Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Дефіцит поточного платіжного балансаі його фінансування


Нагадаємо, що дефіцит платіжного балансу за те-кущім операціями дорівнює величині перевищення со-сукупними надходжень від експорту (включаючи транс-Ферт типу іноземної допомоги) над витратами
10 Для глибшого знайомства з торговою політикою їли G. Huftmier, D.Berliner, and K. Elliott, Trade Protection in the United States: 31 CaseStudies, Institute for International Economics, 1986, а також I. Destler, American Trade Politics: System Under Stress, Institute for InternationalEconomics and Twentieth Century Fund, 1986.
На імпорт (точніше, їх сальдо. - Прим. Науч. Ред.). Перевищення доходів над витратами в свою очередьдолжно фінансуватися за рахунок чистого прітокакапітала, який може приймати одну з сліду-чих чотирьох форм.
- Прямі інвестиції. Фірма в промишленноразвітих країні може прийняти рішення від-крити завод в країні, що розвивається і для цієюметою ввезти в цю країну доллари11C помощьюетіх грошей країна має можливість фінансу-ровать дефіцит поточного платіжного балансу.
- ^ рлгосрочние вкладення капіталу. Іноземних-ві інвестори можуть купити облігації, акці інші активи в країні, що розвивається.
Долари, виручені від продажу цих довгостро-РОЧНО активів, також можуть іспользоватьсядля фінансування дефіциту поточного платіжного балансу.
- Міжнародні позики Країна може занятьсредства у іноземного уряду, МВФ, Світового банку або у комерційних банков.Долларовие надходження від цих кредитів так-же використовуються на фінансування правіше-ня витрат над доходами.
- Використання резервів. Країна може расхо-довать деяку частку своїх резервів іност-ранной валюти. Ці резерви зазвичай хранятсяцентральним банком для того, щоб з їх по-міццю перешкоджати коливань валютногокурсу, а також на випадок виникнення критичних ситуацій. Коли резерви країни змен-шаются, її чисті іноземні активи скор-щаются, тобто за інших рівних умов чи-стие іноземні пасиви даної країни уве-лічівает.
Яка б форма фінансування не була обрана, кінцевий результат наведено в рівнянні (1), кото-рої нагадує нам, що дефіцит поточного платіж-ного балансу збільшує на ту ж величину чістиеіностранние пасиви.
Дефіцит текущегоплатежного балансу
приріст чістихіностранних (1) пасивів
У період 1978-1981 рр..
Масштаби заімствованіяLDC перевершували дефіцит поточного платіжногобалансу цих країн на 42%. Іншими словами, по-засобом позик ці країни фінансували нетільки дефіцит своїх поточних платіжних балансів, а й чистий відтік приватного капіталу, або втеча
11 B цьому параграфі під доларами мається на увазі будь-яка з основнихвалют, наприклад ієна або німецька марка.
ТАБЛИЦЯ 39-9. Ключові макроекономічні змінні світової економіки
Темп інфляції
Темпи "" - ~ ^ економічного зростання
Процентна зграйка Промислові товари Сировинні товари в країнах - членах ОЕСР

1970-19731980-1982
7,614,7
12,4-2,4
14,4-13,3
5,90,9
Джерело: International financial Statistics.
Капітала12. Використання значної частки зовн-них позик на цілі, відмінні від производственногоинвестирования, є важливою складовою частьюкрізіса заборгованості 1982 Г.13
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Дефіцит поточного платіжного балансаі його фінансування"
 1. Чисті закордонні активи
  Якщо Сполучені Штати мають дефіцит платіж-ного балансу по поточних операціях, то цей Дефі-цит повинен якимось чином финансироваться.Финансирование може мати кілька форм: ре-зидента США можуть брати в борг у французскіхбанков, продавати іноземцям активи, коториміоні (резиденти США) володіють за кордоном (напри-мер, фабрики в Таїланді), або продавати іноземних-вим резидентам нерухоме
 2. Криза заборгованості 1982 г
  . У серпні 1982 Мексика заявила, що вона не в со-стоянні обслуговувати свій зовнішній борг (тобто виплачується відсотки і повертати борги, по которимнаступіл термін погашення) відповідно до підпи-санними угодами. Незабаром більшість странЛатінской Америки, Азії та Африки последоваліпрімеру Мексики і попросили переглянути гра-фік виплати (реструктуризації) своїх боргів. Про При
 3. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 4. 3.1. Аналіз забезпеченості установи фінансовими ресурсами
  Основними завданнями аналізу фінансування є: - оцінка забезпеченості установи бюджетними коштами на основі зіставлення суми фактично виділених коштів з кошторисними призначеннями; - виявлення фактів і причин недофінансування (перефінансування); - оцінка повноти використання виділених коштів; - вивчення організації фінансування (своєчасність затвердження кошторису
 5. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  Одна з найважливіших статей видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в
 6. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державної Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є
 7. Платіжний баланс
  Істинну картину, що характеризує реальний ефект зовнішньої торгівлі, відображає платіжний баланс країни. Платіжний баланс - ето'вираженное у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою платежів, отриманих з-за кордону, і сумою платежів, переведених за кордон, за той чи інший період (рік, квартал, місяць) . I. Рахунок поточних операцій 1.
 8. Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
  Відповідно до принципів побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовно тільки до окремих його частин. При цьому необхідно відзначити, що саме по собі сальдо балансу апріорі не може мати однозначного трактування з точки зору його впливу на національну економіку. Залежно від цілей економічної політики як
 9. Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
  Міжнародна статистика свідчить, що платіжні баланси країн світу постійно перебувають у нерівновазі, тобто сальдо по поточних операціях і сальдо підсумкового балансу зазвичай не дорівнюють нулю і тому балансуються рухом капіталу, державними операціями та змінами в резервах, щоб врівноважити платіжний баланс. Нерівновага платіжних балансів, колишнє раніше скоріше винятком,
 10. 4.2. ВІДКРИТА ІНФЛЯЦІЯ, ЇЇ ВИДИ, МЕХАНІЗМ
  Сучасна інфляція зароджується на розбалансованому де-ніжному ринку і виступає як зростання загального рівня цін. У цьому суть відкритої інфляції, властивої економічним системам з розвиненою ринковою економікою та підприємництвом. Інфляція не означаючи-ет, що підвищуються обов'язково всі ціни, деякі можуть залишатися стабільними або навіть знижуватися. Однак у кожному разі грошам стає все
© 2014-2022  epi.cc.ua