Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

З числа безробітних, що приходять отримувати допомогу, випадок-ним чином була відібрана група, членам якої запропонували

З числа безробітних, що приходять отримувати допомогу, випадок-ним чином була відібрана група, членам якої запропонували по $ 500 преміаль-них за умови, що вони працевлаштуються протягом І тижнів. Потім результати спостереження за цією групою порівняли з поведінкою контрольної групи. Ока-залось, що в контрольній групі середня тривалість пошуку роботи виявилася на 7% вище, ніж у тій, де безробітним була обіцяна виплата премій. Експеримент дозволив зробити висновок про те, що зміст політики страхування з безробіття впливає на інтенсивність процесу працевлашту-ства. Страхування по безробіттю - державна програма, забезпе-чує часткове збереження доходу особам, які втратили роботу.
19 Зак. № 524578 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Яким чином підви-щення світових цін на нафту вплинуло б на безробіття, викликану пошуком роботи? Чи буде її зміна нежелатель-ним для суспільства? Які дії держави могли б вплинути на безробіттю-Тицу, викликану змінами цін на нафту? Кілька інших досліджень були присвячені аналізу поведінки відмінності-них груп безробітних в часі. Термін виплати допомоги аж ніяк не дорівнює нескінченності і, як правило, обмежений 6-12 місяцями. Дослідження позволи-ли встановити, що, як тільки строк виплати допомоги закінчується, ймовірність тру-судоустрій безробітного різко зростає.
Іншими словами, страхування по безробіттю знижує активність пошуків нової роботи. Той факт, що страхування з безробіття негативно впливає на уро-вень зайнятості і не стимулює зусилля з працевлаштування, зовсім не означає, що воно відіграє негативну роль. Незважаючи ні на що, воно досягає головної мети забезпечуючи робочим впевненість в отриманні певного доходу у разі їх звільнення. Крім того, система страхування дозволяє працівникам відмовляти-ся від непривабливих пропозицій і знаходити місця, найкращим чином відповідні їх нахилів кваліфікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " З числа безробітних, що приходять отримувати допомогу, випадок-ним чином була відібрана група, членам якої запропонували "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  числа робітників і кількості наявних капітальних благ. Однак певні заходи, що вживаються профспілками, мають на увазі мовчазне визнання правильності каталлактіческіх теорем, що стосуються визначення ставок заробітної плати. Профспілки прагнуть скоротити пропозицію праці за допомогою антиміграційних законів та недопущення чужаків і новачків у ті сектори ринку праці, які охоплені
 2. Глосарій
  безробітним протягом певного часу Постійні витрати - витрати , розмір яких не залежить від обсягу виробництва Споживчий кошик - набір продуктів харчування, загальна кількість яких у розрахунку на рік забезпечує мінімально достатню калорійність Споживчий кредит - кредит, що надається торговельними підприємствами у вигляді проданих у розстрочку товарів, банками і
 3. Глосарій
  числа незалежних ризиків (об'єднань ня ризику) і поділу великих ризиків між багатьма ін-дівідуумамі (розподілу ризику). ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ Quantity supplied Кількість блага (товару або послуги), яку продавці готові продати в визна-ділений період часу; залежить від ціни продукту та ін-ших факторів, головним чином від цін на фактори, використовуючи-мі в виробництві, а також від технологій ,
 4. Відповіді на запитання з залу
  безробітних, величиною мінімального прожиткового мінімуму, кількістю людей, що живуть за межею бідності, рівнем захворюваності населення і т.д. Введення соціальних індикаторів і надання їм певного законодавчого статусу дозволить визначити, яким повинен бути бюджетний дефіцит об'єктивно, а не криком або голосуванням депутатів Думи. Якщо ці індикатори обумовлені, то рівень безробіття
 5. 6. Монопольні ціни
  безробітними. Профспілки не цікавить доля цих людей. Навіть якщо профспілки беруть на себе відповідальність за своїх безробітних членів і виплачують їм з внесків зайнятих членів допомогу з безробіття не нижче, ніж заробітки працюючих, все одно їх діяльність не є політикою монопольної ціни. Безробітні члени профспілки не єдині, на чию здатність заробляти надає
 6. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  числа егоїстичних експлуататорів, і все більше і більше зменшувати незаслужені бариші власницьких класів. Помилковість такої інтерпретації очевидна. Будь-які заходи, що обмежують пропозицію праці, прямо чи опосередковано лягають тягарем на капіталістів в тій мірі, наскільки вони збільшують граничну продуктивність праці і знижують граничну продуктивність матеріальних чинників
 7. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  числа фермерів і лісозаготівників є резон розглядати збиток від зневаги збереженням грунту і лісів в якості зовнішніх витрат [Можна також сказати, що вони розглядають вигоди, які можна витягнути з турботи про збереження грунтів та лісів, в якості зовнішньої економії.]. Слід визнати, що значна частина витрат являє собою зовнішні витрати з точки зору діючих
 8. 2. Бідність
  числа престарілих, які не можуть самі заробляти собі на життя. Проблема непрацездатних є специфічною проблемою людської цивілізації і суспільства. Покалічені тварини повинні гинути швидко. Вони або вмирають від голоду, або стають жертвами ворогів свого виду. Дикуни були безжальні до тих, хто не відповідав певним стандартам. По відношенню до них багато племен
 9. Коментарі
  приходять через органи чуття. Основна відмінність між ід і его полягає в тому, що ід знає тільки суб'єктивну реальність, в той час як его розрізняє внутрішнє і зовнішнє. Его називають виконавчим органом особистості, оскільки вона відкриває двері дії, відбирає з середовища те, чому дія повинна відповідати, і вирішує, які інстинкти і яким чином повинні бути задоволені. При
 10. 4.6. Додаткова інформація
  який припадає на одну людину, в межах якого здійснюється надання компенсацій (субсидій) з оплати житла і комунальних послуг. Еквівалентна мінімального розміру надання житлових приміщень, що встановлюється органами державної влади залежно від досягнутого рівня житлової забезпеченості, складу сім'ї, застосовуваних типів житлових приміщень у будинках житлового
© 2014-2022  epi.cc.ua