Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

АЛЬТЕРНАТИВНА ОПЛАТА ПРАЦІ МОЛОДІ

. У США законом заборонено платити занятимна більшості видів робіт менше мінімальнойставкі заробітної плати, яка в 1986 р. складала 3,35 дол на годину Мінімум заробітної платиімеет просте обгрунтування: людям необходімообеспечіть прийнятний життєвий рівень, і зар-плата, рівна 134 дол на тиждень при 40-годинному ра-бочей тижня, звичайно ж, не є надмірною.
Однак майже всі економісти згодні з тим, що існування закону про мінімум заробітноїплати насправді завдає шкоди некоториміз тих, кому він покликаний був помочь6. Вони докази-вають, що встановлений законом мінімум оплатипраці змушує підприємства переплачувати неква-ліфікованих або які не мають досвіду працівни-кам. Чим вище розмір встановленого мінімуму, тим менше число тих, кому вдасться знайти роботу, так як фірми воліють у цьому випадку викорис-заклику кваліфіковану працю і автоматизиро-ванне обладнання. Якщо рівень мінімальнойоплати досить високий, то негайно уменьша-ється кількість наявних низькооплачуваних ра-бочих місць.
Деякі з тих, хто погодився биработать за зарплату меншу, ніж розмір встановленого законом мінімуму, в умовах дії та-кого закону не зможуть взагалі нічого заробити-для них просто не буде роботи. З точки зору про-вин в цілому виникає внаслідок цього без-
6 Це твердження розбирається більш докладно в гл.16.
Безробіттю є пряма розтрата обмежених тру-дових ресурсів.
На початку 80-х років адміністрацією Рейгана б-ло запропоновано внести зміни до закону про міні-муме заробітної плати, щоб реалізувати про-граму «альтернативної оплати праці молоді». Стверджувалося, що багато хто з низкооплачиваемыхработников є студентами, які хотеліби працювати в літній період, і що (як ми толькочто показали) закон про мінімум зарплати змен-щує кількість наявних влітку робочих місць і створили додаткові труднощі для молодих лю-дей, які бажають отримати практичні навички ра-боти. Для вирішення цієї проблеми адміністраціяустановіла спеціальний літній мінімум заробітної плати, рівний 75% узаконеного мінімуму, виплачується тільки в період з 1 травня по 30 ве-ресня і тільки особам молодше 22 років.
Ідея перебуваючи-ла в тому, щоб полегшити молодим людям отри-ня роботи в літній період, що не зменшуючи разом стем зарплату, що виплачується особам, работающімкруглий рік.
Чи були ці зміни сприятливими? Пози-тивная економіка може допомогти відповісти на цепитання, проаналізувавши, скільки нових рабочіхмест в літній період з'явилося завдяки даннойпрограмме, як змінився заробіток студентів ікакіх вплив (якщо воно було) справила програм-мало на інших працівників. Однак, розмірковуючи про те, чи слід було взагалі приймати цю пропозицію, необхідно звернутися до нормативного підходу кекономіке і висловити судження щодо те-го, наскільки додаткові вигоди, полученниетемі, кому допомогли ці зміни, переважать ви-нужденності витрати тих, кому ці зміни на- несли збитки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АЛЬТЕРНАТИВНА ОПЛАТА ПРАЦІ МОЛОДІ "
 1. Економічне зростання
  альтернативні витрати. Якщо економіка перейде на нову криву виробничих можливостей (КПВ2), тобто з точки А в точку D, то збільшується виробництво і споживчих (до З 3), та інвестиційних товарів (до I 3), причому без альтернативних витрат. А це і є економічне зростання, тобто перехід на новий рівень виробничих можливостей, рішення проблеми обмеженості ресурсів і
 2. 6. Свобода
  альтернативними способами дії. Людина вільна в тій мірі, в якій йому дозволено самому вибирати цілі і засоби досягнення цих цілей. Найсильніше свобода обмежена законами природи, а також законами праксиологии. Він не в силах досягти цілей, які несумісні один з одним. Якщо він вирішує віддатися задоволень, що надають певний вплив на функціонування його тіла або
 3. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  альтернативними системами економічної організації суспільства, переваги одній порівняно інший це ніяка не альтернатива. Соціалізм неможливо здійснити, тому що поза владою людини організувати його як громадську систему. Вибір стоїть між капіталізмом і хаосом. Людина, яка вибирає між тим, щоб випити склянку молока або склянка ціаністого калію, робить вибір не між двома
 4. 4.6. Додаткова інформація
  альтернативного зобов'язання; - попередню угоду про укладення договору в майбутньому в терміни, обумовлені сторонами. Відведення земель - надання в установленому земельним законодавством порядку і розмірах, що визначаються нормативними документами, земель (земельних ділянок). Оферта - пропозиція укласти контракт щодо конкретного предмета торгів на
 5. ДЛЯ БІЛЬШОСТІ - ПАДІННЯ РЕАЛЬНИХ ЗАРОБІТКІВ
  оплати праці, а дві третини - за рахунок збільшення числа робочих годин на рік. Що стосується нижніх 80% домогосподарств, їх дружини стали більше працювати поза домом, і їх зрослі заробітки компенсували, а в разі четвертої квінтами більш ніж компенсували що знизилися заробітки їхніх чоловіків (32). До середини 90-х рр.. більше половини всіх працюючих жінок (зауважимо, що статистика включає і домогосподарства без
 6. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  оплаті праці, але вони не зацікавлені в розширенні персоналу в Європі. Загальні витрати тут попросту занадто великі в порівнянні з рештою світу (119). Якщо бізнес потребує розширення, то для цього є більш вигідні місця, з більш низьким рівнем заробітної плати. У 1994 р. Німеччина інвестувала за кордоном більше 26 мільярдів марок , в той час як іноземці інвестували в Німеччині лише
 7. Постійні, змінні та загальні витрати
  альтернативну вартість фінансового капіталу, вкладеного в устаткування. Величина цієї вартості дорівнює сумі, за що власники фірми могли б продати обладнання та виручку вкласти в найбільш привабливу область інвестування (наприклад, у фондову біржу або на рахунок заощаджень і т.д.). Змінні витрати (VC, variable costs) - це витрати, які залежать від обсягу випуску продукції
 8. Механізм функціонування ринку праці
  альтернативної вартості найманої праці. Інші джерела існування включають в себе пенсії, допомоги, субсидії, відсотки з вкладеного капіталу, дивіденди і будь-які інші доходи, для отримання яких немає необхідності безпосередньо працювати. Пропозиція праці також визначається потребами людей працездатного віку в нормальному відтворенні своїх здібностей і підтримці
 9. Фактори
  альтернативних робочих місцях; г) рівень життя працівника; д) зміна демографічної ситуації в країні а) витрати, пов'язані зі зміною роботи, б) діяльність профспілок; в) державне регулювання I на ринку праці; г) часовий чинник Рівновага на ринку праці Перетин кривих попиту праці та пропозиції праці (при накладенні графіків один на інший) в точці?
 10. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  оплати праці. Розрізняють також розуміння заробітної плати в широкому і вузькому сенсі слова. У широкому сенсі слова цей термін включає оплату праці різних працівників різних професій матеріального вироб-ництва, фахівців високої кваліфікації (лікарів, юристів, вчених, вчителів і т.д.), працівників сфери послуг. У цьому випадку в заробітну плату включають гонорари, премії та інші винагороди
© 2014-2022  epi.cc.ua