визначає висхідний характер кривої пропозиції праці. Звернемося до впливу ефекту доходу. Зростання суми винагороди Саллі обумовлює зростання її добробуту, і вона переміщається на нову кри-ву байдужості, розташовану вище початкової. Так як і дозвілля і потребле-ня - нормальні товари, Саллі прагне до отримання того й іншого у великих кількостях. Тому ефект доходу спонукає її скоротити час роботи, що й відображає спадна крива пропозиції праці. На закінчення відзначимо, що економічна наука не може однозначно визна-ділити реакцію Саллі на підвищення зарплати. Якщо ефект заміни виявиться сильнішим ефекту доходу, дівчина буде проводити дні і ночі перед монітором комп'ютера.
Якщо превалюючим виявиться ефект доходу, Саллі отримає мож-ливість розважатися в своє задоволення, лише зрідка включаючи комп'ютер. Співвідношення ефектів доходу та заміщення і визначає характер кривої про-позиції праці. Глава 21. Теорія споживчого вибору 467 'а) Для людей з такими уподобаннями .. .. Крива пропозиції праці має висхідний характер. Рж. 21.14 НЛІЯНІЕ ЗРОСТАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ "еафікі (а) і (б) малюнка відображають два типи реакції людини на збільшення його зарплати. Ліві частини графіків показують вихідну (SC1) і нову (BC2) бюджетні". - ності і оптимальний вибір між споживанням і дозвіллям . Так як час роботи: звно сумі годин днів тижня за вирахуванням часу дозвілля, зміна часу: "нку викликає протилежне зміна пропозиції праці. На графіку (а) сказано, що зростання зарплати веде до збільшення споживання та скорочення часу i: cyra; крива пропозиції праці має висхідний характер. На графіку (б) отраже--1 ситуація, коли зростання зарплати веде до одночасного збільшення та споживання часу дозвілля, а крива пропозиції праці має спадний характер.
468 Частина 7. Додаткова тема для відмінників Практикум Вплив доходів на пропозицію праці: історичні тенденції, виграші в лотереї і здогад Е. Карнегі Припущення про те, що крива пропозиції праці може мати спадний характер, на перший погляд виглядає як теоретична вигадка, хоча насправді воно має під собою реальні обгрунтування. Економічний аналіз поки-показують, що крива пропозиції праці в довгостроковому періоді дійсно має тенденцію до зниження. Сто років тому більшість людей працювало шість днів на тиждень, сьогодні ж нормою стала п'ятиденка. Одночасно скор-тилась тривалість робочого тижня, а середня зарплата робітників (з по-правкою на інфляцію) зросла. Економісти дають цьому факту таке пояснення. На їх думку, роз-виток передових технологій призвело до збільшення продуктивності праці і, відповідно, попиту на працю, що, всвою чергу, зумовило зростання рівноважної заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення. "
 1. Ефекти доходу та заміщення
  розглянемо етіеффекти по порядку. Перший зсув - з положення AF в положеніеВС - полягає в зміні відносних ценнаряду з компенсуючим зміною денежногодохода (у доларах), так що вихідна пара в точці Євсєєв ще є допустимою. Тепер покажемо, чтодо тих пір, поки поведінка Марж є послідовність (несуперечливим), вона відреагує наетот зрушення рухом до такої
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  розглянемо і їх, і вплив грошових заходів на споживання та виробництво, вкладення в капітальні товари, накопичення і споживання капіталу. Але навіть залишаючи все це в стороні, ми ніколи не повинні забувати, що зміна кількості грошей надає нерівномірний вплив на ціни. Коли і в якій мірі потраплять під цей вплив різні товари та послуги, залежить від конкретної ситуації. В
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  розглянуто раніше, виступають всі фактори, що змінюють витрати на одиницю продукції. Якщо витрати ростуть, сукупна пропозиція скорочується і крива сукупної пропозиції зсувається вліво вгору (від SRAS 1 до SRAS 2). Якщо витрати знижуються, то сукупна пропозиція збільшується і крива сукупної пропозиції зсувається вправо вниз (від SRAS 1 до SRAS 3) (рис. 3.7, г). Рівновага в
 4. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу та ефект заміщення
  спочатку знаходиться в точці С, а потім переміститься в точку D. При цьому задоволення потреб зростає, так як точка D знаходиться на більш високій кривій байдужості і відповідає більш кращого, більшого по корисності набору товарів. Далі в пошуках ще більшого задоволення потреб наш споживач збільшує в споживанні кількість товару і зменшує кількість товару
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  розглянуті «хвороби» ринкової економіки стримують розвиток людського суспільства і не сприяють швидкому економічному
 6. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
  розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци» - (Ефект доходу.) - «Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати більше улюбленого напою. Так як піца стала відносно більш дорогим
 7. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-растание матеріального благополуччя Сема відображається в переході на нову кри- ву байдужості I2, розташовану вище початкової кривої 1У Оскільки потреб-ня і в старості і в молодості відноситься до нормальних товарах, Сем буде прагнути до його підвищення в обидва періоди свого життя. Іншими словами, еф-фект доходу стимулює
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  дію попиту та пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%, або
 9. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  розглянемо ці протидії. Монополізація ринку особливо широко розгорнулася наприкінці XIX в. у США. І тоді тут почалося масове виступ споживачів, дрібних і середніх підприємців проти гніту монополій. У правовій державі даний конфлікт був вирішений таким чином , що держава ввела антимонопольне законодавство. У 1890 р. американський конгрес прийняв Акт Шермана
 10. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  розглянутому Дж. Б. Кларком випадку передбачається: при незмінною величиною чисельності робітників збільшується наступний фактор (розмір застосовуваного капіталу). Дж.Б.Кларк допускав, що кожне зростання величини капіталу проявляється насамперед у перетворенні мало продуктивних засобів виробництва в більш продуктивні, а всі знаряддя виробництва стають дорожче і продуктивніше. Звідси
© 2014-2021  epi.cc.ua