Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 4. Управління власним капіталом організації

Перш ніж приступити до розгляду питань управління капіталом (власним, позиковим, вартістю капіталу і пр.) розглянемо як в економічній теорії розкривається зміст категорії «капітал» через різноманіття форм його прояву.

Капітал організації


Традиційно, по суб'єктах власності розрізняють: - Власний капітал - загальна вартість засобів організації, що належать їй на правах власності і використовуються для формування певної частини активів. - Позиковий капітал - характеризує залучені для фінансування організації на поворотній основі кошти та інші майнові цінності. По об'єкту вкладень: - Основний капітал - капітал, інвестований в усі види необоротних активів організації. - Оборотний капітал - капітал, інвестований в оборотні активи організації. Особливо підкреслимо мета і завдання управління капіталом. Мета управління капіталом - забезпечення сталого та ефективного розвитку бізнесу організації. Завдання управління капіталом: - Визначення загальної потреби в капіталі для фінансування діяльності організації та забезпечення необхідних темпів її економічного розвитку. - Визначення найбільш ефективних джерел залучення капіталу. - Оптимізація структури капіталу організації адекватно цілям і завданням її розвитку. Ранжування завдань управління капіталом проводиться з урахуванням конкретних умов розвитку організації і реалізації інтересів її власників.
В основу управління капіталом закладені наступні принципи:

Принципи управління капіталом організації


- Забезпечення умов розвитку організації - формування оптимальної структури і необхідного обсягу капіталу для кожного етапу розвитку організації. - Забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягом формованих активів - надмірність притягається організацією капіталу щодо формуються нею активів тягне за собою зниження рентабельності використання капіталу. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу норму прибутку через зростання витрат у зв'язку з включенням до витрат вартості позикового відсотка в усіх його формах. - Забезпечення оптимальної структури капіталу - формування найбільш вигідного, з точки зору реалізації цілей і завдань організації, співвідношення власних і позикових коштів, основного та оборотного капіталу, її доходів і витрат. Система управління капіталом включає такі елементи: об'єкти і суб'єкти управління, принципи, функції та інструменти управління.

Схема управління капіталом


Об'єкти управління капіталом: - власний капітал; - позиковий капітал; - структура капіталу; - вартість капіталу; - ризики, пов'язані з формуванням капіталу. 1.Управление власним капіталом: - визначення первісної потреби в капіталі в процесі створення організації; - формування статутного капіталу в необхідних обсягах і формах; - формування адекватної величини власного капіталу за рахунок різних джерел з метою реалізації стратегії розвитку організації.
2.Управленіе позиковим капіталом (довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями): - розробка політики залучення позикового капіталу; - залучення позикового капіталу в необхідних обсягах і формах; - оптимізація джерел залучення позикового капіталу і визначення наслідків їх змін для фінансової стійкості організації; - забезпечення повернення позикового капіталу. 3.Управление структурою капіталу: - обгрунтування структури капіталу відповідно до цілями і завданнями організації; - оптимізація структури капіталу (співвідношення часток власного і позикового капіталу, інвестованого і накопиченого власного капіталу). 4.Управленіе вартістю капіталу: - Оцінка вартості окремих елементів формованого капіталу; - зниження вартості окремих елементів капіталу; - мінімізація середньозваженої вартості капіталу за рахунок оптимального підбору джерел його формування. 5.Управленіе ризиками, пов'язаними з формуванням капіталу (ризики операційного середовища, функціональні та фінансові ризики): - ідентифікація та оцінка рівня ризиків; - зниження (мінімізація) і виключення ризиків. Суб'єкти управління капіталом - структурні та функціональні підрозділи організації, діяльність яких пов'язана з процесами формування власного і позикового капіталу, управління капіталом і ризик-менеджментом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 4. Управління власним капіталом організації "
 1. Тема 5. Управління позиковим капіталом організації
  капіталом
 2. Тема 9. Управління інвестиціями організації
  організації
 3. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  організації
 4. Тема 11. Управління фінансовими результатами організації
  організації
 5. Тема 10. Управління фінансовими ризиками організації
  організації
 6. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  управління
 7. Тема 4. Механізм управління товарними запасами організації торгівлі
  управління товарними запасами торгової
 8. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів в чинники виробництва і керування фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні і ефективність
 9. 4.1. Фінансування діяльності організації за рахунок власного капіталу
  управління формуванням власних фінансових ресурсів вони класифікуються за джерелами цього формування. Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів організації можна представити таким чином. Джерела формування власних фінансових ресурсів організації {foto18} У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне
 10. Тема 6. Управління вартістю і структурою капіталу
  капіталу
 11. 11.ДРУГІЕ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРИБУТКУ
  тематично обгрунтовано і, по-друге, воно допомагає вирішити завдання, пов'язані з ризиком і винагородою. Розглянуті нижче методи не відносяться до галузі управління капіталом в повній мірі. Їх не можна довести математичним шляхом, вони допомагають вирішити проблему збитків і більше ні на що не претендують. Але і ці методи можуть вам стати в нагоді в торговельній практиці, тому я рекомендую вам їх ретельно
 12. 6.3. Управління структурою капіталу
  управлінні структурою капіталу виникає з наступних причин: - вартість різних елементів капіталу різна і, залучаючи більш дешеві ресурси, організація може значно підвищити прибутковість власного капіталу, компенсуючи підвищені ризики; - комбінуючи різні елементи капіталу , організація може підвищити свою ринкову вартість та інвестиційну привабливість. Метою управління
© 2014-2022  epi.cc.ua