Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Ефект виробничого важеля


Виробничий (операційний) важіль показує, який вплив зміна виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми:

,
де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках .
Наприклад, якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2, то збільшення (зниження) виручки на 1% призведе до зростання (скорочення) прибутку на 2%. Якщо ж цей ефект дорівнює 10, то збільшення (зниження) прибутку складе вже 10% при зміні виручки на 1%.
Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 2, то фірма виявиться без прибутку в тому випадку, якщо виручка знизиться в два рази.
Якщо ефект виробничого важеля дорівнює 10, то для того, щоб опинитися без прибутку, достатньо 10%-ного скорочення обсягу реалізації.
Ефект виробничого важеля можна розрахувати також за формулами:


де R - виручка; FC - постійні витрати; VC - змінні витрати; Рr - прибуток.
Використовуючи формулу виробничого важеля, можна розрахувати, наскільки буде потрібно скоротити постійні або змінні витрати фірми, з тим щоб компенсувати дана зміна виручки від реалізації.
Для прикладу 13.6 ефект виробничого важеля становить:
2700 руб.: 400 руб.=6,75.
Це означає, що при зниженні виручки на 1% прибуток скоротиться на 6,75%, а при зниженні виручки на 14,8% прибуток стане нульовий.

Припустимо, що виручка скоротилася на 10% і склала 14 850 руб. При даній структурі витрат прибуток фірми скоротиться на 67,5% і складе 130 руб.
Якщо ми хочемо, щоб прибуток залишилася в розмірі 400 руб., Необхідно скоротити або постійні, або змінні витрати. Для цього використовуємо висновки з формули ефекту виробничого важеля:
FC=(OL-1) - Pr,
VC=R-Pr - OL.
Звідси:
FC=(6,75 - 1) - 400 руб.=2300 руб.
VC=14850руб. - 400 py6. 6.75=12150руб.
Таким чином, щоб зберегти прибуток в обсязі 400 руб. при 10%-ве скорочення виручки від реалізації, необхідно скоротити змінні витрати до 12150 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефект виробничого важеля "
 1. Методи калькуляції витрат
  ефект виробничого важеля. Загальна виручка від реалізації чотирьох товарів складе: 1200 тис. руб. + 2000 тис. руб. + 2400 тис. руб. + 2450 тис. руб.=8050 тис. руб. Валові витрати фірми дорівнюють сумі постійних і змінних витрат: 3440 тис. руб. + 4300 тис. руб.=7740 тис. руб. Прибуток фірми становить: 8050 тис. руб. - 7740 тис. руб.=310 тис. руб. Визначимо виручку
 2. Висновки
  ефект виробничого важеля, тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є становище фірми. 6. При прийнятті рішень щодо асортименту продукції, що випускається доцільно використовувати метод калькуляції за величиною покриття. Калькуляція повної собівартості не може служити основою для прийняття рішень, оскільки потрібно обов'язковий розподіл постійних витрат між
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  ефективний попит, який має стати зовнішньої активизирующей силою для підприємців, надаючи великим приватним фірмам вагомий державне замовлення. В результаті прогнозується мультиплікаційний ефект, приводиться в рух великий комплекс підприємств, спад скорочується, безробіття знижується. Пропозиція, підстьобнуте замовленнями і дешевим кредитом, зростає, що призводить до падіння цін і
 4. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  ефект фіскальної політики. Державні позики менш небезпечні, ніж емісія, але вони чинять негативний вплив на економіку країни ще й тим, що ведуть до державного боргу і подальшого наростання боргових наслідків. Державний борг - неминуче породження дефіциту бюджету, причини якого пов'язані зі спадом виробництва, зростанням граничних витрат, незабезпеченою емісією
 5. Глосарій
  ефекту масштабу - теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція -
 6. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  ефективність державного регулювання економіки в кінці XIX ст. і доцільність його обмеження в ринковій економіці. На російську мову назва праці А. Маршалла перекладається як «Принципи економіці» і «Принципи політичної економії», тому дані поняття в економічній науці нерідко ототожнюють, що не означає повного збігу їх предмета. Визначаючи предмет економіці, автор
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  ефективно, а між динаміками грошової маси і національного доходу є тісний кореляційний зв'язок, його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу на рівні 4-5% на рік, або обмежити контролем над грошовим обігом. Засобами регулювання економіки монетаристи вважають також досягнення сбалансований державного бюджету, встановлення високих процентних
 8. § 18. Сутність і структура ринку
  ефективних і нежиттєздатних підприємств через механізм конкуренції. Це виключає або значно зменшує ймовірність здійснення виробництва як самоцілі, а значить, і витратного характеру економіки; - інформаційно-коригувальна, за допомогою якої можна оперативно вносити зміни у плани господарської діяльності. Виходячи з цього, ринок слід розглядати як певну
 9. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  ефект. За підрахунками французьких економістів, кожен франк державних інвестицій мобілізує майже 3 франка з інших джерел. Що стосується зниження податку на прибуток; то цей метод впливає на сукупний попит опосередковано. Слід мати на увазі, що використання названих важелів економічного регулювання не дає миттєвого ефекту. Мине не менше півроку, перш ніж з'являться
 10. Словник термінів
  ефективності економіки, забезпечення найбільшого приросту продукції і національного доходу на кожен карбованець витрат. Інвестиційні фонди - фінансові інститути, учасники ринку цінних паперів, які здійснюють емісію власних акцій та інвестиції в цінні папери інших емітентів, торгівлю цінними паперами, які володіють інвестиційними цінними паперами. Інвестиційний податковий кредит - відстрочка
© 2014-2022  epi.cc.ua