Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

3.4. Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту

Бюджет (від фр. Budget) у широкому розумінні являє собою сукупність доходів і витрат організації за певний термін. Бюджет - це складова фінансового плану, який відображає надходження і витрачання коштів за поточної, інвестиційної та фінансової діяльності організації, складений на термін до одного року і по окремих періодах (місяць, квартал, півріччя). Кошторис - це складова бюджету і відповідно фінансового плану, представлена у вигляді форми планового розрахунку, яка визначає потреби організації в грошових ресурсах на майбутній період (квартал, рік). Технологія бюджетування, на відміну від кошторисного планування, увазі комплексний підхід з урахуванням цілей самої організації і маркетингових можливостей для їх досягнення. Бюджетування - це технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів, витрат і фінансових результатів, одержуваних організацією. Мета бюджетування - підвищення ефективності фінансової діяльності організації. Завдання бюджетування: - розрахунок відповідних планових показників бюджетів; - аналіз і порівняння планових і фактичних показників; - контроль фінансового стану організації; - аналіз ефективності роботи різних структурних підрозділів, визначення лімітів статей витрат; - вибір найбільш перспективних сфер вкладення інвестицій і прогнозування розвитку організації; - зміцнення фінансової дисципліни.
Основной бюджетування є регулярне складання бюджетів. Бюджетування - це, з одного боку, процес, процес складання фінансових планів (бюджетів) і кошторисів, а з іншого - управлінська технологія, призначена для вироблення і підвищення фінансової обгрунтованості прийнятих управлінських рішень. Управлінське рішення - це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети організації. Бюджетування можна представити як технологію управління фінансово-господарською діяльністю організації. У рамках цієї технології виконується облік, аналіз, контроль і регулювання всіх видів діяльності. Бюджетування також як і планування включає в себе і процедуру обліку, контролю та аналізу. Тобто після того, як закінчиться плановий період, необхідно зібрати фактичну інформацію про виконання бюджетів і провести так званий план-фактний аналіз. У результаті план-фактного аналізу обов'язково повинні з'явитися проекти конкретних рішень на майбутнє. Бюджетування допомагає встановити ліміти витрат ресурсів і нормативи рентабельності по окремих видах товарів і послуг, видам бізнесу та структурним підрозділам організації.
У разі перевищення встановлених лімітів бюджетування дозволяє визначити місця виникнення відхилень, їх причини і визначити шляхи вирішення проблеми в майбутньому. Всі показники якості та продуктивності праці, моніторинг процесів їхнього підвищення так чи інакше пов'язані з системою бюджетів. Важливе завдання бюджетування - забезпечення контролю за всіма видами витрат, за які може нести відповідальність конкретний керівник. Всі необхідні обмеження відслідковуються і забезпечуються самими виконавцями, які в разі необхідності повинні вишукати «внутрішні резерви» щоб не перевищити встановлені ліміти та нормативи витрат. Бюджетування вирішує завдання вибору найбільш перспективних сфер докладання інвестицій, дозволяє зробити організацію «прозорою», а тому більш привабливою для інвесторів, визначити непрацюючі, неефективні активи. Бюджетування дозволяє інвесторам і кредиторам отримати практично всю необхідну інформацію про фінансово-економічний стан організації, причому як у фактичному, так і плановому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту "
 1. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 2. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 3. Електронні книги
  як отримати квартиру 20. Шевчук Д.А. Почни свій бізнес: самовчитель 21. Шевчук Д.А. Свій бізнес: створення власної фірми 22. Шевчук Д.А. Правове забезпечення підприємництва 23. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам (іпотека, автокредит, нецільові кредити) 24. Шевчук Д.А. Купівля будинку і ділянки 25. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання 26. Шевчук Д.А.
 4. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 5. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 6. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  як «управління». Менеджмент? це процес раціонального використання ресурсів (трудових ресурсів, капіталу, землі, інформації, фінансів) з метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією
 7. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  менеджмент в системі управління
 8. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Бюджетування. Стратегічне фінансове планування передбачає вибір і розробку фінансової стратегії діяльності організації, визначення засобів досягнення поставлених цілей на рівні узагальнюючих якісних показників і розробку конкретних заходів щодо реалізації фінансової стратегії та її деталізації на рівні кількісних показників. Тактичне фінансове планування
 9. 3.2. Види планів. Зміст і послідовність розробки
  бюджетування) - розробка бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх напрямках фінансової діяльності організації (місяць, квартал, рік). Місце різних рівнів планування в системі прийняття управлінських рішень можна представити таким чином. Планування в системі прийняття рішень {foto12} Всі основні елементи схеми (за винятком
 10. МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії , 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
© 2014-2022  epi.cc.ua