Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

3.5. Види бюджетів

Застосовувані у фінансовому плануванні види бюджетів можна розділити на чотири основні групи: - основні бюджети (ще називають фінансовими); - операційні бюджети; - допоміжні бюджети; - спеціальні бюджети. Всі ці бюджети потрібні для складання зведеного виробничого або основного бюджету (майстер-бюджету) [1]. При цьому майстер-бюджет може бути розроблений як для організації в цілому, так і для окремого бізнесу.

Система бюджетів організації


Основні бюджети: - бюджет доходів і витрат; - бюджет руху грошових коштів; - розрахунковий баланс. Основні (фінансові) бюджети призначені для управління фінансами організації, оцінки фінансового стану бізнесу для виконання всіх управлінських завдань, які покликане виконувати бюджетування. Основні бюджети дозволяють керівникам мати всю необхідну інформацію для оцінки фінансового стану організації та контролю за його зміною, для оцінки фінансової спроможності та інвестиційної привабливості бізнесу. Тому для повноцінного бюджетування необхідно обов'язкове складання всіх трьох основних бюджетів. Склад основних бюджетів не змінюється в залежності від прийнятої в організації класифікації. Операційні бюджети: - бюджет продажів - містить інформацію про заплановане (помісячно і поквартально) обсязі продажів, ціною і очікуваному доході від реалізації кожного виду продукції; - бюджет виробництва - містить інформацію про заплановане (помісячно і поквартально) обсязі виробництва (випуску) по кожному виду продукції з урахуванням запасів готової продукції на початок і на кінець бюджетного періоду; - бюджет запасів готової продукції містить інформацію про запаси по кожному виду продукції; - бюджет прямих матеріальних витрат - містить інформацію про запаси сировини і матеріалів, покупних виробів і комплектуючих у розрахунку на одиницю готової продукції по кожному виду продукції, а також інформацію про запаси основних матеріалів у вартісних показниках на початок бюджетного періоду; - бюджет управлінських витрат - містить інформацію про витрати на заходи, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і збутом продукції (послуг), витрати на заробітну плату управлінському персоналу, орендних платежах, комунальних і відрядних витратах, витратах на поточний ремонт та інших витратах; - бюджет комерційних витрат - містить інформацію про витрати на рекламу, транспортні послуги, комісійних збутових посередникам і інших витратах з реалізації продукції; - бюджет прямих витрат праці - містить інформацію про витрати на заробітну плату основного виробничого персоналу в розрахунку на одиницю готової продукції по кожному виду продукції, т.
тобто з урахуванням витрат робочого часу в людино-годинах і тарифних ставок; - бюджет прямих виробничих (операційних) витрат-складається тоді, коли потрібно більш точний облік тих виробничих витрат, які можуть бути віднесені до категорії прямих (змінних) витрат; - бюджет накладних витрат - містить інформацію про інші витрати організації, зокрема, про амортизацію, сплачених відсотках за кредит та інших накладних витратах протягом бюджетного періоду. Операційні бюджети необхідні для ув'язки натуральних показників планування (кг, шт.) З вартісними, для більш точного складання основних бюджетів, визначення найбільш важливих пропорцій, обмежень і припущень, які варто враховувати при складанні основних бюджетів. Якщо набір основних бюджетів є обов'язковим (для серйозної постановки не тільки фінансового планування, але в цілому фінансового менеджменту в організації), то склад операційних і допоміжних бюджетів може визначатися керівниками організації або підрозділу насамперед виходячи з характеру стоять перед ним цілей і завдань, специфіки бізнесу . Часто в представлену класифікацію вносять коректування і розділяють операційні бюджети ще на кілька категорій, наприклад, виділяють групи функціональних бюджетів, інвестиційних бюджетів, бюджетів центрів фінансової відповідальності, бюджети поточних проектів та інші. Операційні бюджети складаються по виділених об'єктах бюджетування, таким як бізнес-процеси організації, проекти і підрозділи. Склад операційних бюджетів може змінюватися, спостерігаються перестановки в підгрупах бюджетів і іноді в ці підгрупи потрапляють бюджети з групи допоміжних і додаткових. При складанні бюджетів можна використовувати велику кількість проміжних розрахунків, частина з яких може бути виділена в якості бюджетів. Це робиться для того, щоб отримати більш точну інформацію для основних бюджетів. Допоміжні бюджети: - план капітальних витрат (інвестиційний план) - показує розподіл за бюджетними періодами фінансових ресурсів, що виділяються керівниками або інвесторами організації під представлений бізнес-план (графік оплати стартових витрат нового бізнесу), на організацію і створення нового бізнесу, як обгрунтування перш всього запитуваних кредитів або інвестицій, інших зовнішніх фінансових ресурсів.
У цьому документі показано розподіл капіталовкладень, інших початкових витрат (ліцензування, стартова реклама, сертифікація, оформлення інших дозвільних документів) як за статтями витрат, так і по місяцях або декадах бюджетного періоду; - кредитний план - містить інформацію про кредити та інвестиції, необхідних організації на майбутній бюджетний період із зазначенням розмірів, строків та умов отримання, виплати відсотків, режиму повернення і т.п. Допоміжні бюджети необхідні для більш точного визначення цільових показників і нормативів фінансового планування, більш точного обліку особливостей місцевого (регіонального) оподаткування. Набір спеціальних бюджетів, як і операційних, може визначатися самостійно менеджментом організації залежно від специфіки господарської діяльності. Спеціальні бюджети: - бюджети розподілу прибутку; - бюджети окремих проектів і програм; - бюджети податків. Спеціальні бюджети показують калькуляцію або розподіл окремих статей основних бюджетів, наприклад податковий бюджет, бюджет чистого прибутку і т. п. Набір і формати спеціальних бюджетів зазвичай визначаються відповідно до рішення менеджменту організації або підрозділу, які позиції доходів і витрат вони вважатимуть важливими для управління фінансами в даний період. Завдання спеціальних і допоміжних бюджетів полягає в підготовці вихідної чи обробці підсумкової інформації, необхідної для складання основних бюджетів. Впровадження повної системи бюджетування в організації полягає у формуванні так званого майстер-бюджету, що представляє собою систему взаємопов'язаних операційних і фінансових бюджетів. Майстер-бюджет - це сукупність взаємопов'язаних між собою трьох основних бюджетів компанії плюс набір операційних і допоміжних бюджетів, необхідних для їх складання.

Схема побудови майстер-бюджету організації


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.5. Види бюджетів"
 1. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  види доходів, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами законодавством Російської
 2. Контрольні питання
  види внутрішніх джерел фінансування дефіциту бюджету в Російській Федерації. 4. Назвіть основні види зовнішніх джерел фінансування дефіциту федерального бюджету. 5. В які терміни повинні бути погашені боргові зобов'язання Російської Федерації, і який термін є граничним для погашення зазначених зобов'язань? 6. У якому випадку Російська Федерація несе відповідальність за
 3. Контрольні питання
  види освіти доходів бюджету. 3. До якого виду освіти доходів відносяться доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори? 4. Які види надходжень враховуються в доходах бюджетів? 5. В які терміни повинні бути затверджені федеральні закони, що стосуються
 4. Контрольні питання
  види фіскальної політики ви знаєте? 3. Як діє податковий мультиплікатор? 4. Що таке автоматичний (вбудований) стабілізатор? 5. Що таке державний бюджет? 6. Які елементи входять до бюджетної системи держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи. 9. Поясніть поняття «податок», «збір», «мито».
 5. СТАТТІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЮДЖЕТУ
  види доходів і витрат бюджету і відповідні їм суми доходів і витрат. Сумарні доходи бюджету складаються із сум дохідних статей, а сумарні витрати - з витратних
 6. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
  бюджету за однорідними ознаками, що визначається природою державного бюджету. Види бюджетної класифікації: міністеріальний (по міністерствам, відомствам), предметна або галузева, економічна - за господарськими ознаками або елементів виробництва, змішана (поєднання відомчої та галузевої), цільова (з економічних і соціальних програмах на оборону, транспорт, науку і
 7. Контрольні питання
  види фінансової допомоги, що надається з коштів федерального бюджету. 5. Які цілі переслідуються в процесі надання фінансової допомоги бюджетам інших рівнів? 6. Охарактеризуйте основні форми фінансової допомоги з бюджетів інших
 8. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  бюджету на черговий фінансовий рік з дефіцитом законом (рішенням) про це бюджеті затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету. 3. Розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу Російської
 9. АВТОНОМНІ БЮДЖЕТИ
  бюджети (кошторису доходів і витрат) територій, господарських одиниць, фондів, які мають відносної самостійністю, незалежністю від бюджетів більших територіальних і господарських утворень, центральних бюджетів. Автономні бюджети можуть доповнювати бюджети більш високого
 10. Контрольні питання
  види? 2. Охарактеризуйте загальний порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації. 3. Дайте визначення реєстру видаткових зобов'язань. 4. Які види витрат відносяться до публічних нормативним зобов'язаннями? 5. Охарактеризуйте склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного
© 2014-2022  epi.cc.ua