Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

Годинна вироблення

кількість продукції, виробленої працівником за одну годину.
Годинна вироблення характеризує рівень продуктивності праці за час чистої роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Годинна вироблення "
 1. РЕАЛЬНИЙ ВНП
  годинна вироблення на одного робітника), тобто ВНП=число відпрацьованих годин * продуктивність праці. До числа найважливіших факторів, що визначають реальний ВНП, відносяться чисельність зайнятих, середня кількість відпрацьованих годин, технічний прогрес, обсяг капітальних вкладень, рівень освіти та професійна підготовка працівників, ефективність розміщення
 2. Погодинна оплата праці
  годин. Заробітна плата визначається множенням кількості відпрацьованих годин на годинну тарифну ставку оплати праці, встановлену для даної категорії
 3. Яку вигоду дає відрядний заробіток?
  Годинна (або денна) ціна праці і нормоване кількість продукції, яку. людина, що працює з середньою інтенсивністю і середньої майстерністю, виготовляє за годину (або день). Поштучна розцінка (РШ) обчислюється шляхом ділення годинної (денної) ціни праці (Зп) на норму виробітку (Нв) (число одиниць продукції, яке необхідне при нормальних умовах виробити за годину або день): {foto71}
 4. 84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  годин підлітків, за час виконання державних і громадських обов'язків; 4) вихідної допомоги при звільненні. Залежно від кількості праці та часу розрізняють дві основні форми оплати праці: відрядну і почасову. Відрядна система оплати праці застосовується, коли є можливість враховувати кількісні показники результату праці і нормувати його шляхом встановлення норм
 5. Згадайте, що витрати втрачених можливостей чи альтернативні витрати - щось, від чого
  годин на тиждень. Час, що використовується на виробництво картоплі, не може бути віддано догляду за худобою. Так як фермер і власник ранчо, після укладення договору про торгівлю, розподіляють час між виробництвом кар-тофеля та доглядом за худобою по-іншому, вони переміщаються уздовж кордону вироб-вальних можливостей кожного; в цьому сенсі вони використовують один товар для виробництва іншого.
 6. 6. Метод ланцюгових підстановок
  годинна вироблення одного робітника (d). При побудові необхідно дотримуватися правила послідовності включення факторів в ряд, при якому кожний наступний фактор повинен найбільш повно характеризувати попередній: Тп=а п - в п - з п - d п; Тф=а ф - в ф - з ф - d ф. Відхилення АТ фактичного обсягу товарної продукції від планового складе ±? Т=Тф - Тп. Якщо потрібно встановити
 7. ) а. Виходячи з наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на
  годин на США і Швейцарії (припускаємо, що у світі тільки дві країни): а. Яка рівноважна ціна і обсяг на амери-Канському та швейцарському ринках годин на від-присутність міжнародної торгівлі? б. Припустимо, що торговельні обмеження уп-разднени. Яка нова рівноважна ціна на світовому ринку годин? Як вона відрізняється від ціни на кожному ринку годин на відсутність торгівлі? в. Яке загальне
 8. 21.3 Аналіз використання робочого часу та трудомісткості продукції
  годин. Порівняння фактичного рівня цих показників з базисним і плановим дає можливість виявити втрати робочого часу в абсолютних одиницях виміру і у відсотках. Інформаційна база аналізу: звіт з праці, баланс робочого часу одного робітника, дані відділу кадрів, фотографії робочого дня. Аналіз зручно проводити, звівши необхідні дані в таблицю за типом табл. 21.4 за матеріалами
 9. ТАРИФНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
  годинної або денної ставки оплати праці, встановленої стосовно даному розряду тарифної сітки, до відповідною ставкою оплати праці за нижчим розрядом. Наприклад, якщо годинна ставка оплати праці по восьмому розряду в п'ять разів вище, ніж за першим, то тарифний коефіцієнт дорівнює
 10. ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСУ (ФІКСАЦІЯ)
  годин 30 хвилин і в 15 годин) фіксування ціни золота п'ятьма лондонськими торговельними будинками, які здійснюють операції з золотом, виходячи з кон'юнктури ринку, 3) на ринку цінних паперів і кредитів з плаваючою процентною ставкою: встановлення ставки відсотка перед початком «процентного
 11. Кому вигідна погодинна оплата?
  Годинна ставка оплати праці (ЗЧ) розраховується шляхом розподілу встановленої заробітної плати (за день, тиждень, місяць - 3) на нормоване кількість годин праці (відповідно за день, тиждень, місяць - В): Погодинна заробітна плата зазвичай застосовується на підприємствах, де переважає чітко встановлений технологічний режим. Так, в масово-потоковому виробництві виробіток робітників і темп їх праці
 12. Кожна година, проведена за комп'ютером, дозволяє їй заробити $ 50, які вона
  годинна зарплата в $ 50 визначає вартість вибору між роботою і дозвіллям: кожну годину робочого часу приносить Саллі додаткові $ 50 на її витрати. На рис. 21.13 представлена бюджетна лінія Саллі. Якщо вона буде присвячувати дозвіллю 100 годин на тиждень, її споживання дорівнює нулю. Якщо весь цей час вона віддасть роботі, її споживання досягне $ 5 тис. на тиждень, але зате у неї не залишиться
 13. ГНУЧКИЙ ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
  годинним графіком, тобто 10 годин на день, але час відкриття, закриття, обіду встановлюється залежно від дня тижня або сезону. Другий приклад - службовець зобов'язаний відпрацювати 8 годин на день, але час початку і закінчення роботи може змінюватися працівником і його керівником. Гнучкий графік називають також гнучким режимом робочого
 14. 5.2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці
  годин, а в звітному 230, то зростання вироблення дорівнюватиме Обмеженість цього методу полягає в тому , що він заснований на використанні незмінних норм, які в реальній обстановці систематично повинні переглядатися з урахуванням змін організаційно-технічних умов. З іншого боку норми. Витрат праці на підприємствах в більшості своїй охоплюють тільки основні процеси, тобто по них
 15. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  годин, відпрацьованих одним робітником у рік; питома вага робітників у загальній чисельності персоналу. Виробіток на одного працюючого дорівнює добутку виробітку на одного робітника і питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу. Слід зазначити, що об'єктивно основним джерелом підвищення продуктивності праці є впровадження в практику роботи будь-якого виробництва досягнень науки і
 16. 14.3. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і Фондорентабельность
  годинниковий вироблення устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком (СМД) (твір можливої кількості обладнання, можливої кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання та можливого коефіцієнта змінності): {foto366} Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити
 17. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  годинникової, середньоденний, середньомісячної среднеквартальной, середньорічний вироблення продукції: 1) якщо витрати праці виміряні у відпрацьованих людино-годинах, то розраховується показник середньогодинної вироблення, який характеризує рівень продуктивності праці одного робітника за годину : {foto80} 2) якщо витрати праці виміряні у відпрацьованих людино-днях, то розраховується показник
© 2014-2022  epi.cc.ua